Gmina Mietków

brak opisu
Filtruj wg: Ułóż wg:
Plan - Proszkowice
Proszkowice 1:2000
obejmujący obręb wsi Proszkowice
Plan - Proszkowice
Proszkowice 1:5000
obejmujący obręb wsi Proszkowice
Zmiana Planu - Proszkowice
Maniów - Proszkowice Eksploatacja kruszywa - zał. 3
obejmuje działki: 355/12, 371/4, 399, 400, 401, 402, 447 w obrębie Proszkowice

: