Kobierzyce wieś oraz Królikowice wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Zielonej w środkowo-zachodniej części wsi Kobierzyce i Królikowice.


Opis

ograniczony do działek nr 2/1, 2/6, 2/5, 2/4, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5, 6, 8 oraz części działek nr 7i 9 położonych we wsi Kobierzyce oraz części działek nr 90/1 i 264 położonych we wsi Królikowice

Szczegóły
Oznaczenie: D38
Rozmiar: 8,49 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXII/483/13 z dnia 23 sierpnia 2013r
Uchwała: Nr XI/161/15 z dnia 16 października 2015r.
Publikacja: Poz. 776 z dnia 15 lutego 2016 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu


: