Lp. Oznaczenie Tytuł Typ Dotyczy
1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica Studium Gmina Czernica
2 ChM_10 Chrząstawa Mała 10 Plan Chrząstawa Mała
3 ChM_18a Chrząstawa Mala, północno - zachodnia część Plan Chrząstawa Mała
4 ChM_18b Chrząstawa Mala, południowo - wschodnia część Plan Chrząstawa Mała
5 ChM_06 Chrząstawa Mała 06 Plan Chrząstawa Mała
6 ChM_19 Chrząstawa Mała - ulica Gajowa Plan Chrząstawa Mała
7 ChM_05 Chrząstawa Mała 05 Plan Chrząstawa Mała
8 ChM_04 Chrząstawa Mała 04 Plan Chrząstawa Mała
9 ChM_03 Chrząstawa Mała 03 Plan Chrząstawa Mała
10 ChM_11 Chrząstawa Mała 11 Plan Chrząstawa Mała
11 ChM_12 Chrząstawa Mała 12 Zmiana Planu Chrząstawa Mała
12 ChM_13 Chrząstawa Mała 13 Zmiana Planu Chrząstawa Mała
13 ChM_14 Chrząstawa Mała 14 Zmiana Planu Chrząstawa Mała
14 ChM_15 Chrząstawa Mała 15 Zmiana Planu Chrząstawa Mała
15 ChM_16 Chrząstawa Mała 16 Zmiana Planu Chrząstawa Mała
16 ChM_02 Chrząstawa Mała 02 Plan Chrząstawa Mała
17 ChM_01 Chrząstawa Mała 01 Plan Chrząstawa Mała
18 ChM_09 Chrząstawa Mała 09 Plan Chrząstawa Mała
19 ChM_08 Chrząstawa Mała 08 Plan Chrząstawa Mała
20 ChM_17 Chrząstawa Mała ul. Stawowa oraz ul. Oziewicza Zmiana Planu Chrząstawa Mała
21 ChM_07 Chrząstawa Mała 07 Plan Chrząstawa Mała
22 ChW_04 Chrząstawa Wielka 04 Plan Chrząstawa Wielka
23 ChW_03 Chrząstawa Wielka 03 Plan Chrząstawa Wielka
24 ChW_07 Chrząstawa Wielka 07 Zmiana Planu Chrząstawa Wielka
25 ChW_08 Chrząstawa Wielka 08 Zmiana Planu Chrząstawa Wielka
26 ChW_02 Chrząstawa Wielka 02 Plan Chrząstawa Wielka
27 ChW_12 Chrząstawa Wielka - północna część wsi Plan Chrząstawa Wielka
28 ChW_01 Chrząstawa Wielka 01 Plan Chrząstawa Wielka
29 ChW_06 Chrząstawa Wielka 06 Plan Chrząstawa Wielka
30 ChW_05 Chrząstawa Wielka 05 Plan Chrząstawa Wielka
31 ChW_11 Chrząstawa Wielka 11 Plan Chrząstawa Wielka
32 ChW_10 Chrząstawa Wielka 10 Plan Chrząstawa Wielka
33 ChW_09 Chrząstawa Wielka 09 Plan Chrząstawa Wielka
34 Cz_03-1a Czernica część północna - "A" Plan Czernica
35 Cz_03-1b Czernica część północna - "B" Plan Czernica
36 Cz_02 Czernica i Ratowice 02 Plan Czernica i Ratowice
37 Cz_04 Czernica i Ratowice 04 Plan Czernica i Ratowice
38 D_26 Dobrzykowice- działki nr 336/5, 336/6 oraz część działki 336/7 Zmiana Planu Dobrzykowice
39 D_16 Dobrzykowice 16 Plan Dobrzykowice
40 D_05 Dobrzykowice 05 Plan Dobrzykowice
41 D_06 Dobrzykowice 06 Plan Dobrzykowice
42 D_17 Dobrzykowice, Krzyków, Nadolice Małe Zmiana Planu Dobrzykowice
43 D_27 Dobrzykowice- część północna Plan Dobrzykowice
44 D_22 wieś Dobrzykowice Plan Dobrzykowice
45 D_28 Dobrzykowice- część zachodnia Zmiana Planu Dobrzykowice
46 D_04 Dobrzykowice 04 Plan Dobrzykowice
47 D_03 Dobrzykowice 03 Plan Dobrzykowice
48 D_18 Dobrzykowice 18 Zmiana Planu Dobrzykowice
49 D_19 Dobrzykowice 19 Zmiana Planu Dobrzykowice
50 D_20 Dobrzykowice 20 Zmiana Planu Dobrzykowice
51 D_02 Dobrzykowice 02 Plan Dobrzykowice
52 D_01 Dobrzykowice 01 Plan Dobrzykowice
53 D_23 Dobrzykowice ul. Błękitna Plan Dobrzykowice
54 D_24 Dobrzykowice ul. Stawowa Plan Dobrzykowice
55 D_25 Dobrzykowice ul. Cedrowa Zmiana Planu Dobrzykowice
56 D_11 Dobrzykowice 11 Plan Dobrzykowice
57 D_10 Dobrzykowice 10 Plan Dobrzykowice
58 D_09 [ARCH Dobrzykowice 09 Plan Dobrzykowice
59 D_15 Dobrzykowice 15 Plan Dobrzykowice
60 D_14 Dobrzykowice14 Plan Dobrzykowice
61 D_13 Dobrzykowice 13 Plan Dobrzykowice
62 D_12 Dobrzykowice 12 Plan Dobrzykowice
63 D_21 Dobrzykowice 21 Plan Dobrzykowice
64 D_07 Dobrzykowice i Krzyków Plan Dobrzykowice i Krzyków
65 G_04 Gajków 04 Zmiana Planu Gajków
66 G_03 Gajków 03 Plan Gajków
67 G_06 Gajków wieś Plan Gajków
68 G_02 Gajków 02 Zmiana Planu Gajków
69 G_01 Gajków 01 Plan Gajków
70 G_07 Gajków część południowa Plan Gajków
71 G_05 Gajków 05 Plan Gajków
72 J_09 Jeszkowice- część zachodnia Plan Jeszkowice
73 J_10 Jeszkowice- część południowa Plan Jeszkowice
74 J_03 Jeszkowice 03 Plan Jeszkowice
75 J_05 Jeszkowice 05 Plan Jeszkowice
76 J_01 Jeszkowice 01 Plan Jeszkowice
77 J_07 Jeszkowice 07 Zmiana Planu Jeszkowice
78 J_08 Jeszkowice południe Plan Jeszkowice
79 KW_29 Kamieniec Wrocławski - działka nr 291/14 Plan Kamieniec Wrocławski
80 KW_21 Kamieniec Wrocławski 21 Plan Kamieniec Wrocławski
81 KW_16 Kamieniec Wrocławski 16 Plan Kamieniec Wrocławski
82 KW_15 [ARC Kamieniec Wrocławski 15 Plan Kamieniec Wrocławski
83 KW_14 Kamieniec Wrocławski 14 Zmiana Planu Kamieniec Wrocławski
84 KW_13 Kamieniec Wrocławski 13 Plan Kamieniec Wrocławski
85 KW_12 Kamieniec Wrocławski 12 Plan Kamieniec Wrocławski
86 KW_11 Kamieniec Wrocławski 11 Zmiana Planu Kamieniec Wrocławski
87 KW_10 Kamieniec Wrocławski 10 Zmiana Planu Kamieniec Wrocławski
88 KW_09 Kamieniec Wrocławski 09 Plan Kamieniec Wrocławski
89 KW_08 Kamieniec Wrocławski 08 Plan Kamieniec Wrocławski
90 KW_07 Kamieniec Wrocławski 07 Zmiana Planu Kamieniec Wrocławski
91 KW_06 Kamieniec Wrocławski 06 Plan Kamieniec Wrocławski
92 KW_05 Kamieniec Wrocławski 05 Plan Kamieniec Wrocławski
93 KW_04 Kamieniec Wrocławski 04 Plan Kamieniec Wrocławski
94 KW_03 Kamieniec Wrocławski 03 Plan Kamieniec Wrocławski
95 KW_24 Kamieniec Wrocławski 24 Zmiana Planu Kamieniec Wrocławski
96 KW_02 Kamieniec Wrocławski 02 Plan Kamieniec Wrocławski
97 KW_25 Kamieniec Wrocławski 25 Zmiana Planu Kamieniec Wrocławski
98 KW_01 Kamieniec Wrocławski 01 Plan Kamieniec Wrocławski
99 KW_22 Kamieniec Wrocławski 22 Plan Kamieniec Wrocławski
100 KW_27 Kamieniec Wrocławski ul. Podhalańska Zmiana Planu Kamieniec Wrocławski
101 KW_23 Kamieniec Wrocławski 23 Plan Kamieniec Wrocławski
102 KW_28 Kamieniec Wrocławski dz. 660/5 Zmiana Planu Kamieniec Wrocławski
103 KW_20 Kamieniec Wrocławski 20 Plan Kamieniec Wrocławski
104 KW_19 [ARC Kamieniec Wrocławski 19 Plan Kamieniec Wrocławski
105 KW_18 Kamieniec Wrocławski 18 Plan Kamieniec Wrocławski
106 KW_17 Kamieniec Wrocławski 17 Plan Kamieniec Wrocławski
107 KW_26 Kamieniec Wrocławski 26 Plan Kamieniec Wrocławski
108 K_07 Krzyków 07 Plan Krzyków
109 K_02 Krzyków ul.Chabrowa Plan Krzyków
110 K_05 Krzyków 05 Plan Krzyków
111 K_04 Krzyków 04 Plan Krzyków
112 K_03 Krzyków 03 Plan Krzyków
113 K_01 Krzyków 01 Plan Krzyków
114 K_08 Krzyków 08 Zmiana Planu Krzyków
115 K_09 Krzyków 09 Zmiana Planu Krzyków
116 K_10 Krzyków 10 Zmiana Planu Krzyków
117 K_11 Krzyków 11 Zmiana Planu Krzyków
118 K_12 Krzyków 12 Zmiana Planu Krzyków
119 K_06 Krzyków 06 Plan Krzyków
120 Ł_03 Łany- działka 38/3 oraz część działek 39/3, 40,48/11, 48/41, 49 Zmiana Planu Łany
121 Ł_02 Łany - obszary komunikacyjne Zmiana Planu Łany
122 Ł_01 Łany Plan Łany
123 NM_03 Nadolice Małe 03 Plan Nadolice Małe
124 NM-05 Nadolice Małe - ulica Zielona Zmiana Planu Nadolice Małe
125 NM_01 Nadolice Małe 01 Plan Nadolice Małe
126 NM_04 Nadolice Małe 04 Zmiana Planu Nadolice Małe
127 NM_02 Nadolice Małe 02 Plan Nadolice Małe
128 NW_08 Nadolice Wielkie 08 Plan Nadolice Wielkie
129 NW_09 Nadolice Wielkie 09 Plan Nadolice Wielkie
130 NW_15 Nadolice Wielkie- ul. Żurawska Plan Nadolice Wielkie
131 NW_07 Nadolice Wielkie 07 Plan Nadolice Wielkie
132 NW_06 Nadolice Wielkie 06 Zmiana Planu Nadolice Wielkie
133 NW_05 Nadolice Wielkie 05 Plan Nadolice Wielkie
134 NW_04 Nadolice Wielkie 04 Plan Nadolice Wielkie
135 NW_03 Nadolice Wielkie 03 Plan Nadolice Wielkie
136 NW_13 Nadolice Wielkie część północna Zmiana Planu Nadolice Wielkie
137 NW_10 Nadolice Wielkie 10 Zmiana Planu Nadolice Wielkie
138 NW_14 Nadolice Wielkie rejon ulicy Rzecznej Plan Nadolice Wielkie
139 NW_11 Nadolice Wielkie 11 Zmiana Planu Nadolice Wielkie
140 NW_12 Nadolice Wielkie 12 Zmiana Planu Nadolice Wielkie
141 NW_02 Nadolice Wielkie 02 Zmiana Planu Nadolice Wielkie
142 NW_01 Nadolice Wielkie 01 Plan Nadolice Wielkie
143 R_01 Ratowice 01 Plan Ratowice
144 R_04 Ratowice 04 Zmiana Planu Ratowice
145 Cz_05 Ratowice cz. działki 70/6 Zmiana Planu Ratowice
146 R_03 Ratowice 03 Plan Ratowice
147 R_02 Ratowice 02 Plan Ratowice
148 R_05 Ratowice 05 Plan Ratowice
149 W_03 Wojnowice ul.Szczere Pole Zmiana Planu Wojnowice
150 W_02 Wojnowice ul.Orla Plan Wojnowice
151 W_01 Wojnowice ul.Jemiołowa Plan Wojnowice
152 W_04 Wojnowice - północna część wsi Plan Wojnowice
153 W_05 Wojnowice 05 Plan Wojnowice
154 BAK-1 Bąków Plan Bąków
155 BIE-3 Bielawa dz. 225/2 Plan Bielawa
156 BIE-1 Bielawa (ark. I) Plan Bielawa
157 BIE-2 Bielawa (ark.II) Plan Bielawa
158 BRZ-1 Bierzyce Plan Bierzyce
159 BOR-1 Borowa Plan Borowa
160 BOR-2 Borowa dz. 68/10 Zmiana Planu Borowa
161 B0R-4 Borowa - ulic Parkowej i Lipowej Zmiana Planu Borowa
162 BOR-3 Borowa dz. 317 Zmiana Planu Borowa
163 BLK-1 Brzezia Łąka II Plan Brzezia Łąka
164 BLK-2 Brzezia Łąka III Plan Brzezia Łąka
165 BLK-3 Brzezia Łąka - część północna Plan Brzezia Łąka
166 BLK-4 Brzezia Łąka dz. 189 Plan Brzezia Łąka
167 R-PAL4 Rurociąg paliwowy - arkusz nr 4 - obr. Brzezia Łąka, Oleśniczka, Bielawa i Raków Plan Brzezia Łąka
168 BUD-1 Budziwojowice Plan Budziwojowice
169 BUK-1 Bukowina Plan Bukowina
170 BYK-3 Byków I - dz. 340/8 Zmiana Planu Byków
171 BYK-1 Byków dz. 339/4, 338/4, 337/4, 336/4 Plan Byków
172 BYK-5 Byków działka 190/2 Plan Byków
173 BYK-2 Byków Plan Byków
174 BYK-4 Byków dz. 164 Zmiana Planu Byków
175 DAB-1 Dąbrowica Plan Dąbrowica
176 DLU- 4 Długołęka - droga Zmiana Planu Długołęka
177 DLU- 5 Długołęka I - dz.28, cz.27 i 492/2 Zmiana Planu Długołęka
178 DLU- 1 Długołęka dz. 260/3, 260/5, 260/6, 260/8, 260/9, 261/1 Plan Długołęka
179 DLU-12 Długołęka wieś - działka nr 220/9 Plan Długołęka
180 DLU- 6 Długołęka III - dz.132/5, 132/8, 133/4, 133/5, 133/6, 134/1, 135, 491/3, 491/4, 490/3, 490/4 Zmiana Planu Długołęka
181 DLU- 2 Długołęka Plan Długołęka
182 DLU-7 Długołęka IV - dz. 49/4 Zmiana Planu Długołęka
183 DLU- 3 Długołęka II - URZĄD Plan Długołęka
184 DLU-8 Długołęka dz. 253/32, 253/33, 253/18, 253/16, 512 Zmiana Planu Długołęka
185 DLU-9 Długołęka dz. 119/1, 119/2, 120/18 Zmiana Planu Długołęka
186 DLU-14 Długołęka- działki nr 2, 3, 4/4, 5 Plan Długołęka
187 DLU-13 Długołęka - ul. Wrocławska Zmiana Planu Długołęka
188 DLU-11 Długołęka dz. 437/3 Zmiana Planu Długołęka
189 DLU-10 Długołęka dz. 79/10 Zmiana Planu Długołęka
190 brak Studium - Kierunki rozwoju przestrzennego Studium Długołęka
191 DBR-1 Dobroszów Plan Dobroszów
192 DON-3 Domaszczyn II Plan Domaszczyn
193 DON-1 Domaszczyn Plan Domaszczyn
194 DON-2 Domaszczyn I Plan Domaszczyn
195 0,16 Godzieszowa - zachodnia część działki nr 186/2 Plan Godzieszowa
196 GOD-1 Godzieszowa Plan Godzieszowa
197 JAK-1 Jaksonowice Plan Jaksonowice
198 JAN-1 Januszkowice Plan Januszkowice
199 JAN-2 Januszkowice dz. 410/1, 416 Plan Januszkowice
200 JAN-3 Januszkowice - ulica Rzemieślnicza Zmiana Planu Januszkowice
201 KMN-1 Kamień Plan Kamień
202 KMN-2 Kamień I - działka 199/20 Plan Kamień
203 KMN-3 Kamień dz. 70 Zmiana Planu Kamień
204 KTN-1 Kątna Plan Kątna
205 KPA-1 Kępa Plan Kępa
206 KIE-9 Kiełczów wieś - działki 292/3, 292/18-292/23, 293/4-293/6, 293/20-293/22, 294/7-294/11 Zmiana Planu Kiełczów
207 KIE-10 Kiełczów działka 191/17 Plan Kiełczów
208 KIE-1 Kiełczów - część "A" Plan Kiełczów
209 KIE-2 Kiełczów - część "B" (ark.I) Plan Kiełczów
210 KIE-3 Kiełczów - część "B" (ark.II) Plan Kiełczów
211 KIE-4 Kiełczów - część "C" Plan Kiełczów
212 KIE-5 Kiełczów II - droga Zmiana Planu Kiełczów
213 KIE-6 Kiełczów II - plac Zmiana Planu Kiełczów
214 KIE-7 Kiełczów III Zmiana Planu Kiełczów
215 KIE-8 Kiełczów - szkoła dz. 246/4, 250/5, 250/6 Zmiana Planu Kiełczów
216 KIK-1 Kiełczówek (ark.I) Plan Kiełczówek
217 KIK-2 Kiełczówek (ark.II) Plan Kiełczówek
218 R-PAL2 Rurociąg paliwowy - arkusz nr 2 - obr. Kiełczówek i Śliwice Plan Kiełczówek
219 KIK-3 Kiełczówek - Rurociąg II Zmiana Planu Kiełczówek
220 KRA-1 Krakowiany Plan Krakowiany
221 LOS-2 Łosice - oczyszczalnia Zmiana Planu Łosice
222 LOS-1 Łosice dz. 28/4 Plan Łosice
223 LOZ-2 Łozina dz. 369 Zmiana Planu Łozina
224 LOZ-1 Łozina Plan Łozina
225 LOZ-3 Łozina ZN Zmiana Planu Łozina
226 MCE-1 Michałowice Plan Michałowice
227 MIR-4 Mirków dz. 284/4 Zmiana Planu Mirków
228 MIR-9 Mirków IX Plan Mirków
229 MIR-7 Mirków - działki nr 185/10 i 185/11 Plan Mirków
230 MIR-1 Mirków - część "A" Plan Mirków
231 MIR-2 Mirków dz. 500 Zmiana Planu Mirków
232 MIR-3 Mirków - MPZP Energetyka Zmiana Planu Mirków
233 MIR-8 Wieś Mirków - część północno-zachodnia Plan Mirków
234 MIR-5 Mirków dz. 793/7, 793/6, 24/11, 26/4, 27/6, 27/7 Zmiana Planu Mirków
235 MIR-6 Mirków - zachodnia część dz. 120 Plan Mirków
236 OLS-1 Oleśniczka Plan Oleśniczka
237 OLS-2 wieś Oleśniczka - świetlica Zmiana Planu Oleśniczka
238 PAS-1 Pasikurowice Plan Pasikurowice
239 PCE-1 Piecowice Plan Piecowice
240 PIT-1 Pietrzykowice Plan Pietrzykowice
241 PRU-1 Pruszowice - wsch. cz.obrębu Plan Pruszowice
242 PRU-2 Pruszowice Plan Pruszowice
243 PRU-3 Pruszowice - działka nr 128/5 Plan Pruszowice
244 R-PAL5 Rurociąg paliwowy - arkusz nr 5 - obr. Raków Plan Raków
245 RAK-1 Raków Plan Raków
246 RAM-1 Ramiszów Plan Ramiszów
247 RAM-2 Ramiszów - południe Plan Ramiszów
248 SIC-1 Siedlec Plan Siedlec
249 SKL-1 Skała Plan Skała
250 STP-1 Stępin Plan Stępin
251 STP-2 Stępin dz. 366 Zmiana Planu Stępin
252 SZC-1 Szczodre Plan Szczodre
253 SLI-1 Śliwice Plan Śliwice
254 SLI-2 Śliwice- część działki 222/14 Plan Śliwice
255 R-PAL3 Rurociąg paliwowy - arkusz nr 3 - obr. Śliwice Plan Śliwice
256 TKR-1 Tokary Plan Tokary
257 WEG-1 Węgrów Plan Węgrów
258 WIL-2 Wilczyce dz. 413 Zmiana Planu Wilczyce
259 WIL-1 Wilczyce Plan Wilczyce
260 WIL-7 Wilczyce działki 173/12, 173/10 i 173/9 Plan Wilczyce
261 R-PAL1 Rurociąg paliwowy - arkusz nr 1 - obr. Wilczyce i Kiełczówek Plan Wilczyce
262 WIL-8 Wilczyce- część działki 341/7 Plan Wilczyce
263 WIL-3 Wilczyce dz. 232/5, 232/6, 232/7,233/3 Zmiana Planu Wilczyce
264 WIL-4 Wilczyce dz. 344,345 Zmiana Planu Wilczyce
265 WIL-5 Północna część wsi Wilczyce Plan Wilczyce
266 WIL-6 MPZP WILCZYCE VI Plan Wilczyce
267 ZPR-1 Zaprężyn Plan Zaprężyn
268 ZPR-2 Zaprężyn dz. 27 Plan Zaprężyn
269 ZPR-3 Zaprężyn III Plan Zaprężyn
270 brak Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Studium Jordanów Śląski
271 JOR-1 Jordanów Śląski Plan Jordanów Śląski
272 brak Okrzeszyce Plan Gmina Kąty Wrocławskie
273 GMK Gmina Kąty Wrocławskie Plan Gmina Kąty Wrocławskie
274 BAR-5 Baranowice-Bliż cz. działki 8 Plan Baranowice-Bliż
275 BAR-7 Baranowice-Bliż - wsie Plan Baranowice-Bliż
276 BAR-6 Baranowice-Bliż - północno-wschodnia część obrębu Zmiana Planu Baranowice-Bliż
277 BAR-4 Baranowice-Bliż dz. 117, 120/9, 120/7 i cz. 118 Zmiana Planu Baranowice-Bliż
278 BAR-1 Baranowice-Bliż dz. 7 Zmiana Planu Baranowice-Bliż
279 BAR-2 Baranowice-Bliż dz. 20 Zmiana Planu Baranowice-Bliż
280 BOG-3 Bogdaszowice Zmiana Planu Bogdaszowice
281 BOG- 1 Bogdaszowice dz. 199/4, 203, 289/4, cz.517, cz.518 Zmiana Planu Bogdaszowice
282 CES- 2 Cesarzowice - dawny folwark Zmiana Planu Cesarzowice
283 CES- 3 Cesarzowice cz. północno-wschodnia wsi Zmiana Planu Cesarzowice
284 CES-5A Cesarzowice- linia elektroenergetyczna 110kV relacji Przybków - Klecina Zmiana Planu Cesarzowice
285 CES- 4 Cesarzowice cz. południowo-wschodnia wsi Zmiana Planu Cesarzowice
286 CES- 1 Cesarzowice Zmiana Planu Cesarzowice
287 CZE-3 Czerńczyce wieś Zmiana Planu Czerńczyce
288 CZE- 1 Czerńczyce ul.Lotnicza Zmiana Planu Czerńczyce
289 CES-5B Cesarzowice- linia elektroenergetyczna 110kV relacji Przybków - Klecina Zmiana Planu Cesarzowice, Zabrodzie
290 GAD-6 Gądów-Jaszkotle dz. 38/1-38/13 Plan Gądów-Jaszkotle
291 GAD- 4 Gądów-Jaszkotle południowa część wsi Gądów Zmiana Planu Gądów-Jaszkotle
292 GAD-8 Gądów-Jaszkotle - dz. 73 i 74 Plan Gądów-Jaszkotle
293 GAD-7 Gądów-Jaszkotle - dz. 43/6 Plan Gądów-Jaszkotle
294 GAD-9 Gądów-Jaszkotle - wieś Jaszkotle Plan Gądów-Jaszkotle
295 GAD- 1 Gądów-Jaszkotle dz. 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/6, 52/7 Zmiana Planu Gądów-Jaszkotle
296 GAD- 2 Gądów-Jaszkotle dz. 38 Zmiana Planu Gądów-Jaszkotle
297 GAD- 3 Gądów-Jaszkotle dz. 88, 89/1, 89/3, 89/4, 90/1 Zmiana Planu Gądów-Jaszkotle
298 GAD- 5 Gądów-Jaszkotle południowo-wschodnia część wsi Gądów Plan Gądów-Jaszkotle
299 GNI-5 Gniechowice rejon ulicy Lipowej i Porzeczkowej Plan Gniechowice
300 GNI-3 południowa część wsi Gniechowice Zmiana Planu Gniechowice
301 GNI-6 Gniechowice- rejon ul. Ogrodowej i Spokojnej Plan Gniechowice
302 GNI-1 Gniechowice - rejon drogi krajowej nr 35 Zmiana Planu Gniechowice
303 GNI Gniechowice Plan Gniechowice
304 GNI-4 Gniechowice i Górzyce - rejon linii dwutorowej 400 KV+110 KV Plan Gniechowice, Górzyce
305 GOR Górzyce Plan Górzyce
306 WSZ-5 Jurczyce - wieś Zmiana Planu Jurczyce
307 KAM Kamionna Plan Kamionna
308 KAM- 1 Kamionna - pn. strona drogi 2002D Zmiana Planu Kamionna
309 KAM-3 Kamionna - część północna Plan Kamionna
310 KWR-16 Kąty Wrocławskie ul. Platanowa i Jarzębinowa Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
311 KWR-28 Katy Wrocławskie - południowa część miasta Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
312 KWR-40 Katy Wrocławskie- ul. Popiełuszki i Zielińskiego Plan Kąty Wrocławskie
313 KWR-17 Kąty Wrocławskie sąsiedztwo stadionu sportowego Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
314 KWR-29 Kąty Wrocławskie miasto - ul. Stefana Okrzei Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
315 KWR-18 Kąty Wrocławskie ul. Mireckiego Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
316 KWR-20 Kąty Wrocławskie południowa część obrębu Plan Kąty Wrocławskie
317 KWR-21 Kąty Wrocławskie ulica leśna Plan Kąty Wrocławskie
318 KWR-22 Kąty Wrocławskie - ul. Lipowa i Mireckiego Plan Kąty Wrocławskie
319 KWR-23 Katy Wrocławskie miasto - rejon ul. 1-go maja i rzeki Strzegomianki Plan Kąty Wrocławskie
320 KWR-24 Kąty Wrocławskie Lipowa, Platanowa Plan Kąty Wrocławskie
321 KWR-25 Kąty Wrocławskie 1 Maja-Popiełuszki Plan Kąty Wrocławskie
322 KWR-26 Katy Wrocławskie - ulica Przemysłowa Plan Kąty Wrocławskie
323 KWR-27 Kąty Wrocławskie miasto - Spółdzielcza i Nowowiejska Plan Kąty Wrocławskie
324 KWR-30 Kąty Wrocławskie - rejon ul. Mireckiego i Tęczowej Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
325 KWR-19 Kąty Wrocławskie na południe od A4 Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
326 KWR-11 Kąty Wrocławskie ul. Brzozowa i Jarzębinowa Plan Kąty Wrocławskie
327 KWR-32 Kąty Wrocławskie- ulica Fabryczna Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
328 KWR-41 Kąty Wrocławskie- działki 6/1, 6/3, 6/5, 8,11 Plan Kąty Wrocławskie
329 KWR-31 Kąty Wrocławskie-ulica Cyprian Kamila Norwida Plan Kąty Wrocławskie
330 KWR-33 Kąty Wrocławskie - ul. Grunwaldzka Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
331 KWR-35 Kąty Wrocławskie - ul. ks. Jerzego Popiełuszki, Sobótki, Wrocławska Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
332 KWR-34 Kąty Wrocławskie miasto, okolice ulic Brzozowej, Mireckiego i Platanowej Plan Kąty Wrocławskie
333 KWR-36 Kąty Wrocławskie - rejon ulic Legionów i Sybiraków Plan Kąty Wrocławskie
334 brak Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zmiana Studium Kąty Wrocławskie
335 KWR-37 Kąty Wrocławskie - rejon autostrady A4 Plan Kąty Wrocławskie
336 KWR-12 Kąty Wrocławskie 12 Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
337 KWR-14 Kąty Wrocławskie ul. Dębowa i Platanowa Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
338 KWR-38 Kąty Wrocławskie - rejon ulicy 1 Maja i Makowej Plan Kąty Wrocławskie
339 KWR-15 Kąty Wrocławskie cmentarz przy ul.Mireckiego Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
340 KWR-1 Kąty Wrocławskie dz. 3/3-4, 3/10-14, 4/4-7, 4/10-15, 9/28 AM2 Plan Kąty Wrocławskie
341 KWR-2 Kąty Wrocławskie dz. 37 AM6 Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
342 KWR-3 Kąty Wrocławskie ul. Sobótki Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
343 KWR-4 Kąty Wrocławskie dz. 2, cz.4 AM2, 1-10, 11/2-17, 12, 14/1, 15/1-7 AM5, 1 AM6 Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
344 KWR-5 Kąty Wrocławskie dz. 5-7, 9/1-9/2, 10-13, 48/2-48/7, 50-55, 56/4-56/6, 57-61, 62/1-62/2 AM24 Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
345 KWR-0 Kąty Wrocławskie Plan Kąty Wrocławskie
346 KWR-6 Kąty Wrocławskie dz. 4/9-4/10, 4/13-4/14 Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
347 KWR-7 Kąty Wrocławskie ul. Wrocławska i Sobótki Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
348 KWR- 8 Kąty Wrocławskie dz. 92/4 AM7 Plan Kąty Wrocławskie
349 KWR- 9 Kąty Wrocławskie ul. Okrzei Plan Kąty Wrocławskie
350 KWR-10 Kąty Wrocławskie dz. 333/4, 334/2, 599/2 Plan Kąty Wrocławskie
351 KWR-39 Kąty Wrocławskie miasto, działka 52 i 54 AM 25 Plan Kąty Wrocławskie
352 KEB_4 Kębłowice; dz. 3/57, 3/58 Plan Kębłowice
353 KEB- 1 Kębłowice, Krzeptów, Skałka Zmiana Planu Kębłowice
354 KEB-3 Kębłowice, Krzeptów i Samotwór Zmiana Planu Kębłowice, Krzeptów i Samotwór
355 KIL-8 Kilianów- Szymanów - część północno- zachodnia Plan Kilianów-Szymanów
356 KIL-5 Kilianów-Szymanów - teren cmentarza dla zwierząt Plan Kilianów-Szymanów
357 KIL- 4 Kilianów-Szymanów rejon dr powiatowej Zmiana Planu Kilianów-Szymanów
358 KIL-7 Kilianów-Szymanów działka 201 Plan Kilianów-Szymanów
359 KIL-6 Kilianów - złoże "Kilianów III" dz. 31/1 Plan Kilianów-Szymanów
360 KIL- 1 Kilianów-Szymanów dz. 177-183, cz.165 Zmiana Planu Kilianów-Szymanów
361 KIL- 2 Kilianów-Szymanów dz. 407/1, 407/2, cz. 1, 14, 401, 406, 408, 488 Zmiana Planu Kilianów-Szymanów
362 KIL- 3 Kilianów-Szymanów dz. 97/, 97/2, 98, 99, 100, 101, cz. 54/2 Zmiana Planu Kilianów-Szymanów
363 KOZ-1 Kozłów - dz. 43 Plan Kozłów
364 KOZ Kozłów Plan Kozłów
365 KRO-3 Obręb Krobielowice- część wschodnia Zmiana Planu Krobielowice
366 KRO- 2 Krobielowice rejon drogi wojewódzkiej i rzeki Czarna Woda Zmiana Planu Krobielowice
367 KRZ-5 Krzeptów - w rejonie dróg powiatowych Zmiana Planu Krzeptów
368 KRZ- 4 Krzeptów dz. 108, 124/67, 124/69, 124/70, 124/71, 124/72 Zmiana Planu Krzeptów
369 KRZ-6 Krzeptów - rejon ulicy Wiśniowej Plan Krzeptów
370 KRZ- 1 Krzeptów dz. 103/2, 104, 107/3, 107/4 Zmiana Planu Krzeptów
371 KRZ- 2 Krzeptów dz. 92, 97/3-97/5, 107/6-107/9 Zmiana Planu Krzeptów
372 KRZ- 3 Krzeptów dz. 107/2 Zmiana Planu Krzeptów
373 MAL- 2 Małkowice- dz. 8, cz. działki 7/2; 18 Plan Małkowice
374 MAL- 3 Małkowice ul.Polna Plan Małkowice
375 MAL- 1 Małkowice dz. 98/1-98/5 Zmiana Planu Małkowice
376 MOD- 3 Mokronos Dolny 03 Zmiana Planu Mokronos Dolny
377 MOD- 2 Mokronos Dolny 02 Plan Mokronos Dolny
378 MOD-5 Mokronos Dolny - północna część wsi Plan Mokronos Dolny
379 MOD- 1 Mokronos Dolny A8 - 347/370 Zmiana Planu Mokronos Dolny
380 ZAB-5 Mokronos Dolny i Zabrodzie Zmiana Planu Mokronos Dolny, Zabrodzie
381 MOG-8 Mokronos Górny - Aleja Fiołkowa i Aleja Róż Plan Mokronos Górny
382 MOG-3 Mokronos Górny - rejon ulicy Jarzębowej Plan Mokronos Górny
383 MOG-4 Mokronos Górny - ul. Wczasowa Zmiana Planu Mokronos Górny
384 MOG-5 Mokronos Górny - Aleja Konwaliowa Zmiana Planu Mokronos Górny
385 MOG-2 Mokronos Górny Zmiana Planu Mokronos Górny
386 MOG-7 Mokronos Górny Plan Mokronos Górny
387 MOG- 1 Mokronos Górny Zmiana Planu Mokronos Górny
388 NWK- 1 Nowa Wieś Kącka dz. 308/3 Zmiana Planu Nowa Wieś Kącka
389 NWK- 2 Nowa Wieś Kącka cz. południowo-wschodnia wsi Zmiana Planu Nowa Wieś Kącka
390 NWK-6 Nowa Wieś Kącka - ulica Zafirowa i Słoneczna Plan Nowa Wieś Kącka
391 NWK-4 Nowa Wieś Kącka część północna wsi Zmiana Planu Nowa Wieś Kącka
392 NWK-5 Nowa Wieś Kącka dz. 600, 601/1 i cz. 564 Zmiana Planu Nowa Wieś Kącka
393 NWK- 3 Nowa Wieś Kącka, Kozłów, Pełcznica Zmiana Planu Nowa Wieś Kącka, Kozłów, Pełcznica
394 SAD-7 Sadków rejon ulicy Szkolnej Plan Nowa Wieś Kącka, Kozłów, Pełcznica
395 NWW-7 Nowa Wieś Wrocławska - południe Zmiana Planu Nowa Wieś Wrocł.
396 NWW-4 Nowa Wieś Wrocławska - połdniowo-zachodnia część obrębu Plan Nowa Wieś Wrocł.
397 NWW-5 Nowa Wieś Wrocławska - południowa część obrębu Plan Nowa Wieś Wrocł.
398 NWW-8 Nowa Wieś Wrocławska - południowa część obrębu Zmiana Planu Nowa Wieś Wrocł.
399 NWW-9 Nowa Wieś Wrocławska - ulica Józefa Wymysłowskiego i Relaksowa Plan Nowa Wieś Wrocł.
400 NWW-6 Nowa Wieś Wrocławska - północ Plan Nowa Wieś Wrocł.
401 NWW- 2 Nowa Wieś Wrocławska 02 Zmiana Planu Nowa Wieś Wrocł.
402 NWW- 3 Nowa Wieś Wrocławska 03 Zmiana Planu Nowa Wieś Wrocł.
403 NWW-10 Nowa Wieś Wrocławska - obrzeża Plan Nowa Wieś Wrocł.
404 PEL- 1 Pełcznica Zmiana Planu Pełcznica
405 PEL- 2 Pełcznica - zmiana Zmiana Planu Pełcznica
406 PEL- 3 [AR Pełcznica część północno - wschodnia Zmiana Planu Pełcznica
407 PEL- 4 Pełcznica część północno - zachodnia wsi Zmiana Planu Pełcznica
408 PEL- 5 Pełcznica cz. północno - wschodnia wsi Zmiana Planu Pełcznica
409 PEL-6 Pełcznica wieś Plan Pełcznica
410 PIE- 1 Pietrzykowice-Rybnica dz. 42, cz.24 Zmiana Planu Pietrzykowice-Rybnica
411 PIE- 2 Pietrzykowice-Rybnica dz. 222/6, 222/17 Zmiana Planu Pietrzykowice-Rybnica
412 PIE- 3 Pietrzykowice-Rybnica dz. 134/14 Zmiana Planu Pietrzykowice-Rybnica
413 PIE- 4 Pietrzykowice-Rybnica dz. 132/58, 132/59, cz. 130dr Zmiana Planu Pietrzykowice-Rybnica
414 PIE- 5 Pietrzykowice-Rybnica ul. Smolecka Zmiana Planu Pietrzykowice-Rybnica
415 PIE- 6 Pietrzykowice-Rybnica dz. 125/3-125/24 Zmiana Planu Pietrzykowice-Rybnica
416 PIE-16a Pietrzykowice działka 115/1 Plan Pietrzykowice-Rybnica
417 PIE-16b Pietrzykowice rejon ulicy Diamentowej Plan Pietrzykowice-Rybnica
418 PIE- 7 Pietrzykowice-Rybnica i Nowa Wieś Wrocławska Zmiana Planu Pietrzykowice-Rybnica
419 PIE-9 Pietrzykowice Rybnica - ul. Fabryczna Plan Pietrzykowice-Rybnica
420 PIE-10 Pietrzykowice - ulice Fabryczna i Nowa Plan Pietrzykowice-Rybnica
421 PIE-11 Pietrzykowice-Rybnica - rejon ul. Wrocławskiej Plan Pietrzykowice-Rybnica
422 PIE- 8 Pietrzykowice-Rybnica - rejon ulicy Fabrycznej Plan Pietrzykowice-Rybnica
423 PIE-12 Pietrzykowice-Rybnica rejon ul. Radarowej Plan Pietrzykowice-Rybnica
424 PIE-13 Pietrzykowice-Rybnica ul. Platanowa i Leśna Plan Pietrzykowice-Rybnica
425 PIE-14 Pietrzykowice - ulica Grabowa i Leśna Plan Pietrzykowice-Rybnica
426 PIE-15 Piertykowice - Rybnicz ulica Smolecka i Radarowa Plan Pietrzykowice-Rybnica
427 ROM Romnów Plan Romnów
428 SAD- 1 Sadków dz. 1/1, cz. 1/2, 95, cz. 171, cz. 173 Zmiana Planu Sadków
429 SAD- 5 Sadków rejon drogi wojewódzkiej Plan Sadków
430 SAD- 3 Sadków rejon drogi wojewódzkiej i powiatowej Zmiana Planu Sadków
431 SAD-6 Sadków dz. 60, 61, 62/1, 57/4 Zmiana Planu Sadków
432 SAD-8 Sadków, północno-wschodnia część obrębu Zmiana Planu Sadków
433 SAD-9 Sadków, rejon ulic Morelowej i Wiśniowej Plan Sadków
434 SAD-10 Sadków droga wojewódzka Plan Sadków
435 SCE- 2 Sadowice ul.Kolejowa dz. 312/3-4, 314, 315/2, 316/2, 317, cz.319 Zmiana Planu Sadowice
436 SCE- 1 Sadowice dz. 230 i 235, cz.333 Zmiana Planu Sadowice
437 SCE- 3 Sadowice dz. 168/4, 169 Zmiana Planu Sadowice
438 SCE- 4 Sadowice dz. 114/2 Zmiana Planu Sadowice
439 SCE- 5 Sadowice dz. 195, 197/1 Zmiana Planu Sadowice
440 SCE-7 Sadowice Zmiana Planu Sadowice
441 SAM- 1 Samotwór dz. 17/3 Zmiana Planu Samotwór
442 SKA-1a Skałka wieś Plan Skałka
443 SKA-1b Skałka wieś B Plan Skałka
444 SKŁ Skałka Plan Skałka
445 SMO- 8 Smolec dz. 367/1-367/9 Zmiana Planu Smolec
446 SMO- 1 Smolec ul. Chłopska Zmiana Planu Smolec
447 SMO- 2 Smolec - teren wokół "starego Smolca" załącznik 1 Zmiana Planu Smolec
448 SMO- 3 Smolec dz. 192/3-20, 192/22-34, 192/36-45, 192/47-59, 192/61-68, 192/70-91 Zmiana Planu Smolec
449 SMO- 4 Smolec dz. 305 Zmiana Planu Smolec
450 SMO- 5 Smolec dz. 240/2, 240/3, 240/6, 240/7, 204/8 Zmiana Planu Smolec
451 SMO- 6 Smolec dz. 198/8, 198/9, 198/10 Zmiana Planu Smolec
452 SMO-23 Smolec - ul. Chabrowa i Chłopska Plan Smolec
453 SMO-18 Smolec - rejon ul. Topolowej i Azaliowej Plan Smolec
454 SMO- 2 Smolec - teren wokół "starego Smolca" załącznik 2 Zmiana Planu Smolec
455 SMO- 9 Smolec, ulica Chłopska Zmiana Planu Smolec
456 SMO-24b Smolec - ul. Chłopska i Brzozowa Plan Smolec
457 SMO-19 Smolec - linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Przybków - Klecina Zmiana Planu Smolec
458 SMO-24a Smolec - ul. Główna i Kwiatowa Plan Smolec
459 SMO-12 Smolec ul. Oliwkowa Zmiana Planu Smolec
460 SMO-14 Smolec - rejon ulicy Słonecznej Plan Smolec
461 SMO-15 Smolec - tereny w rejonie ulicy Chłopskiej i Wrocławskiej Zmiana Planu Smolec
462 SMO-10 Smolec ul. Ogrodowa Zmiana Planu Smolec
463 SMO-20 Smolec ul. Oliwkowa/Jaworowa Plan Smolec
464 SMO-21 Smolec ul. Aroniowa Plan Smolec
465 SMO-11 Smolec ul. Parkowa Plan Smolec
466 SMO-17 Smolec ul. Oliwkowa i ul. Aroniowa Plan Smolec
467 SMO- 7 Smolec Zmiana Planu Smolec
468 Smolec - ul. Topolowa Plan Smolec
469 SOK Sokolniki Plan Sokolniki
470 SOS- 2 Sośnica-Różaniec dz. 120/1 i 120/2 Zmiana Planu Sośnica-Różaniec
471 SOS- 4 Sośnica-Różaniec droga woj. nr 346 i autostrada A4 Zmiana Planu Sośnica-Różaniec
472 SOS-6 Sośnica-Różaniec - wieś Zmiana Planu Sośnica-Różaniec
473 SOS-16 Smolec ul. Starowiejska Plan Sośnica-Różaniec
474 SOS- 3 Sośnica-Różaniec dz. 23/3,23/4 Zmiana Planu Sośnica-Różaniec
475 SOS-7 Sośnica-Różaniec i Krobielowice Plan Sośnica-Różaniec, Krobielowice
476 STO- 1 Stoszyce dz. 48 Zmiana Planu Stoszyce
477 STO-2 Stoszyce - obwodnica Plan Stoszyce
478 STO-3 Stoszyce część północna Plan Stoszyce
479 STO-4 Stoszyce, Wszemiłowice-Jurczyce - złoże "Stoszyce II" Zmiana Planu Stoszyce, Wszemiłowice-Jurczyce
480 STR-5 Strzeganowice - część działki 15/3 Plan Strzeganowice
481 STR-4 Strzeganowice - wieś; działki nr 124/6,124/7,124/2 Plan Strzeganowice
482 STR- 2 Strzeganowice Zmiana Planu Strzeganowice
483 WOJ- 1 Wojtkowice cz. północna wsi Zmiana Planu Wojtkowice
484 WSZ- 2 Wszemiłowice-Jurczyce - pd. cz.obrębu Zmiana Planu Wszemiłowice
485 WSZ- 1 Wszemiłowice - droga wojewódzka Zmiana Planu Wszemiłowice
486 WSZ- 3 Wszemiłowice-Jurczyce - zach. cz.obrębu Plan Wszemiłowice
487 WSZ-6 wieś Wszemiłowice Zmiana Planu Wszemiłowice
488 WSZ- 4 Wszemiłowice-Jurczyce - wieś Jurczyce Zmiana Planu Wszemiłowice
489 ZAB- 1 Zabrodzie i Mokronos Dolny "oś inkubacji" Plan Zabrodzie
490 ZAB- 2 Zabrodzie cz. zachodnia wsi, rejon drogi powiatowej Zmiana Planu Zabrodzie
491 ZAB-3 Zabrodzie- północno-wschodnia część obrębu Zmiana Planu Zabrodzie
492 ZAB-4 Zabrodzie- część północno-zachodnia Zmiana Planu Zabrodzie
493 ZAC- 1 Zachowice dz. 440/2, 506/3 Zmiana Planu Zachowice
494 ZAC- 2 Zachowice ul. Żurawia dz. 288, 289, 290 Zmiana Planu Zachowice
495 ZAC- 3 Zachowice dz. 326 Zmiana Planu Zachowice
496 ZAC-8 Zachowice - złoże "Siedlakowice I" Zmiana Planu Zachowice
497 ZAC-7 Zachowice - działki nr 212/1, 444/9, 444/10, 444/11 Plan Zachowice
498 ZAC- 6 Zachowice cz. północno-wschodnia wsi Zmiana Planu Zachowice
499 ZAC-9 Zachowice - złoże "Zachowice" Zmiana Planu Zachowice
500 ZAC- 5 Zachowice - złoże "Siedlakowice I" Zmiana Planu Zachowice
501 brak Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zmiana Studium Gmina Kobierzyce - STUDIUM
502 A 2 Bielany Wrocławskie Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
503 A 3 Bielany Wrocławskie część północna Plan Bielany Wrocławskie
504 A76 Bielany Wrocławskie Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
505 A 4 Bielany Wrocławskie część zachodnia 04 Plan Bielany Wrocławskie
506 A108 Bielany Wrocławskie - dz. nr 284/15, 284/30-32, 284/34-35 oraz część dz. nr 284/16 Plan Bielany Wrocławskie
507 A95 Bielany Wrocławskie RSRP "Węzeł Bielański" Plan Bielany Wrocławskie
508 A97 Bielany Wrocławskie - działki 241/42 i 241/43 przy ulicy Kłodzkiej Plan Bielany Wrocławskie
509 A90 Bielany Wrocławskie - działki nr 99/2, 100/1-100/4 Plan Bielany Wrocławskie
510 A106 Bielany Wrocławskie - działki nr 286/125-129 oraz część działki nr 286/60 Plan Bielany Wrocławskie
511 A62 Bielany Wrocławskie ul. Wrocławska Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
512 A104 Bielany Wrocławskie - działki nr 24, 25/1-3, 33/1-2, 34, 35, 52, 329/1, 329/4-9 i części działek nr 23, 26, 30/2 i 284/93 Plan Bielany Wrocławskie
513 A105 Bielany Wrocławskie - działka nr 284/172 Plan Bielany Wrocławskie
514 A118 Bielany Wrocławskie - skrzyżowanie ul. Tęczowej i Logistycznej Plan Bielany Wrocławskie
515 A60 Bielany Wrocławskie środkowo - zachodnia część obrębu Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
516 A72 Bielany Wrocławskie - część działek nr: 284/71, 284/72, 284/73 i dz. nr 284/120 Plan Bielany Wrocławskie
517 A69 Bielany Wrocławskie ul.Sosnowa i Kłodzka Plan Bielany Wrocławskie
518 A111 Bielany Wr. - działki nr 259/30-32 Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
519 A21 Bielany Wrocławskie część południowo-zachodnia Plan Bielany Wrocławskie
520 A14a Bielany Wrocławskie część północno-zachodnia - obszar A Plan Bielany Wrocławskie
521 A14b Bielany Wrocławskie część północno-zachodnia - obszar B Plan Bielany Wrocławskie
522 A96 Bielany Wrocławskie część południowo-środkowa Plan Bielany Wrocławskie
523 A 8 Bielany Wrocławskie Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
524 A139 Bielany Wrocławskie- część działki nr 284/87 Plan Bielany Wrocławskie
525 A 9 Bielany Wrocławskie część północno-zachodnia, droga wojewódzka Plan Bielany Wrocławskie
526 A140 Bielany Wrocławskie- działka nr 284/171 oraz część działki nr 284/163 Plan Bielany Wrocławskie
527 A10 Bielany Wrocławskie część północno-wschodnia, droga wojewódzka Plan Bielany Wrocławskie
528 A32 Bielany Wrocławskie ul. Błękitna Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
529 A34 Bielany Wrocławskie część południowa Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
530 A35 Bielany Wrocławskie część zachodnia 35 Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
531 A110 Bielany Wrocławskie - działka nr 297/21 Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
532 A40 Bielany Wrocławskie odcinek dróg krajowych Nr 5 i 8 Plan Bielany Wrocławskie
533 A51 Bielany Wrocławskie ul. Słoneczna Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
534 A30 Bielany Wrocławskie północno-zachodnia część wsi Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
535 A44 Bielany Wrocławskie północno-zachodnia część obrębu Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
536 A82zb Północno-zachodnia część Regionalnej Strefy Rozwoju Przedsiębiorczości „Węzeł Bielański” położonej w obrębie Bielany Wrocławskie - część B. Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
537 A141 Bielany Wrocławskie- działka nr 113/12 Plan Bielany Wrocławskie
538 A142 Bielany Wrocławskie- działka nr 240/1 i 240/2 Plan Bielany Wrocławskie
539 A48 Bielany Wrocławskie północna część obrębu Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
540 A143 Bielany Wrocławskie- działka nr 242/32 i części działki nr 242/34 Plan Bielany Wrocławskie
541 A148 Bielany Wrocławskie- działka nr 280/38 Plan Bielany Wrocławskie
542 A146 Bielany Wrocławskie- części działki nr 284/122 i działki nr 284/123 Plan Bielany Wrocławskie
543 A74 Bielany Wrocławskie ul. Niebieska, Atramentowa Plan Bielany Wrocławskie
544 A134 Bielany Wrocławskie - działki 241/31 i 241/36 Plan Bielany Wrocławskie
545 A147 Bielany Wrocławskie - działka 160/38 Plan Bielany Wrocławskie
546 A152 Bielany Wrocławskie - działka 286/123 Plan Bielany Wrocławskie
547 A117 Bielany Wrocławskie - działki 346/1, 296/40 Plan Bielany Wrocławskie
548 A122 Bielany Wrocławskie obszar prz ul. Tęczowej Plan Bielany Wrocławskie
549 A123 Bielany Wrocławskie Plan Bielany Wrocławskie
550 A129 Bielany Wrocławskie Plan Bielany Wrocławskie
551 A128 Bielany Wrocławskkie część środkowo-wschodnia Plan Bielany Wrocławskie
552 A82 Bielany Wrocławskie RSRP "Węzeł Bielański "część północno-zachodnia Plan Bielany Wrocławskie
553 A75 Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa i Ryżowa Plan Bielany Wrocławskie
554 A78 Bielany Wrocławskie, Domasław - rejon bażanciarni Plan Bielany Wrocławskie
555 A130 Bielany Wrocławskie część środkowo-zachodnia Plan Bielany Wrocławskie
556 A131 Bielany Wrocławskie - dz. 177/29, 177/46, 177/47, 353 oraz część dz. 177/32 Plan Bielany Wrocławskie
557 A98 Bielany Wrocławskie środkowa część wsi Plan Bielany Wrocławskie
558 A99 Bielany Wrocławskie - dz. 350 i 356 Plan Bielany Wrocławskie
559 A83 Bielany Wrocławskie - ul. Wrocławska i Kolejowa Plan Bielany Wrocławskie
560 A125 Bielany Wrocławskie - część środkowo-zachodnia Plan Bielany Wrocławskie
561 A133 Bielany Wrocławskie - dz. 241/33 Plan Bielany Wrocławskie
562 A136 Bielany Wrocławskie rejon ulicy Logistycznej Plan Bielany Wrocławskie
563 A22 Bielany Wrocławskie i Ślęza część północno-środkowa Plan Bielany Wrocławskie, Ślęza
564 A23 Bielany Wrocławskie i Ślęza część południowo-wschodnia Plan Bielany Wrocławskie, Ślęza
565 A107 zachodnia strona rzeki Ślęzy w środkowej części obrębów Bielany Wrocławskie i Ślęza. Plan Bielany Wrocławskie, Ślęza
566 A15 Bielany Wrocławskie i Wysoka część północna Plan Bielany Wrocławskie, Wysoka
567 B36 Biskupice Podgórne południowo-wschodnia część wsi Plan Biskupice Podgórne
568 B 2 Biskupice Podgórne część północna Plan Biskupice Podgórne
569 B16 Biskupice Podgórne z wyłączeniem wsi Plan Biskupice Podgórne
570 B22 Biskupice Podgórne Specjalna Strefa Ekonomiczna "EURO-PARK WISŁOSAN" Zmiana Planu Biskupice Podgórne
571 B23 Biskupice Podgórne część środkowo-zachodnia Zmiana Planu Biskupice Podgórne
572 B51 Biskupice Podgórne - działki nr 6/3 i 6/4 Zmiana Planu Biskupice Podgórne
573 B18 Biskupice Podgórne północno-wschodnia część obrębu Zmiana Planu Biskupice Podgórne
574 B33 Biskupice Podgórne - działki 7/7 i 9 (w części) Zmiana Planu Biskupice Podgórne
575 B79 Biskupice Podgórne- działka nr 2/98 Plan Biskupice Podgórne
576 B82 Biskupice Podgórne- działki nr 2/99, 2/106, 2/107, 2/157 Plan Biskupice Podgórne
577 B43 Biskupice Podgórne wieś Plan Biskupice Podgórne
578 B67 Biskupice Podgórne - część północno-wschodnia - ul. Tyniecka Plan Biskupice Podgórne
579 B60 Biskupice Podgórne -część północno-środkowa - ul. Tyniecka Plan Biskupice Podgórne
580 H 9 Budziszów część północna wsi [stracił ważność wyrokiem WSA] Plan Budziszów
581 H 8 Budziszów obręb Plan Budziszów
582 H 7 Budziszów Plan Budziszów
583 E30 Chrzanów wieś Plan Chrzanów
584 E19 Chrzanów północno - środkowa część obrębu Zmiana Planu Chrzanów
585 E18 Chrzanów ul.Kobierzycka Zmiana Planu Chrzanów
586 E23 Chrzanów środkowo-zachodnia część obrębu Plan Chrzanów
587 E 3 Chrzanów wieś Plan Chrzanów
588 E39n Chrzanów - działki 71/5 i 71/6 Plan Chrzanów
589 E 7 Chrzanów obręb Plan Chrzanów
590 E53 Chrzanów- działki nr 129/1-2, 130, 189, 158 i 159 Plan Chrzanów
591 E57 Bielany Wrocławskie - działki 196/12 i 196/13 Plan Chrzanów
592 E46 Chrzanów - dz. 80/2 i 80/8-10 Plan Chrzanów
593 E22 Chrzanów ul.Lipowa Zmiana Planu Chrzanów
594 G22 Cieszyce wieś Zmiana Planu Cieszyce
595 G28 Cieszyce wschodnia część wsi Plan Cieszyce
596 G23 Cieszyce Plan Cieszyce
597 G35 Cieszyce - środkowo-zachodnia część wsi Zmiana Planu Cieszyce
598 G20 Cieszyce ul.Kasztanowa Zmiana Planu Cieszyce
599 G 5 Cieszyce wieś Plan Cieszyce
600 G 7 Cieszyce część północna Plan Cieszyce
601 G11 Cieszyce obręb Plan Cieszyce
602 G41 Cieszyce część południowo-wschodnia - ul. Polna Plan Cieszyce
603 G44 Cieszyce - dz. 44 Plan Cieszyce
604 I19 Damianowice wieś Plan Damianowice
605 I 3 Damianowice wieś Plan Damianowice
606 I10 Damianowice obręb Plan Damianowice
607 I35 Damianowice wieś Plan Damianowice
608 I17 Dobkowice wieś Plan Dobkowice
609 I 9 Dobkowice obręb Plan Dobkowice
610 I28 Dobkowice wieś - działka 59/3 Plan Dobkowice
611 I29 Dobkowice część wschodnia - ul. Kasztanowa i Akacjowa Plan Dobkowice
612 C23 Domasław część południowo-zachodnia Plan Domasław
613 C37 Domasław - dz. nr 365/1 Plan Domasław
614 C17 Domasław ul.Czereśniowa, Brzozowa i Tyniecka Zmiana Planu Domasław
615 C28 Część wsi Domasław przy ulicy Akacjowej Plan Domasław
616 C27 Domasław - działki nr 360/2-4 Zmiana Planu Domasław
617 C44 Domasław wieś Plan Domasław
618 C19 Domasław ul.Wrocławska, Tyniecka, Akacjowa, Wierzbowa Plan Domasław
619 C29 Domasław - 59/4 Zmiana Planu Domasław
620 C38 Domasław - część działki nr 41 Plan Domasław
621 C39 Domasław- część działki nr 291/4 Plan Domasław
622 C 6 Domasław część wschodnia Plan Domasław
623 C 7 Domasław część zachodnia Plan Domasław
624 C 4 Domasław część południowa 04 Zmiana Planu Domasław
625 C14 Domasław północno-zachodnia część wsi Zmiana Planu Domasław
626 C 3 Domasław wieś Plan Domasław
627 C10 Domasław część południowa 10 Zmiana Planu Domasław
628 C20 Domasław ul. Tyniecka Plan Domasław
629 C12 Domasław część południowo-zachodnia Zmiana Planu Domasław
630 C13 Domasław ul.Chrzanowska i Żernicka Zmiana Planu Domasław
631 C30 Domasław; działki 112/4 i 112/8 Plan Domasław
632 C21 Domasław i Księginice Plan Domasław
633 C31 Domasław część środkowo-wschodnia - ul. Lipowa Plan Domasław
634 C34 Domasław - dz. nr 325/7 Plan Domasław
635 C32 Domasław - dz. nr 62 Plan Domasław
636 C36 Domasław - dz. 132/4 Plan Domasław
637 C18 Domasław ul.Wrocławska, Tyniecka, Akacjowa, Wierzbowa_ Zmiana Planu Domasław
638 C11 Domasław i Chrzanów części obrębów Zmiana Planu Domasław, Chrzanów
639 I18 Jaszowice wieś Plan Jaszowice
640 I24 Jaszowice - działki nr 108, 109 i 156 Zmiana Planu Jaszowice
641 I25 środkowo-zachodnia część obrębu Jaszowice Zmiana Planu Jaszowice
642 I 5 Jaszowice wieś Plan Jaszowice
643 I 7 Jaszowice obręb Plan Jaszowice
644 I27 Jaszowice wieś - działki 57/3 i 63/7 oraz 58, 59/2, 60/2 i 63/1 Plan Jaszowice
645 I18b Jaszowice część wsi Plan Jaszowice
646 I31 Jaszowice - dz. nr 23, 142 i część dz. nr 139 Plan Jaszowice
647 D37 Kobierzyce część środkowa wsi Plan Kobierzyce
648 D43 Kobierzyce działki nr 206/4, 417/4 oraz fragment 417/6 Plan Kobierzyce
649 D40 Kobierzyce okolice ul. Jesionowej Plan Kobierzyce
650 D16 Kobierzyce Plan Kobierzyce
651 D46 Kobierzyce - przy ul. Parkowej Plan Kobierzyce
652 D23 Kobierzyce, Królikowice i Magnice Zmiana Planu Kobierzyce
653 D47 Część wsi Kobierzyce - przy ulicy Krótkiej Plan Kobierzyce
654 D57 Kobierzyce- działki 441/1, 467/1, 467/2, 469 oraz części działek nr 400/1, 468/2 i 518 Plan Kobierzyce
655 D56 Kobierzyce - działka nr 68/42 i część działki nr 68/36 Plan Kobierzyce
656 D55 Kobierzyce - działka nr 44/26 oraz część działki 44/27 Plan Kobierzyce
657 D42 Kobierzyce- działki 11/105-11/109 Plan Kobierzyce
658 D45 Kobierzyce - rejon ul. Kasztanowej, Spółdzielczej i Słonecznej Zmiana Planu Kobierzyce
659 D49 Kobierzyce - ul. Dębowa, Sportowa, Krótka i Ludowa Zmiana Planu Kobierzyce
660 D1 Zachodnia części wsi Kobierzyce - przy ulicy Kolejowej Zmiana Planu Kobierzyce
661 D2 Część wsi Kobierzyce - przy ulicy Kolejowej Zmiana Planu Kobierzyce
662 D29z Kobierzyce - działki nr 582/6 i 587 Zmiana Planu Kobierzyce
663 D50 Kobierzyce - ul. Bukowa Zmiana Planu Kobierzyce
664 D26 Kobierzyce ul. Bolońska Zmiana Planu Kobierzyce
665 D18 Kobierzyce południowo-wschodnia część obrębu Plan Kobierzyce
666 D20 Kobierzyce teren przy cmentarzu Zmiana Planu Kobierzyce
667 D62 Kobierzyce- działka nr 387/2 Plan Kobierzyce
668 D 1 Kobierzyce wieś Zmiana Planu Kobierzyce
669 D59 Kobierzyce - dz. nr 11/34 i 11/35 Plan Kobierzyce
670 D29 Kobierzyce północna część wsi Plan Kobierzyce
671 D52 Kobierzyce - działka 193/7 Plan Kobierzyce
672 D53 Kobierzyce wieś część środkowa- działki 201/5 i 201/6 oraz 156/6 Plan Kobierzyce
673 D39 Kobierzyce - działka 83/4 Plan Kobierzyce
674 D48 Kobierzyce część środkowa Plan Kobierzyce
675 D36 Kobierzyce wieś - dz. 112/1, 112/2, 112/3, 113 oraz części działki nr 114/1 Plan Kobierzyce
676 D41 Kobierzyce - część środkowo-wschodnia - ul. Czysta Plan Kobierzyce
677 D30 Północno-środkowa część wsi Kobierzyce Plan Kobierzyce
678 D33 Kobierzyce - ul. Wincentego Witosa Plan Kobierzyce
679 D 9 Kobierzyce - północno-środkowa część wsi Plan Kobierzyce
680 F 6 Królikowice obręb Plan Królikowice
681 F17 Królikowice - wieś Plan Królikowice
682 F19 Królikowice część północno-zachodnia - ul. Pasterska Plan Królikowice
683 F23 Królikowice - część dz. 100/19 Plan Królikowice
684 F24 Królikowice - część północno-wschodnia - ul. Kobierzycka i ul. Długa Plan Królikowice
685 D38 Kobierzyce wieś oraz Królikowice wieś Zmiana Planu Kobierzyce i Królikowice
686 E34 Krzyżowice - wieś Plan Krzyżowice-Wierzbica
687 E52 Krzyżowice- działka nr 160/2 Plan Krzyżowice-Wierzbica
688 E31 Krzyżowice - działki nr 160/13 i 160/18 Zmiana Planu Krzyżowice-Wierzbica
689 E 8 Krzyżowice-Wierzbica obręb Plan Krzyżowice-Wierzbica
690 E12 Krzyżowice-Wierzbica część południowa obrębu Zmiana Planu Krzyżowice-Wierzbica
691 E13 Krzyżowice-Wierzbica linia energetyczna Zmiana Planu Krzyżowice-Wierzbica
692 E15 Krzyżowice wieś Zmiana Planu Krzyżowice-Wierzbica
693 E42 Krzyżowice-Wierzbica część środkowo-zachodnia Plan Krzyżowice-Wierzbica
694 E45 Krzyżowice - dz. nr 13/3 Plan Krzyżowice-Wierzbica
695 E49 Krzyżowice - dz. 153/4 Plan Krzyżowice-Wierzbica
696 E11 Krzyżowice, Małuszów, Żerniki Małe Zmiana Planu Krzyżowice-Wierzbica, Małuszów, Żerniki Małe
697 C22 Księginice wschodnia część wsi Plan Księginice
698 C24 Księginice - działka nr 103/5 Plan Księginice
699 C15 Księginice południowo-zachodnia część wsi Zmiana Planu Księginice
700 C26 Księginice - ulica Słoneczna Plan Księginice
701 C40 Księginice - ul. Oławska, ul. Kwiatowa, ul. Rumiankowa, ul. Piaskowa Plan Księginice
702 C16 Księginice wschodnia część wsi Zmiana Planu Księginice
703 C 5 Księginice wieś Plan Księginice
704 C 8 Księginice obręb Plan Księginice
705 C 9 Księginice część zachodnia Plan Księginice
706 C35 Księginice - część północno-wschodnia - ul. Borówkowa Plan Księginice
707 C33 Księginice - dz. nr 175/16-17 i 175/26 Plan Księginice
708 C25 Księginice - dz. 98/3-4, 98/14, 99/7, 99/9 i 110 Plan Księginice
709 D58 Kuklice- działki nr 101/11, 101/42, 101/43 oraz części działek nr 101/9 i 101/18 Plan Kuklice
710 D19 Kuklice obręb Plan Kuklice
711 D64 Kuklice wieś Plan Kuklice
712 D34 Kuklice wieś Plan Kuklice
713 D31 Magnice wieś Plan Magnice
714 D60 Magnice Plan Magnice
715 D28 Magnice południowa część parku Plan Magnice
716 D25 Magnice północno-wschodnia część obrębu Zmiana Planu Magnice
717 D 3 Magnice wieś Plan Magnice
718 D 6 Magnice boisko Plan Magnice
719 D10 Magnice część wschodnia wsi Plan Magnice
720 D12 Magnice część południowa obrębu Plan Magnice
721 D13 Magnice część północno-zachodnia obrębu Plan Magnice
722 D14 Magnice część północna obrębu Plan Magnice
723 D67 Magnice - ul. Europejska i Inwestycyjna Plan Magnice
724 D44 Magnice część środkowo-zachodniej oraz części obrębów Domasław i Chrzanów. Plan Magnice, Domasław, Chrzanów
725 B75 Małuszów- działka nr 43/28 i 43/29 Plan Małuszów
726 B17 Małuszów obręb Plan Małuszów
727 B24 Małuszów droga wojewódzka Zmiana Planu Małuszów
728 B50 Wieś Małuszów Plan Małuszów
729 B45 Małuszów wieś Plan Małuszów
730 B55 Małuszów część środkowo-zachodnia Plan Małuszów
731 B69 Małuszów - dz. 119/2 Plan Małuszów
732 B46a Małuszów, Biskupice Podgórne i Tyniec Mały Plan Małuszów, Tyniec Mały, Biskupice Podgórne
733 E 9 Nowiny obręb Plan Nowiny
734 E47 Nowiny wieś Plan Nowiny
735 E25 Nowiny wieś Plan Nowiny
736 F15 Owsianka wieś Plan Owsianka-Bąki
737 F26 Owsianka Plan Owsianka-Bąki
738 F20 Owsianka - działki nr 26/1i2 Zmiana Planu Owsianka-Bąki
739 F21 Owsianka wieś, przy ulicy Polnej Plan Owsianka-Bąki
740 F25 Wieś Bąki Plan Owsianka-Bąki
741 F 7 Owsianka-Bąki obręb Plan Owsianka-Bąki
742 F12 Bąki wieś Plan Owsianka-Bąki
743 D54 Pełczyce- działka nr 57/8 Plan Pełczyce
744 D17 Pełczyce obręb Plan Pełczyce
745 D65 Pełczyce wieś Plan Pełczyce
746 D35 Pełczyce wieś Plan Pełczyce
747 D32 Pełczyce - ul. Długa Plan Pełczyce
748 D51 Pełczyce - dz. nr 56/1, 56/3-4, 57/7 i część dz. nr 57/1 Plan Pełczyce
749 I34 Pustków Wilczkowski- część działki nr 293/2, 240 i 241 Plan Pustków Wilczkowski
750 I 6 Pustków Wilczkowski wieś Plan Pustków Wilczkowski
751 I 8 Pustków Wilczkowski obręb Plan Pustków Wilczkowski
752 I26 południowo-środkowa część wsi Pustków Wilczkowski wieś - ulice Wrocławska i Sportowa Plan Pustków Wilczkowski
753 I22 Pustków Wilczkowski - dz. 156/11 Plan Pustków Wilczkowski
754 G 9 Pustków Żurawski, Wierzbice Plan Pustków Żurawski, Wierzbice
755 G18 Pustków Żurawski, Solna, Żurawice Zmiana Planu Pustków Żurawski, Solna, Żurawice
756 G45a Pustków Żurawski oraz osiedla Żurawice Plan Pustków Żurawski, Żurawice
757 G51 Osiedle Żurawice w obrębach Pustków Żurawski i Żurawice Plan Pustków Żurawski, Żurawice
758 E54 Racławice Wielkie- cześć zachodnia Plan Racławice Wielkie
759 E14 Racławice Wielkie wieś Plan Racławice Wielkie
760 E26 Racławice Wielkie wschodnia część wsi. Plan Racławice Wielkie
761 E27 Racławice Wielkie północna część obrębu Plan Racławice Wielkie
762 E10 Racławice Wielkie obręb Plan Racławice Wielkie
763 I23 Rolantowice - północna część działki nr 132 Plan Rolantowice
764 I32 Rolantowice - dz. nr 108 i część dz. nr 117/2 Plan Rolantowice
765 I12 Rolantowice obręb Plan Rolantowice
766 I21 Rolantowice wieś Plan Rolantowice
767 I36 Rolantowice wieś Plan Rolantowice
768 I30a Rolantowice północno - wschodnia część obrębu Plan Rolantowice
769 G31 Solna wieś Plan Solna
770 G37 Solna, działka ewidencyjna nr 27/6 Plan Solna
771 G38 Solna wieś Zmiana Planu Solna
772 G48 Solna- część działki nr 126/3 i działki nr 1/33 i 1/34 Plan Solna
773 G19 Solna wieś Zmiana Planu Solna
774 G25 Solna północno-środkowa część wsi. Plan Solna
775 G12 Solna obręb Plan Solna
776 G50 Solna wieś Plan Solna
777 G39 Solna część północno-środkowa - ul. Słoneczna Plan Solna
778 H12 Szczepankowice wieś Plan Szczepankowice
779 H 6 Szczepankowice północno-wschodnia część wsi. Zmiana Planu Szczepankowice
780 H 2 Szczepankowice wieś Plan Szczepankowice
781 H 4 Szczepankowice obręb Plan Szczepankowice
782 H14 Szczepankowice wieś Plan Szczepankowice
783 H13 Szczepankowice - dz. 256/9 Plan Szczepankowice
784 H11 Szczepankowice Plan Szczepankowice
785 H10 Szczepankowice - ul. Łąkowa, Szkolna Plan Szczepankowice
786 H15 Szczepankowice - dz. nr 1-4, 5/1-2, 6-17, 18/1, 20 i 141/1 Plan Szczepankowice
787 A88 Ślęza część środkowo-zachodnia Plan Ślęza
788 A92b Ślęza - przy ul. Pszennej w północnej części wsi Ślęza Plan Ślęza
789 A116 Ślęza - dz. 134/1 Plan Ślęza
790 A135 Ślęza - dz. nr 153 -156, 189-192 ora część dz. nr 186 i 187 Plan Ślęza
791 A54 Ślęza środkowo-południowa część obrębu Zmiana Planu Ślęza
792 A94a Ślęza część "A" Plan Ślęza
793 A119 Wieś Ślęza - ulica Kwiatowa Plan Ślęza
794 A42 Ślęza północno-zachodnia część obrębu Zmiana Planu Ślęza
795 A126 Ślęza południowo-wschodniej części wsi, ul. Parkowa Plan Ślęza
796 A77 Ślęza dz. nr 138/4 i 138/5 Plan Ślęza
797 A 7 Ślęza wieś Plan Ślęza
798 A17 Ślęza część północna Plan Ślęza
799 A24 Ślęza część północno-środkowa Plan Ślęza
800 A25a Ślęza część środkowo-zachodnia obszar"A" Plan Ślęza
801 A26 Ślęza część południowo-wschodnia Plan Ślęza
802 A33 Ślęza stacja kolejowa Zmiana Planu Ślęza
803 A92 Ślęza - północna część wsi Plan Ślęza
804 A93 Ślęza skrzyżowanie ul. Przystankowej i Rekreacyjnej Plan Ślęza
805 A127 Ślęza część północno-środkowa Plan Ślęza
806 A49 Ślęza ul. Przystankowa Plan Ślęza
807 A87 Ślęza - ul. Rekreacyjna Plan Ślęza
808 A84 Ślęza - ul. Przystankowa Plan Ślęza
809 A86 Ślęza - ul. Przystankowa, Dworcowa Plan Ślęza
810 A27 Ślęza i Wysoka część północno-wschodnia Plan Ślęza, Wysoka
811 B40 Tyniec Mały środkowo-zachodnia część wsi Plan Tyniec Mały
812 B42 Tyniec Mały ul. Tyniecka, ul. Koreańska, ul. Innowacyjna Plan Tyniec Mały
813 B73 Tyniec Mały - dz. nr 158/59 Plan Tyniec Mały
814 B48 Północno-środkowej część wsi Tyniec Mały przy ulicy Wrocławskiej Plan Tyniec Mały
815 B74 Tyniec Mały- ul. Piaskowa, Sosnowa i Domasławska Plan Tyniec Mały
816 B80 Tyniec Mały wieś Plan Tyniec Mały
817 B71 Tyniec Mały- działka nr 369/4 Plan Tyniec Mały
818 B49 Tyniec Mały - działki nr 340/6 i 340/14 Zmiana Planu Tyniec Mały
819 B52 Tyniec Mały - działka nr 357/7 Zmiana Planu Tyniec Mały
820 B78 Tyniec Mały- działka nr 360/10 Plan Tyniec Mały
821 B19 Bielany Wrocławskie i Tyniec Mały północna część obrębów Zmiana Planu Tyniec Mały
822 B81 Tyniec Mały - działka nr 146/1, 147/3 oraz części działki nr 148/3 i 428 Plan Tyniec Mały
823 B 8 Tyniec Mały część południowa obrębu Plan Tyniec Mały
824 B 9 Tyniec Mały część północno-wschodnia obrębu Plan Tyniec Mały
825 B47 Tyniec Mały - działki nr 344/1, 344/3-9, 345/1-2 oraz nr 343, 355, 371/2 Plan Tyniec Mały
826 B53 Tyniec Mały wieś działki nr 425/66-68, 425/71-73 Plan Tyniec Mały
827 B57 Tyniec Mały część środkowo-wschodnia- ul. Szczęśliwa Plan Tyniec Mały
828 B58 Tyniec Mały część środkowo-wschodnia - ul. Jaśminowa Plan Tyniec Mały
829 B59 Tyniec Mały część środkowo-południowa- ul. Tarnopolska Plan Tyniec Mały
830 B61 Tyniec Mały - ul. Domasławska Plan Tyniec Mały
831 B62 Tyniec Mały - ul. Sosnowa Plan Tyniec Mały
832 B44 Tyniec Mały - wieś Plan Tyniec Mały
833 B56 Tyniec Mały część środkowo-wschodnia - ul. Domasławska Plan Tyniec Mały
834 B41 Tyniec Mały - cz. południowa Plan Tyniec Mały
835 B64 Tyniec Mały - dz. 15 Plan Tyniec Mały
836 B63 Tyniec Mały - działka nr 72/5 Plan Tyniec Mały
837 B65 Tyniec Mały - dz. 176, 177, 248/3 i 433 Plan Tyniec Mały
838 B68 Tyniec Mały - dz. 453/5 Plan Tyniec Mały
839 B70 Tyniec Mały - dz. 348/10 i 348/13 Plan Tyniec Mały
840 B66 Tyniec Mały - rejon ulicy Ryszarda Chomicza Plan Tyniec Mały
841 B30 Tyniec Mały - północno-środkowa część obrębu Zmiana Planu Tyniec Mały
842 B72 Tyniec Mały - dz. nr 127/4, 127/10 i 127/18 Plan Tyniec Mały
843 B20 Tyniec Mały, Domasław, Księginice - linia energetyczna Zmiana Planu Tyniec Mały, Domasław, Księginice
844 B21 Tyniec Mały, Racławice Wielkie Zmiana Planu Tyniec Mały, Racławice Wielkie
845 J10 Tyniec nad Ślęzą - dz. nr 237/1 Plan Tyniec nad Ślęzą
846 I16 Pustków Wilczkowski wieś Plan Tyniec nad Ślęzą
847 J11 Tyniec nad Ślęzą Plan Tyniec nad Ślęzą
848 J 6 Tyniec nad Ślężą - działka nr 46 Zmiana Planu Tyniec nad Ślęzą
849 J7 Tyniec nad Ślęzą - działka 626/2 Plan Tyniec nad Ślęzą
850 J4 Tyniec nad Ślęzą - obręb Plan Tyniec nad Ślęzą
851 J8 Tyniec nad Ślęzą część północno-wschodnia - ul. Szkolna Plan Tyniec nad Ślęzą
852 J9 Tyniec nad Ślęzą - dz. 289 Plan Tyniec nad Ślęzą
853 J 5 Tyniec nad Ślęzą - działki nr 45/1, 404, 487/2, 613 oraz część działek nr 113 i 614/15 Plan Tyniec nad Ślęzą
854 J 3 Tyniec nad Ślężą Plan Tyniec nad Ślęzą
855 G29b Wierzbice - ul. Lipowa i Tarnopolska Plan Wierzbice
856 G34 Wierzbice wieś część środkowa Plan Wierzbice
857 G16 Wierzbice część południowo-wschodnia obrębu Plan Wierzbice
858 G32 Wierzbice - ul. Lipowa i Oławska Plan Wierzbice
859 G21 Wierzbice część wschodnia i zachodnia siedliska Zmiana Planu Wierzbice
860 G33 Wierzbice, z wyłączeniem działek nr 32/7 i 32/15 Zmiana Planu Wierzbice
861 G15 Wierzbice część północno-wschodnia obrębu Plan Wierzbice
862 G46 Wierzbice- część działki 464 Plan Wierzbice
863 G13 Wierzbice środkowo-północna część obrębu Plan Wierzbice
864 G14 Wierzbice środkowo-południowa część obrębu Plan Wierzbice
865 G47 Wierzbice- działki nr 26/1, 26/2, 26/3 Plan Wierzbice
866 G26 Wierzbice część południowo-zachodnia Plan Wierzbice
867 G 6 Wierzbice wieś Plan Wierzbice
868 G 1 Wierzbice część wschodnia wsi Plan Wierzbice
869 G10 Wierzbice część środkowa obrębu Plan Wierzbice
870 G30 Wierzbice - ul. Lipowa, Ślężańska Plan Wierzbice
871 G42 Wierzbice - dz. nr 99 Plan Wierzbice
872 G43 Wierzbice - dz. nr 69/7 Plan Wierzbice
873 G29 Wierzbice - ul. Lipowa i Tarnopolska Plan Wierzbice
874 G17 Wierzbice i Szczepankowice część obrębów Plan Wierzbice i Szczepankowice
875 A 1 Wysoka - zachodnia część wsi Plan Wysoka
876 A11 Wysoka - środkowo-wschodniej część wsi Plan Wysoka
877 A102 Wysoka - działki nr 28, 29 45/226 i 45/227 Plan Wysoka
878 A101 Wysoka - działki nr 43/12, 43/69, 43/71 oraz części działek nr 33/172, 36/3, 43/10 i 43/70 Plan Wysoka
879 A61 Wysoka ul. Jasna Zmiana Planu Wysoka
880 A81a Wysoka - dz. 46/74-78, 46/84-85 Plan Wysoka
881 A68 Wysoka ul. Chabrowa, Radosna Plan Wysoka
882 A113 Wysoka - działka nr 45/201 Zmiana Planu Wysoka
883 A67 Wysoka południowo-zachodniej część wsi Plan Wysoka
884 A70 Wysoka ul. Radosna, Nastrojowa, Bratnia, Motylkowa i Jasna Plan Wysoka
885 A18b Wysoka wschodnia część wsi - obszar B Zmiana Planu Wysoka
886 A100 Wysoka poludniowo-wschodnia część wsi, ul. Lipowa Plan Wysoka
887 A145 Wysoka- części działek 45/72, 45/86-87, 45/113, 45/114-116 oraz 45/124-158 Plan Wysoka
888 A71 Wysoka ul. Radosna, Nastrojowa i Bratnia oraz projektowana droga we wsi Wysoka. Plan Wysoka
889 A120 Wysoka część środkowo-zachodnia wsi - działka 27/1 Plan Wysoka
890 A12 Wysoka część środkowa obrębu - droga wojewódzka Plan Wysoka
891 A13 Wysoka część wschodnia obrębu - droga wojewódzka Plan Wysoka
892 A18a Wysoka część wschodnia wsi - obszar A Plan Wysoka
893 A19a Wysoka część środkowo-zachodnia wsi - obszar A Plan Wysoka
894 A41 Wysoka ul.Motylkowa Zmiana Planu Wysoka
895 A103a Wysoka część środkowo-południowa Plan Wysoka
896 A43 Wysoka ul.Radosna-Sezamkowa Plan Wysoka
897 A124 Wysoka część północno-wschodnia - ul. Leszczynowa Plan Wysoka
898 A79 Wysoka - ul. Lipowa i Malinowa Plan Wysoka
899 A137 Wysoka - dz. 43/32-34, 43/67 i 43/68 oraz część dz. 40 i 48/1 Plan Wysoka
900 A138 Wysoka - dz. nr 45/202 Plan Wysoka
901 E51 Żerniki Małe - część dz. nr 139/4 Plan Żerniki Małe
902 E21 Żerniki Małe ul. Racławicka Zmiana Planu Żerniki Małe
903 E55 Żerniki Małe Plan Żerniki Małe
904 E17 Żerniki Małe ul.Stanisławowska Zmiana Planu Żerniki Małe
905 E40 Żerniki Małe - część działki 141/5 Zmiana Planu Żerniki Małe
906 E 6 Żerniki Małe obręb Plan Żerniki Małe
907 F18 Żurawice - wieś Plan Żurawice
908 F14 Żurawice ul. Klonowa Zmiana Planu Żurawice
909 F27 Żurawice -działka 33/1 Plan Żurawice
910 F 5 Żurawice wieś Plan Żurawice
911 F 8 Żurawice obręb Plan Żurawice
912 F11 Żurawice linia energetyczna Zmiana Planu Żurawice
913 F22 Żurawice - dz. 64/8-45 oraz część dz. 64/4 Plan Żurawice
914 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków Studium Gmina Mietków - STUDIUM
915 BGW-7 Borzygniew - ul. Letniskowa Zmiana Planu Borzygniew
916 BGW-6 Borzygniew dz. 81 i 22/3 Zmiana Planu Borzygniew
917 Borzygniew 1:2000 Plan Borzygniew
918 Borzygniew 1:5000 Plan Borzygniew
919 Mnichowice - siedlisko Plan Borzygniew i Domanice
920 BGW-A Borzygniew, ośrodek sportowo - rekreacyjny Plan Borzygniew i Domanice
921 CHW-7 Chwałów- działka nr 13/17 Zmiana Planu Chwałów
922 CHW-6 Chwałów 1:1000 Zmiana Planu Chwałów
923 Chwałów 1:2000 Plan Chwałów
924 Chwałów 1:5000 Plan Chwałów
925 DOM-6 Środkowa część obrębu Domanice, Chwałów i Maniów Wielki Plan Domanice
926 DOM-7a Domanice - działki 445/10, 445/8, 469/3 Zmiana Planu Domanice
927 DOM-7b Domanice - działka 165/4 Zmiana Planu Domanice
928 DOM-3 Domanice - złoża granitu "Gołaszyce" Plan Domanice
929 DOM-1 Zbiornik Mietków Plan Domanice
930 Domanice 1:2000 Plan Domanice
931 Domanice 1:5000 Plan Domanice
932 Dzikowa 1:2000 Plan Dzikowa
933 Dzikowa 1:5000 Plan Dzikowa
934 MMM-1 Obręb Maniów Maniów-Mały (Riwiera) Zmiana Planu Maniów - Maniów Mały
935 Maniów - Maniów Mały 1:2000 Plan Maniów - Maniów Mały
936 Maniów - Maniów Mały 1:5000 Plan Maniów - Maniów Mały
937 Maniów - Proszkowice Eksploatacja kruszywa - zał. 1 Zmiana Planu Maniów - Maniów Mały
938 Maniów - Proszkowice Eksploatacja kruszywa - zał. 2 Zmiana Planu Maniów - Maniów Mały
939 Maniów Wielki 1:2000 Plan Maniów Wielki
940 Maniów Wielki 1:5000 Plan Maniów Wielki
941 MIE-1 Wieś Mietków - dz. nr 71/7, 71/8, 71/9, 74/7, 75/3, 76/3, 77 dr, 78/3 w, 79/9, 78/3, 96, 98/5, 100/4, 102/1, 104/1 i 104/2 Zmiana Planu Mietków
942 MIE-1 Mietków - zaklad przeróbczy WKSM Zmiana Planu Mietków
943 Mietków 1:2000 Plan Mietków
944 Mietków 1:5000 Plan Mietków
945 Milin 1:2000 Plan Milin
946 Milin 1:5000 Plan Milin
947 Piława 1:2000 Plan Piława
948 Piława 1:5000 Plan Piława
949 PRO-7 Proszkowice działki: 325/20, 325/18, 325/29. Zmiana Planu Proszkowice
950 Proszkowice 1:2000 Plan Proszkowice
951 Proszkowice 1:5000 Plan Proszkowice
952 Maniów - Proszkowice Eksploatacja kruszywa - zał. 3 Zmiana Planu Proszkowice
953 Stróża Górna 1:2000 [ARCHIWALNY] Zmiana Planu Stróża
954 STA-6 Stróża 1:2000 Plan Stróża
955 Stróża Górna II Plan Stróża
956 Stróża 1:2000 Plan Stróża
957 Stróża 1:5000 Plan Stróża
958 Ujów 1:2000 Plan Ujów
959 Ujów 1:5000 Plan Ujów
960 WAW-3 Wawrzeńczyce 1:3000 Zmiana Planu Wawrzeńczyce
961 Wawrzeńczyce 1:2000 Plan Wawrzeńczyce
962 Wawrzeńczyce 1:5000 Plan Wawrzeńczyce
963 BST-1 Biestrzyków- działka 52/7 Plan Biestrzyków
964 BST Biestrzyków Plan Biestrzyków
965 Blizanowice-Trestno 1:2000 Plan Blizanowice-Trestno
966 Blizanowice-Trestno 1:5000 Plan Blizanowice-Trestno
967 BOGU-1 Bogusławice wieś Plan Bogusławice
968 GRB-3 Groblice ul. Opolska Plan Groblice
969 GRB-A Groblice obszar "A" Plan Groblice
970 GRB-7 Groblice- ul. Kasztanowa i Zacisze Plan Groblice
971 Groblice 1:5000 Plan Groblice
972 Groblice 1:2000 Plan Groblice
973 GRB-6 Groblice dz 35/2 Plan Groblice
974 GRO-1 Grodziszów - część 1 Plan Grodziszów
975 GRO-2 Grodziszów - część 2 Plan Grodziszów
976 IWI-A1 Iwiny A1- część północna Plan Iwiny
977 IWI-A Iwiny A - część zachodnia Plan Iwiny
978 IWI-B2a Iwiny - część północno-wschodnia Zmiana Planu Iwiny
979 IWI-A2 Iwiny- część północna Plan Iwiny
980 KOT-W Kotowice - wał Zmiana Planu Kotowice
981 KOT-2 Kotowice 1:2000 Plan Kotowice
982 KOT-5 Kotowice 1:5000 Plan Kotowice
983 LUK-5 Łukaszowice 1:5000 Plan Łukaszowice
984 LUK-2 Łukaszowice 1:2000 Plan Łukaszowice
985 Mokry Dwór 1:2000 Plan Mokry Dwór
986 Mokry Dwór 1:5000 Plan Mokry Dwór
987 OZO-5 Ozorzyce 1:5000 Plan Ozorzyce
988 OZO-2 Ozorzyce 1:2000 Plan Ozorzyce
989 Sie-Pr1 Prawocin - Etap I Plan Prawocin
990 RAE-A1 Radomierzyce - północna część obrębu Plan Radomierzyce
991 RAE-6 Radomierzyce teren „C” Plan Radomierzyce
992 RAE-1 Radomierzyce cały Plan Radomierzyce
993 RAE-3 Radomierzyce działki 49/2, 51/1 Plan Radomierzyce
994 RAE-4 Radomierzyce działki 50/4-50/10 Plan Radomierzyce
995 RAE-5 Radomierzyce działki 49/5 i 49/6 Plan Radomierzyce
996 RAD-Ak Radwanice Aktywność Gospodarcza Zmiana Planu Radwanice
997 RAD-Ak1 Radwanice Aktywność Gospodarcza nowa Zmiana Planu Radwanice
998 RAD-Ca Radwanice cały obręb Plan Radwanice
999 RAD-Os Radwanice Osiedle Plan Radwanice
1000 Radwanice - zespół zabudowy mieszkaniowej Plan Radwanice
1001 Radwanice - tereny aktywności gospodarczej Zmiana Planu Radwanice
1002 SIE-Bz Siechnice Bzowa Plan Siechnice i Prawocin
1003 SIE-NW Siechnice pn-zach Plan Siechnice
1004 SIE-OCO Siechnice Opolska Plan Siechnice
1005 SIE-Za Siechnice cz. zachodnia Plan Siechnice
1006 SIE-Cen Siechnice - centrum Zmiana Planu Siechnice
1007 SIE-1 Obszar ulicy Zacisze i ks. Stanisława Danieckiego. Plan Siechnice
1008 SIE-Ce Siechnice-Centrum Plan Siechnice
1009 SIE-Pd Siechnice-Zębice Plan Siechnice
1010 SIE-Gk Siechnice-Kotowice-Groblice Plan Siechnice
1011 SIE-Ak Siechnice GSAG Zmiana Planu Siechnice
1012 SMD-A Smardzów dz. nr 24/2, 24/4 Plan Smardzów
1013 SMD-5 Smardzów 1:5000 Plan Smardzów
1014 SMD-2 Smardzów 1:2000 Plan Smardzów
1015 SUE-2 Obręb Sulęcin- Szostakowice, działki 166/31, 166/32, 166/33, 166/34, 166/35 Plan Sulęcin-Szostakowice
1016 SUE-3 Sulęcin wieś Plan Sulęcin-Szostakowice
1017 SUE-1rys1 Sulęcin - część 1 Plan Sulęcin-Szostakowice
1018 SUE-1rys2 Sulęcin - część 2 Plan Sulęcin-Szostakowice
1019 SUE-1rys3 Sulęcin - część 3 Plan Sulęcin-Szostakowice
1020 SUE-SZ Szostakowice Plan Sulęcin-Szostakowice
1021 Szostakowice 1:2000 Plan Sulęcin-Szostakowice
1022 SUL-1 Sulimów obręb Plan Sulimów
1023 SUL-2 Sulimów wieś Plan Sulimów
1024 SWK-Ł Święta Katarzyna - ulica Łąkowa Plan Święta Katarzyna
1025 SWK-Z Święta Katarzyna ul. Żernicka i Zacharzycka Zmiana Planu Święta Katarzyna
1026 SWK-ŁII Święta Katarzyna- część działki 1082 Plan Święta Katarzyna
1027 SWK-Ct Święta Katarzyna centrum Zmiana Planu Święta Katarzyna
1028 SWK-D Święta Katarzyna droga wojewódzka Zmiana Planu Święta Katarzyna
1029 SWK-G Święta Katarzyna - rejon ulicy Głównej i Żeromskiego Zmiana Planu Święta Katarzyna
1030 SWK-P Święta Katarzyna część południowa Zmiana Planu Święta Katarzyna
1031 SWK-C1 Święta Katarzyna Plan Święta Katarzyna
1032 ZCH-A Zacharzyce obszar 'A' Plan Zacharzyce
1033 ZCH-2 Zacharzyce 1:2000 Plan Zacharzyce
1034 ZEB-5 Zębice 1:5000 Plan Zębice
1035 ZEB-2 Zębice 1:2000 Plan Zębice
1036 ZEW-A Żerniki Wrocławskie - teren A Plan Żerniki Wrocławskie
1037 ZEW-C Żerniki C Zmiana Planu Żerniki Wrocławskie
1038 ZEW-C1 Żerniki obszar C1 Plan Żerniki Wrocławskie
1039 ZEW-PW Żerniki Pn-Wsch Plan Żerniki Wrocławskie
1040 ZEW-Sz Żerniki szkoła Zmiana Planu Żerniki Wrocławskie
1041 ZEW-B1 Żerniki B1 Plan Żerniki Wrocławskie
1042 ZEW-B Żerniki B Plan Żerniki Wrocławskie
1043 ZEW-PZ Żerniki Wrocławskie - część północno-zachodnia obrębu Plan Żerniki Wrocławskie
1044 ZEW-B2 Żerniki Wrocławskie B2 Zmiana Planu Żerniki Wrocławskie
1045 ZEW-D Żerniki Wrocławskie - teren "D" Zmiana Planu Żerniki Wrocławskie
1046 brak Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka Studium Sobótka
1047 linia_el linia elektroenergetyczna biegnąca na terenie obrębów: Garncarsko, Wojnarowice, Rogów Sobócki, Mirosławice, Kryształowice, Olbrachtowice Plan Sobótka
1048 BED_2 Będkowice - obręb, działka numer 22/2 Plan Będkowice
1049 BED Będkowice - obręb Plan Będkowice
1050 GAR Garncarsko - obręb Plan Garncarsko
1051 KRY-1 Kryształowice - dz. 17/1-17/3, 18, 101/2, 102 Zmiana Planu Kryształowice
1052 KRY Kryształowice - obręb Plan Kryształowice
1053 KSI_3 Księgienice Małe działka 225/2, 225/4 Zmiana Planu Księginice Małe
1054 KSI_2 Księginice Małe - obręb Plan Księginice Małe
1055 KSI Księginice Małe - obręb Plan Księginice Małe
1056 KUN Kunów - obręb Plan Kunów
1057 MIC Michałowice - obręb Plan Michałowice
1058 MRS Mirosławice - obręb Plan Mirosławice
1059 NAS_0 Nasławice - część działek nr 349/8, 339, 340/1, 340/2, 343, 344, 345, 350/2, 337/4, 468/5, 351dr, 267dr Zmiana Planu Nasławice
1060 NAS Nasławice - obręb Plan Nasławice
1061 OKU Okulice - obręb Plan Okulice
1062 OLB Olbrachtowice - obręb Plan Olbrachtowice
1063 PRZ Przezdrowice - obręb Plan Przezdrowice
1064 REK_2 Ręków - obręb działki numer 285, 286, 287, 290 Plan Ręków
1065 REK_3 Ręków - obręb, działka 6/9 Plan Ręków
1066 REK Ręków - obręb Plan Ręków
1067 ROG-11 Rogów Sobócki- rejon ul. Szkolnej Zmiana Planu Rogów Sobócki
1068 ROG_7 Rogów Sobócki - działki nr 530 oraz część działek nr 476 oraz 529 Zmiana Planu Rogów Sobócki
1069 ROG_8 Rogów Sobócki - obręb, okolice ulicy Młynarskiej Plan Rogów Sobócki
1070 Rogów Sobócki - ul. Szkolna Zmiana Planu Rogów Sobócki
1071 ROG_0 Rogów Sobócki - pomiędzy ulicami Pogodną, Wrocławską i Słoneczną Plan Rogów Sobócki
1072 ROG Rogów Sobócki - obręb Plan Rogów Sobócki
1073 brak Rogów Sobócki - cz. północno-wschodnia wsi Plan Rogów Sobócki
1074 SID_2 Siedlakowice - obręb działki 21/1,21/2 Plan Siedlakowice
1075 SID Siedlakowice - obręb Plan Siedlakowice
1076 STB-7 Sobótka Miasto, Strzeblów Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1077 SOB_13-9 Miasto Sobótka - działki 9/1, 9/2, 10, 11 AM22 Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1078 SOB_13-8 Miasto Sobótka - działka 1/12 AM26 Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1079 SOB_13-7 Miasto Sobótka - ulica Świdnicka Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1080 SOB_13-6 Miasto Sobótka - ulica Turystyczna i Metalowców Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1081 SOB_13-5 Miasto Sobótka - ulica Słoneczna Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1082 SOB_13-4 Miasto Sobótka Aleja Świetej Anny Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1083 SOB_13-3 Miasto Sobótka - ulica Warszawska i Adama Mickiewicza Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1084 SOB_13-2 Miasto Sobótka - ulica Juliana Tuwima i Władysława Broniewskiego Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1085 SOB_13-10 Miasto Sobótka - działka 82/5 AM16 Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1086 SOB_13-11 Miasto Sobótka - ulica Dworcowa i Tartaczna Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1087 SOB_13-12 Miasto Sobótka ulica Ciasna Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1088 SOB_13-13 Miasto Sobótka - ulica Zielona i Leszczynowa Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1089 SOB_13-14 Miasto Sobótka - ulica Gazowa Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1090 SOB_13-15 Miasto Sobótka, obręb Górka - ulica Basztowa Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1091 SOB_13-16 Miasto Sobótka, obręb Górka - ulica Heleny i Włodzimierza Hołubowiczów Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1092 SOB_13-17 Obszar położony w rejonie ulicy Modrzewiowej, Świerkowej i Słowiańskiej Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1093 SOB_13-18 Miasto Sobótka, obręb Górka - ulica Leśna Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1094 SOB_13-19 Miasto Sobótka, obręb Górka - ulica Liliowa Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1095 SOB_13-20 Miasto Sobótka, obręb Strzeblów - ulica Romana Zmorskiego Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1096 SOB_13-21 Miasto Sobótka obręb Strzeblów - działka 4/11 AM3 Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1097 SOB_12 Miasto Sobótka - ulica Cmentarna Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1098 SOB_13-1 Miasto Sobótka - ulica Tadeusza Kościuszki i Garncarska Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1099 SOB_7 Sobótka - działki 11/1, 11/2, 11/3 Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1100 SOB_8 Sobótka Miasto, Plac Wolności Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1101 STB_1 Strzeblów - "Pagórki Wschodnie" Plan Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1102 STB_2 Strzeblów - działki nr 2/1, 2/2 AM 19 Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1103 SOB_10 Sobotka Miasto, część działki nr 2 AM 23 Plan Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1104 STB_3 Strzeblów - "Pagórki Zachodnie" Plan Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1105 SOB_11a obrębie Sobótka rejon ulic Wrocławskiej i Tartacznej Plan Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1106 STB_4 Strzeblów - "Strzeblów A" Plan Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1107 SOB_11b obręb Sobótka, rejonie ulicy Szmaragdowej Plan Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1108 STB_5 Strzeblów - działka 15 AM 11 Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1109 SOB_9 miasto Sobótka działka nr 79 AM 14 położona przy ul. Garncarskiej Plan Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1110 STB_6 Sobótka przy ulicy Kwiatowej Plan Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1111 brak Sobótka - Miasto, Górka, Strzeblów Plan Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1112 brak Sobótka - szczyt Ślęży Plan Sobótka - obr. Ślęża
1113 brak Sobótka - rejon ulicy Leśnej w Sulistrowiczkach Plan Sobótka - obr. Ślęża
1114 brak Sobótka - obszar przełęczy Tąpadła Plan Sobótka - obr. Ślęża
1115 STZ Stary Zamek - obręb Plan Stary Zamek
1116 STR Strachów - obręb Plan Strachów
1117 STY_6 Strzegomiany działka 1 Zmiana Planu Strzegomiany
1118 STY Strzegomiany - obręb Plan Strzegomiany
1119 STY_2 Strzegomiany wieś Zmiana Planu Strzegomiany
1120 STY_3 Strzegomiany - działka nr 204/1 Zmiana Planu Strzegomiany
1121 STY_4 Strzegomiany - działki nr 383, 384 Zmiana Planu Strzegomiany
1122 STY_5 Strzegomiany - działki nr 400 i 401 Zmiana Planu Strzegomiany
1123 SUE_18 Sulistrowice - działki nr 301/3, 301/4, 363/1, 369, 370, 371, 372, 373/1 wraz z przyległymi drogami i rowami Plan Sulistrowice
1124 SUE_19 Sulistrowice - połnocno-środkowa część obrębu Plan Sulistrowice
1125 SUE_25 Sulistrowice - obręb, działki 275/5 i 275/6 Plan Sulistrowice
1126 SUE_6 Sulistrowice tereny rekreacyjne Plan Sulistrowice
1127 SUE_20 Sulistrowice - działki nr 262/4, 262/5, 283, 281 oraz część działek drogowych nr 510/2 oraz 515 Plan Sulistrowice
1128 SUE_23 Sulistrowice - działki nr 416/8, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6 Plan Sulistrowice
1129 SUE Sulistrowice - obręb Plan Sulistrowice
1130 SUE_7 Sulistrowice - działki nr 439 i 434/2 Zmiana Planu Sulistrowice
1131 SUE_8 Sulistrowice - część działki nr 397, działki: 428/1, 428/2, 428/3, 428/4, 428/6, 428/7, 428/8, 428/9, 428/10 Zmiana Planu Sulistrowice
1132 SUE_9 Sulistrowice - działka nr 434/3 Zmiana Planu Sulistrowice
1133 SUE_10 Sulistrowice - działki nr 407/6 oraz 437/1 Zmiana Planu Sulistrowice
1134 SUE_11 Sulistrowice - działki nr 301/2, 307/1, 364, 365 Zmiana Planu Sulistrowice
1135 SUE_12 Sulistrowice - część działki nr 193/1 Zmiana Planu Sulistrowice
1136 SUE_13 Sulistrowice - działki nr 428/12, 428/13, 428/14, 428/15, 428/16, 428/17, 428/18, 428/19, 428/20, 428/21 Zmiana Planu Sulistrowice
1137 SUE_14 Sulistrowice - działki nr 376, 400/1-400/12 Zmiana Planu Sulistrowice
1138 SUE_15 Sulistrowice - południe Zmiana Planu Sulistrowice
1139 SUE_16 Sulistrowice - działki nr 268/1-6, 268/9-18, 897 Zmiana Planu Sulistrowice
1140 SUE_17 Sulistrowice - działki nr 182, 535, 188/1 oraz 188/6 Plan Sulistrowice
1141 SUI_0 Sulistrowiczki - południowo-zachodnia część obrębu Zmiana Planu Sulistrowiczki
1142 SUI_1 Sulistrowiczki - ul. Brzozowa, ul. Letnia Zmiana Planu Sulistrowiczki
1143 SUI Sulistrowiczki - obręb Plan Sulistrowiczki
1144 SWI Świątniki - obręb Plan Świątniki
1145 WJN Wojnarowice - obręb Plan Wojnarowice
1146 ZER Żerzuszyce - obręb Plan Żerzuszyce
1147 brak Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Studium Gmina Żórawina
1148 Zagródki dz. 145 Plan Bratowice
1149 Zagródki Plan Bratowice
1150 GAL-2 Galowice -Jagodowa Plan Galowice
1151 Galowice dz. 3/1, 9/1 i cz. 144 Plan Galowice
1152 GAL-4 Galowice- działki nr 91/40, 91/43 Plan Galowice
1153 GAL-3 Galowice - obszar działek nr 91/36 i 91/37 Plan Galowice
1154 Galowice - obszar "A" Plan Galowice
1155 JKS-1 Jaksonów wieś Plan Jaksonów
1156 Jaksonów dz. 46/37, 140/1, 146/34, 146/36, 146/39, 146/40 Plan Jaksonów
1157 Jaksonów - dz. 138 Plan Jaksonów
1158 KAR-1 Karwiany-Komorowice I Plan Karwiany-Komorowice
1159 KAR-2 Karwiany-Komorowice II Plan Karwiany-Komorowice
1160 Linia energetyczna - Karwiany - Komorowice, Szukalice, Rzeplin, Suchy Dwór, Mędłów i Turów Plan Karwiany-Komorowice
1161 KAR-A Karwiany obszar A Plan Karwiany-Komorowice
1162 KAR-3 Karwiany-Komorowice - działka nr 242/2 Zmiana Planu Karwiany-Komorowice
1163 KRJ-2 Krajków - działki nr: 44/1,45/2, 44/4 oraz części działek nr: 49/2, 42 Plan Krajków
1164 Krajków - "węzeł Krajków" Plan Krajków
1165 KRJ-3 Krajków wieś Plan Krajków
1166 MDL-e Mędłów Zmiana Planu Mędłów
1167 MDL-d Mędłów Osiedlowa Zmiana Planu Mędłów
1168 MDL-a Mędłów - na północ od drogi gminnej Mędłów-Turów Plan Mędłów
1169 MDL-b Mędłów - dz. 50/1-50/6, 87/1 Plan Mędłów
1170 MDL-c Mędłów - południowa część wsi Plan Mędłów
1171 Milejowice - dz. 3 Plan Milejowice
1172 Milejowice wieś Plan Milejowice
1173 Wojkowice - obszar "A" Plan Mnichowice
1174 Wojkowice Plan Mnichowice
1175 ZOR-KV4 Gmina Żórawina - linia elektroenergetyczna 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław - arkusz 4 Plan Nowy Śleszów
1176 G24 Pustków Żórawski część zachodnia oraz północna część wsi Solna Plan Okrzeszyce
1177 POL-1 Polakowice część środkowa Plan Polakowice
1178 PRC-1 Przecławice 249/11 i 249/12 Plan Przecławice
1179 PRC-2 Przecławice - północno-zachodnia część obrębu Plan Przecławice
1180 RZP-A Rzeplin- działki 33/1, 33/2, 37, 38, 39, 40, 41 i część drogi nr 207 Plan Rzeplin
1181 RZP-B Rzeplin- dz. 36/1 Zmiana Planu Rzeplin
1182 RZP-1 Środkowa część obrębu Rzeplin Plan Rzeplin
1183 Rzeplin - dz. 178/3, 190/2, 195/9, 195/11 Plan Rzeplin
1184 ZOR-KV3 Gmina Żórawina - linia elektroenergetyczna 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław - arkusz 3 Plan Stary Śleszów
1185 STS-2 Stary Śleszów część środkowa Plan Stary Śleszów
1186 STS-3 Stary Śleszów- dz. 33/1 Zmiana Planu Stary Śleszów
1187 SCD-c Suchy Dwór Zmiana Planu Suchy Dwór
1188 SUD_2 Suchy Dwór cz.wsi - okolice ulicy Głównej, Leśnej i Kobierzyckiej Plan Suchy Dwór
1189 brak Suchy Dwór działka nr 71/8 Plan Suchy Dwór
1190 SCD-92 Suchy Dwór- działka 92 Plan Suchy Dwór
1191 Suchy Dwór - dz. 91 Plan Suchy Dwór
1192 Suchy Dwór część wsi Plan Suchy Dwór
1193 Suchy Dwór - dz. 77, 78, 79, 80 Plan Suchy Dwór
1194 brak Suchy Dwór wschodnia część wsi Plan Suchy Dwór
1195 SZE_2 Szukalice cz. pn. obrębu Plan Szukalice
1196 SZE_3 Szukalice cz. południowa Plan Szukalice
1197 SZE_4 Szukalice - część północno-wschodnia Plan Szukalice
1198 SZE_5 Szukalice - część centralna Plan Szukalice
1199 SZE_1 Szukalice Plan Szukalice
1200 ZOR-KV1 Gmina Żórawina - linia elektroenergetyczna 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław - arkusz 1 Plan Turów
1201 TUR-1 Turów działki 228/1 i 228/2 Zmiana Planu Turów
1202 ZOR-o Turów- dz. 137 i 138 Zmiana Planu Turów
1203 Turów Plan Turów
1204 WGY-1 Węgry Zmiana Planu Węgry
1205 WLK-1 Wilczków część środkowa-zachodnia Plan Wilczków
1206 WLC-1 Wilkowice Plan Wilkowice
1207 WJK-2 Wojkowcie- działka nr 27/2 Plan Wojkowice
1208 WJK-B Wojkowice - obszar "B" Plan Wojkowice
1209 WJK-C Wojkowice- działki nr 112/1, 112/2 i 113 Plan Wojkowice
1210 WJK-Pn Wojkowice - północ Zmiana Planu Wojkowice
1211 Stary Śleszów dz. 120/1 Plan Wojkowice
1212 WJK-3 Wojkowice działki - 28/5, 28/7, 28/8 Plan Wojkowice
1213 WJK-1 Wojkowice - zachodnia część obrębu Plan Wojkowice
1214 Żórawina - kościół Plan Żórawina
1215 ZOR-KV2 Gmina Żórawina - linia elektroenergetyczna 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław - arkusz 2 Plan Żórawina
1216 ZOR-Z Żórawina al. Niepodległości i rz.Żórawka Plan Żórawina
1217 ZOR-W Żórawina ul. Wrocławska, Sportowa i rz.Żalina Plan Żórawina
1218 ZOR-m Żórawina- komunalna oczyszczalnia ścieków i droga dojazdowa Zmiana Planu Żórawina
1219 ZOR-n Żórawina- ulice Wrocławska-Sportowa-Urzędnicza Plan Żórawina
1220 ZOR-b Żórawina dz. 132/3 Zmiana Planu Żórawina
1221 ZOR-l Żórawina Plan Żórawina
1222 ZOR-c Żórawina dz. 196/2 Zmiana Planu Żórawina
1223 ZOR-d Żorawina dz. 644/3, 644/15 i 644/16 Plan Żórawina
1224 ZOR-e Żórawina tereny produkcyjno-usługowe Plan Żórawina
1225 ZOR-PN1 Żórawina - pn.-wsch. część wsi - nowy Zmiana Planu Żórawina
1226 ZOR-f Żórawina - al. Niepodległości / rz. Żórawka Plan Żórawina
1227 ZOR-g Żórawina - wschód Plan Żórawina
1228 Żórawina - dz. 447/8-447/12 (sklep) Plan Żórawina
1229 Żórawina - dz. 297/1 Plan Żórawina
1230 Żórawina - północna część wsi Plan Żórawina
1231 Żórawina - północno-wschodnia część wsi Plan Żórawina
1232 E37 Żurawice, Krzyżowice-Wierzbica i Małuszów - linia 400+110kV Plan Żurawice, Krzyżowice-Wierzbica i Małuszów
1233 GAD-10 Gądów - Jaszkotle północno - wschodnia część wsi Plan Gądów - Jaszkotle, Mokronos Górny, Cesarzowice
1234 BRE-1 Brzeście- część zachodnia Plan Brzeście
1235 NOW-1 Nowojowice wieś Plan Nowojowice
1236 JAR-1 Jarosławice wieś Plan Jarosławice
1237 STB_8 Teren górniczy - "Strzeblów A" Zmiana Planu Sobótka - obr. Strzeblów
   Pokaż nr 
 
: