Ślęza - przy ul. Pszennej w północnej części wsi Ślęza

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Pszennej w północnej części wsi Ślęza


Opis

Obszar ograniczony od północny granicą pasa drogowego drogi gminnej, od południa granicą pasa drogi powiatowej nr 1951D, od wschodu południową granicą działki nr 14

Szczegóły
Oznaczenie: A92b
Rozmiar: 4,06
Uchwała o przystąpieniu: Nr XII/130/11 z dnia 28 października 2011 r.
Uchwała: Nr VI/61/15 z dnia 27 marca 2015 r.
Publikacja: Poz. 2632 z dnia 16 czerwca 2015 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Ślęza

: