Domasław część południowa 04

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Domasław.


Opis
ograniczony jest: od północy - rowami melioracyjnymi o nr ewidencyjnych 236, 226, 355 oraz w odległości 85m od drogi o nr 200; od wschodu ? wzdłuż drogi polnej o nr 211; od południa granicami działki nr 107/1, zachodnią granicą pasa drogi krajowej Nr8 oraz wzdłuż drogi polnej nr 221; od zachodu ? wzdłuż granicy działek 114/4, 210 i 114/2
Szczegóły
Oznaczenie: C 4
Rozmiar: 74,1
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLII/333/01 z dn. 22 marca 2001r.
Uchwała: Nr XX/246/03 z dnia 18 grudnia 2003r.
Publikacja: Nr 42 z dnia 3 marca 2004r. poz. 804
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Domasław

: