Strzegomiany wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego we wsi Strzegomiany


Opis

od zachodu ograniczony jest ul.Letniskową, od północy działkami nr: 281/4, 281/3, 281/5, 281/20, 281/18. Wschodnią granicę wyznacza ul. Wrocławska, a południową działka nr 280.

Szczegóły
Oznaczenie: STY_2
Rozmiar: 2,0
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXIX/236/2001 z dnia 7 marca 2001 r.
Uchwała: Nr XLIV/361/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r.
Publikacja: Poz. 2501 z 2002 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Strzegomiany

: