Plany Miejscowe

brak opisu
Filtruj wg: Ułóż wg:
Pokaż # 
Plan - Wierzbice
Wierzbice wieś
ograniczony jest: od północy - trakcją kolejową o nr 449 oraz wzdłuż rowów melioracyjnych nr 427...
Plan - Wierzbice
Wierzbice część wschodnia wsi
ograniczony jest od północy: drogą polną nr 327; od wschodu: drogą krajową Nr 8; od południa...
Plan - Wierzbice
Wierzbice część środkowa obrębu
obejmujący środkową część obrębu Wierzbice z wyłączeniem mpzp wsi Wierzbice (G1), zachodniej...
Plan - Wierzbice
Wierzbice środkowo-północna część obrębu
ograniczony od północy ciekiem wodnym nr 329, od wschodu drogą polną nr 273, od południa drogą...
Plan - Wierzbice
Wierzbice środkowo-południowa część obrębu
ograniczony od północy drogą wojewódzką nr 346, od wschodu drogą krajową Nr8, od południa i...
Plan - Wierzbice
Wierzbice część południowo-wschodnia obrębu
ograniczony od północy drogą wojewódzką Nr 346, od wschodu linią kolejową, od południa granicą...
Zmiana Planu - Wierzbice
Wierzbice część wschodnia i zachodnia siedliska
ograniczony do obszarów położonych po stronie wschodniej i zachodniej wsi Wierzbice (siedliska)
Plan - Wierzbice
Wierzbice część północno-wschodnia obrębu
ograniczony od wschodu linią kolejową, od południa drogą wojewódzką nr 346, od zachodu drogą...
Plan - Wierzbice
Wierzbice część południowo-zachodnia
ograniczony do działki nr 433 położonej we wsi Wierzbice
Plan - Wierzbice
Wierzbice - ul. Lipowa, Ślężańska
ograniczony do działki nr 8 położonej we wsi Wierzbice.
Plan - Wierzbice
Wierzbice - ul. Lipowa i Tarnopolska

ograniczony do rejonu ul. Lipowej i Tarnopolskiej we wsi Wierzbice

Plan - Wierzbice
Wierzbice - ul. Lipowa i Tarnopolska

ograniczony do działek nr 83/1, 86/2 i 86/3 położonych we wsi Wierzbice

Plan - Wierzbice
Wierzbice wieś część środkowa

ograniczony do obszaru działek nr 32/7 i 32/15, położonych we wsi Wierzbice

Plan - Wierzbice
Wierzbice - ul. Lipowa i Oławska

Obszar ograniczony do działek nr 59/4, 59/5 i 60/6 położonych we wsi Wierzbice

Zmiana Planu - Wierzbice
Wierzbice, z wyłączeniem działek nr 32/7 i 32/15

ograniczony do obszaru wsi Wierzbice, z wyłączeniem działek nr 32/7 i 32/15

Plan - Wierzbice
Wierzbice - dz. nr 99

Obszar ograniczony do działki nr 99 położonej we wsi Wierzbice.

Plan - Wierzbice
Wierzbice - dz. nr 69/7

Obszar ograniczony do działki nr 69/7 położonej we wsi Wierzbice.

Plan - Wierzbice
Wierzbice- część działki 464

Obszar ograniczony do części działki nr 464 położonej w obrębie Wierzbice

Plan - Wierzbice
Wierzbice- działki nr 26/1, 26/2, 26/3

Obszar ograniczony do działek nr 26/1, 26/2, 26/3 położonej we wsi Wierzbice


: