Krzyżowice - wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyżowice


Opis

ograniczony do obszaru wsi Krzyżowice

Szczegóły
Oznaczenie: E34
Rozmiar: 173,79
Uchwała o przystąpieniu: Nr XVIII/204/12 z dnia 20 kwietnia 2012 r.
Uchwała: Nr VI/59/15 z dnia 27 marca 2015 r.
Publikacja: Poz. 2480 z dnia 5 czerwca 2015 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: