Jaszowice wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jaszowice.


Opis
obejmujący wieś Jaszowice
Szczegóły
Oznaczenie: I 5
Rozmiar: 63,2
Uchwała o przystąpieniu: Nr LVII/455/02 z dn. 7 marca 2002r. uchylająca uchwały Nr XLVII/233/98 z dn. 2 kwietnia 1998r., Nr XLVII/256/98 z dn. 2 kwietnia 1998r.
Uchwała: Nr XXIII/306/04 z dnia 19 lutego 2004r.
Publikacja: Nr 74 z dnia 26 kwietnia 2004r. poz. 1449
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Jaszowice

: