Pietrzykowice Rybnica - ul. Fabryczna

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice-Rybnica w rejonie ulicy Fabrycznej i rzeki Kasiny


Opis

obejmujący działki 131/1 - 131/8, 313, 314/1-314/4, w rejonie ulicy Fabrycznej

Szczegóły
Oznaczenie: PIE-9
Rozmiar: 48,97
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLVII/425/10 z dnia 21 września 2010 r.
Uchwała: Nr XXV/239/12 z dnia 27 września 2012 r.
Publikacja: Poz. 5149 z dnia 28 grudnia 2012 r.
WSA: Stwierdzono nieważność: §3 ust. 1 pkt7, §6 ust. 6 pkt 1, §8 ust. 4 pkt 1 lit. b we fragmencie „poprzez jeden zjazd w obszarze włączeń komunikacyjnych wskazanym na rysunku planu”, §8 ust. 4 pkt1 lit. c we fragmencie „poprzez jeden zjazd w obszarze wł
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Plan


: