Księginice - działka nr 103/5

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Ładnej w południowo-zachodniej części wsi Księginice


Opis

ograniczony do działki nr 103/5 położonej we wsi Księginice

Szczegóły
Oznaczenie: C24
Rozmiar: 0,55
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXIII/498/13 z dnia 27 września 2013 r.
Uchwała: Nr IV/39/15 z dnia 21 stycznia 2015 r.
Publikacja: Poz. 2657 z dnia 19 czerwca 2015 r.
WSA: Stwierdzona nieważność: §8 ust.1 pkt1 i pkt2 we fragmentach: „budowlanej” oraz §9 uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr IV/39/15 z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Ładnej w południowo-zachodniej części wsi Księginice - wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 sierpnia 2015r. – Sygn. akt II SA/Wr 473/15, który uprawomocnił się 24 października 2015r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Księginice

: