Wysoka - zachodnia część wsi

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan szczegółowego zagospodarowania zachodniej części wsi Wysoka, gmina Kobierzyce.


Opis
ograniczony od północy i zachodu granicą miasta Wrocławia; od południa granicą obrębu; od wschodu drogą polną nr 37
Szczegóły
Oznaczenie: A 1
Rozmiar: 54
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLVII/244/98 z dn. 2 kwietnia 1998r. uchylająca uchwałę: Nr XXXIII/181/97 z dn. 20 marca 1997r.
Uchwała: Nr XXII/112/2000 z dnia 20 kwietnia 2000r. oraz Nr XXX/154/2000 z dnia 31 sierpnia 2000r.
Publikacja: Nr 40 z dnia 24 października 2000r. poz. 687 i 688
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Wysoka

: