Wierzbice, z wyłączeniem działek nr 32/7 i 32/15

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbice


Opis

ograniczony do obszaru wsi Wierzbice, z wyłączeniem działek nr 32/7 i 32/15

Szczegóły
Oznaczenie: G33
Rozmiar: 199,04 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XVIII/207/12 z dnia 20 kwietnia 2012 r.
Uchwała: Nr XI/158/15 z dnia 16 października 2015 r.
Publikacja: Poz. 1488 z dnia 21 marca 2016 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Wierzbice

: