Domasław wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Domasław.


Opis
ograniczony jest: od północy - na północ od ul. Czereśniowej, wzdłuż drogi polnej o nr 250, granicą pomiędzy klasami bonitacji na dz. nr 7/2, w odleglości 150m na północ od ul. Polnej; od wschodu - granicą dz. nr 278/1, drogą polną nr 341/1, w odległości 60m na wschód od ul. Kwiatowej, wschodnimi granicami dz. nr 320/2 i 320/1, wschodnimi granicami klas bonitacji IVa i IVb na działkach od nr 321/1 do 328, południową granicą dz. nr 328, w odległości 60m na wschód od ul. Kwiatowej; od południa - wzdłuż cieków wodnych nr 355, 226 i 236; od zachodu - wzdłuż linii kolejowej o nr 195, drogami nr 220 i 212/2, zachodnią granicą dz. nr 65/2 i 55/2, w odległości 85m na południe od ul. Tynieckiej, zachodnimi granicami działek nr 51/7, 51 /6 i 40, na północ w odległości 40m od ul. Tynieckiej, wzdłuż zachodniej granicy dz. nr 39, ciekiem wodnym nr 231, zachodnimi granicami działek nr 8/2 i 8/1, w odległości 60m na południe od ul. Czereśniowej oraz zachodnimi granicami działek nr 9 i 4/2
Szczegóły
Oznaczenie: C 3
Rozmiar: 101
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLV/362/01 z dn. 21 czerwca 2001r. uchylająca uchwałę Nr XLVII/256/98 z dn. 2 kwietnia 1998r.
Uchwała: Nr XXI/261/03 z dnia 30 grudnia 2003r.
Publikacja: Nr 42 z dnia 3 marca 2004r. poz. 806
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Domasław

: