Kiełczów wieś - działki 292/3

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kiełczów


Opis

obejmuje działki 292/3, 292/18-292/23, 293/4-293/6, 293/20-293/22, 294/7-294/11 we wsi Kiełczów

Szczegóły
Oznaczenie: KIE-9
Rozmiar: 0,06
Uchwała o przystąpieniu: Nr XIV/227/12 z dnia 31 stycznia 2012 r.
Uchwała: Nr XXXVI/534/14 z dnia 29 października 2014 r.
Publikacja: Poz. 4758 z dnia 10 listopada 2014 r.
WSA: Stwierdza nieważność uchwały w zakresie § 8 ust. 1 pkt 3 we fragmencie „na warunkach ustalonych z administratorem sieci” oraz we fragmencie „za zgodą administratora”, § 8 ust. 2 pkt 3 we fragmencie „za zgodą ich właścicieli”, § 8 ust. 1 pkt 2 oraz § 8 ust. 2 pkt 2, § 10 ust. 6 oraz § 11 ust. 6
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Kiełczów

: