Północno-środkowej część wsi Tyniec Mały przy ulicy Wrocławskiej

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wrocławskiej w północno-środkowej części wsi Tyniec Mały.


Opis

Obszar ograniczony do części działki nr 371/22 położonej we wsi Tyniec Mały.

Szczegóły
Oznaczenie: B48
Rozmiar: 0,34 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr V/53/15 z dnia 20 lutego 2015 r.
Uchwała: Nr XV/246/16 z dnia 4 marca 2016 r.
Publikacja: Poz. 1873 z dnia 7 kwietnia 2016 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Tyniec Mały

: