Nasławice - część działek nr 349/8, 339, 340/1, 340/2, 343, 344, 345, 350/2, 337/4, 468/5, 351dr, 267dr

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu części działek nr 349/8, 339, 340/1, 340/2, 343, 344, 345, 350/2, 337/4, 468/5, 351dr, 267dr położonych w obrębie wsi Nasławice


Opis

Obszar obejmuje część działek nr 349/8, 339, 340/1, 340/2, 343, 344, 345, 350/2, 337/4, 468/5, 351dr, 267dr

Szczegóły
Oznaczenie: NAS_0
Rozmiar: 40,91
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXIX/237/2001 z dnia 7 marca 2001 r.
Uchwała: Nr V/25/2003 z dnia 3 lutego 2003 r.
Publikacja: Poz. 877 z dnia 4 kwietnia 2003 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Nasławice

: