Wysoka - dz. 46/74-78

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w północno-wschodniej części wsi Wysoka - część A


Opis

Obszar ograniczony do działek nr 46/74-78, 46/84-85 położonych w obrębie Wysoka

Szczegóły
Oznaczenie: A81a
Rozmiar: 1,24
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLVI/568/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
Uchwała: Nr XXV/318/12 z dnia 21 grudzień 2012 r.
Publikacja: Poz. 433 z dnia 22 stycznia 2013 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Wysoka

: