Domasław część południowa 10

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu południowej cześci wsi Domasław.


Opis
działki nr 211dr oraz części działek nr 335/1, 109/2, 109/1, 108/1, 108/2, 108/3, 107/2 i 107/1 w pasie o szerokości ok.16m na zachód od działki nr 211dr, a także część działki nr 107/1 w pasie o szerokości 14m na północ od południowej granicy granicy działki nr 107/1
Szczegóły
Oznaczenie: C10
Rozmiar: 0,98
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXVIII/353/04 z dn. 24 czerwca 2004r.
Uchwała: Nr XXXIV/416/04 z dnia 25 listopada 2004r.
Publikacja: Nr 4 z dnia 7 stycznia 2005r. poz. 143
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Domasław

: