Cieszyce - środkowo-zachodnia część wsi

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Zachodniej, Kasztanowej i Krótkiej w środkowo-zachodniej części wsi Cieszyce


Opis

ograniczony do obszaru przy ul. Zachodniej, Kasztanowej i Krótkiej w środkowo-zachodniej części wsi Cieszyce

Szczegóły
Oznaczenie: G35
Rozmiar: 21,46 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXX/414/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r.
Uchwała: Nr XI/160/15 z dnia 16 października 2015 r.
Publikacja: Poz. 918 z dnia 24 lutego 2016 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Cieszyce

: