Domasław i Chrzanów części obrębów

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Domasław i Chrzanów.


Opis
o nieregularnym kształcie, od południa pas o szerokości około 130m położony wzdłuż projektowanej linii 400kV relacji Pasikurowice-Wrocław Południe (Małuszów) - wariant 3, od zachodu ograniczony linią kolejową, od południa wchodzący na obręb Chrzanów do granicy działek nr 83 i 86, od zachodu i północnego-zachodu ograniczony granicą obrębu
Szczegóły
Oznaczenie: C11
Rozmiar: 243,4
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVII/483/05 z dn. 27 stycznia 2005r.
Uchwała: Nr LXIII/663/06 z dnia 31 sierpnia 2006r.
Publikacja: Nr 227 z dnia 25 października 2006r. poz. 3267
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu


: