Lp. Oznaczenie Tytuł Typ Dotyczy
1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica Studium Gmina Czernica
2 ChM_10 Chrząstawa Mała 10 Plan Chrząstawa Mała
3 ChM_18a Chrząstawa Mala, północno - zachodnia część Plan Chrząstawa Mała
4 ChM_18b Chrząstawa Mala, południowo - wschodnia część Plan Chrząstawa Mała
5 ChM_06 Chrząstawa Mała 06 Plan Chrząstawa Mała
6 ChM_19 Chrząstawa Mała - ulica Gajowa Plan Chrząstawa Mała
7 ChM_05 Chrząstawa Mała 05 Plan Chrząstawa Mała
8 ChM_04 Chrząstawa Mała 04 Plan Chrząstawa Mała
9 ChM_03 Chrząstawa Mała 03 Plan Chrząstawa Mała
10 ChM_11 Chrząstawa Mała 11 Plan Chrząstawa Mała
11 ChM_12 Chrząstawa Mała 12 Zmiana Planu Chrząstawa Mała
12 ChM_13 Chrząstawa Mała 13 Zmiana Planu Chrząstawa Mała
13 ChM_14 Chrząstawa Mała 14 Zmiana Planu Chrząstawa Mała
14 ChM_15 Chrząstawa Mała 15 Zmiana Planu Chrząstawa Mała
15 ChM_16 Chrząstawa Mała 16 Zmiana Planu Chrząstawa Mała
16 ChM_02 Chrząstawa Mała 02 Plan Chrząstawa Mała
17 ChM_01 Chrząstawa Mała 01 Plan Chrząstawa Mała
18 ChM_09 Chrząstawa Mała 09 Plan Chrząstawa Mała
19 ChM_08 Chrząstawa Mała 08 Plan Chrząstawa Mała
20 ChM_17 Chrząstawa Mała ul. Stawowa oraz ul. Oziewicza Zmiana Planu Chrząstawa Mała
21 ChM_07 Chrząstawa Mała 07 Plan Chrząstawa Mała
22 ChW_04 Chrząstawa Wielka 04 Plan Chrząstawa Wielka
23 ChW_03 Chrząstawa Wielka 03 Plan Chrząstawa Wielka
24 ChW_07 Chrząstawa Wielka 07 Zmiana Planu Chrząstawa Wielka
25 ChW_08 Chrząstawa Wielka 08 Zmiana Planu Chrząstawa Wielka
26 ChW_02 Chrząstawa Wielka 02 Plan Chrząstawa Wielka
27 ChW_12 Chrząstawa Wielka - północna część wsi Plan Chrząstawa Wielka
28 ChW_01 Chrząstawa Wielka 01 Plan Chrząstawa Wielka
29 ChW_06 Chrząstawa Wielka 06 Plan Chrząstawa Wielka
30 ChW_05 Chrząstawa Wielka 05 Plan Chrząstawa Wielka
31 ChW_11 Chrząstawa Wielka 11 Plan Chrząstawa Wielka
32 ChW_10 Chrząstawa Wielka 10 Plan Chrząstawa Wielka
33 ChW_09 Chrząstawa Wielka 09 Plan Chrząstawa Wielka
34 Cz_03-1a Czernica część północna - "A" Plan Czernica
35 Cz_03-1b Czernica część północna - "B" Plan Czernica
36 Cz_02 Czernica i Ratowice 02 Plan Czernica i Ratowice
37 Cz_04 Czernica i Ratowice 04 Plan Czernica i Ratowice
38 D_26 Dobrzykowice- działki nr 336/5, 336/6 oraz część działki 336/7 Zmiana Planu Dobrzykowice
39 D_16 Dobrzykowice 16 Plan Dobrzykowice
40 D_05 Dobrzykowice 05 Plan Dobrzykowice
41 D_06 Dobrzykowice 06 Plan Dobrzykowice
42 D_17 Dobrzykowice, Krzyków, Nadolice Małe Zmiana Planu Dobrzykowice
43 D_27 Dobrzykowice- część północna Plan Dobrzykowice
44 D_22 wieś Dobrzykowice Plan Dobrzykowice
45 D_04 Dobrzykowice 04 Plan Dobrzykowice
46 D_03 Dobrzykowice 03 Plan Dobrzykowice
47 D_18 Dobrzykowice 18 Zmiana Planu Dobrzykowice
48 D_19 Dobrzykowice 19 Zmiana Planu Dobrzykowice
49 D_20 Dobrzykowice 20 Zmiana Planu Dobrzykowice
50 D_02 Dobrzykowice 02 Plan Dobrzykowice
51 D_01 Dobrzykowice 01 Plan Dobrzykowice
52 D_23 Dobrzykowice ul. Błękitna Plan Dobrzykowice
53 D_24 Dobrzykowice ul. Stawowa Plan Dobrzykowice
54 D_25 Dobrzykowice ul. Cedrowa Zmiana Planu Dobrzykowice
55 D_11 Dobrzykowice 11 Plan Dobrzykowice
56 D_10 Dobrzykowice 10 Plan Dobrzykowice
57 D_09 [ARCH Dobrzykowice 09 Plan Dobrzykowice
58 D_15 Dobrzykowice 15 Plan Dobrzykowice
59 D_14 Dobrzykowice14 Plan Dobrzykowice
60 D_13 Dobrzykowice 13 Plan Dobrzykowice
61 D_12 Dobrzykowice 12 Plan Dobrzykowice
62 D_21 Dobrzykowice 21 Plan Dobrzykowice
63 D_07 Dobrzykowice i Krzyków Plan Dobrzykowice i Krzyków
64 G_04 Gajków 04 Zmiana Planu Gajków
65 G_03 Gajków 03 Plan Gajków
66 G_06 Gajków wieś Plan Gajków
67 G_02 Gajków 02 Zmiana Planu Gajków
68 G_01 Gajków 01 Plan Gajków
69 G_07 Gajków część południowa Plan Gajków
70 G_05 Gajków 05 Plan Gajków
71 J_09 Jeszkowice- część zachodnia Plan Jeszkowice
72 J_10 Jeszkowice- część południowa Plan Jeszkowice
73 J_03 Jeszkowice 03 Plan Jeszkowice
74 J_05 Jeszkowice 05 Plan Jeszkowice
75 J_01 Jeszkowice 01 Plan Jeszkowice
76 J_07 Jeszkowice 07 Zmiana Planu Jeszkowice
77 J_08 Jeszkowice południe Plan Jeszkowice
78 KW_29 Kamieniec Wrocławski - działka nr 291/14 Plan Kamieniec Wrocławski
79 KW_21 Kamieniec Wrocławski 21 Plan Kamieniec Wrocławski
80 KW_16 Kamieniec Wrocławski 16 Plan Kamieniec Wrocławski
81 KW_15 [ARC Kamieniec Wrocławski 15 Plan Kamieniec Wrocławski
82 KW_14 Kamieniec Wrocławski 14 Zmiana Planu Kamieniec Wrocławski
83 KW_13 Kamieniec Wrocławski 13 Plan Kamieniec Wrocławski
84 KW_12 Kamieniec Wrocławski 12 Plan Kamieniec Wrocławski
85 KW_11 Kamieniec Wrocławski 11 Zmiana Planu Kamieniec Wrocławski
86 KW_10 Kamieniec Wrocławski 10 Zmiana Planu Kamieniec Wrocławski
87 KW_09 Kamieniec Wrocławski 09 Plan Kamieniec Wrocławski
88 KW_08 Kamieniec Wrocławski 08 Plan Kamieniec Wrocławski
89 KW_07 Kamieniec Wrocławski 07 Zmiana Planu Kamieniec Wrocławski
90 KW_06 Kamieniec Wrocławski 06 Plan Kamieniec Wrocławski
91 KW_05 Kamieniec Wrocławski 05 Plan Kamieniec Wrocławski
92 KW_04 Kamieniec Wrocławski 04 Plan Kamieniec Wrocławski
93 KW_03 Kamieniec Wrocławski 03 Plan Kamieniec Wrocławski
94 KW_24 Kamieniec Wrocławski 24 Zmiana Planu Kamieniec Wrocławski
95 KW_02 Kamieniec Wrocławski 02 Plan Kamieniec Wrocławski
96 KW_25 Kamieniec Wrocławski 25 Zmiana Planu Kamieniec Wrocławski
97 KW_01 Kamieniec Wrocławski 01 Plan Kamieniec Wrocławski
98 KW_22 Kamieniec Wrocławski 22 Plan Kamieniec Wrocławski
99 KW_27 Kamieniec Wrocławski ul. Podhalańska Zmiana Planu Kamieniec Wrocławski
100 KW_23 Kamieniec Wrocławski 23 Plan Kamieniec Wrocławski
101 KW_28 Kamieniec Wrocławski dz. 660/5 Zmiana Planu Kamieniec Wrocławski
102 KW_20 Kamieniec Wrocławski 20 Plan Kamieniec Wrocławski
103 KW_19 [ARC Kamieniec Wrocławski 19 Plan Kamieniec Wrocławski
104 KW_18 Kamieniec Wrocławski 18 Plan Kamieniec Wrocławski
105 KW_17 Kamieniec Wrocławski 17 Plan Kamieniec Wrocławski
106 KW_26 Kamieniec Wrocławski 26 Plan Kamieniec Wrocławski
107 K_07 Krzyków 07 Plan Krzyków
108 K_02 Krzyków ul.Chabrowa Plan Krzyków
109 K_05 Krzyków 05 Plan Krzyków
110 K_04 Krzyków 04 Plan Krzyków
111 K_03 Krzyków 03 Plan Krzyków
112 K_01 Krzyków 01 Plan Krzyków
113 K_08 Krzyków 08 Zmiana Planu Krzyków
114 K_09 Krzyków 09 Zmiana Planu Krzyków
115 K_10 Krzyków 10 Zmiana Planu Krzyków
116 K_11 Krzyków 11 Zmiana Planu Krzyków
117 K_12 Krzyków 12 Zmiana Planu Krzyków
118 K_06 Krzyków 06 Plan Krzyków
119 Ł_03 Łany- działka 38/3 oraz część działek 39/3, 40,48/11, 48/41, 49 Zmiana Planu Łany
120 Ł_02 Łany - obszary komunikacyjne Zmiana Planu Łany
121 Ł_01 Łany Plan Łany
122 NM_03 Nadolice Małe 03 Plan Nadolice Małe
123 NM-05 Nadolice Małe - ulica Zielona Zmiana Planu Nadolice Małe
124 NM_01 Nadolice Małe 01 Plan Nadolice Małe
125 NM_04 Nadolice Małe 04 Zmiana Planu Nadolice Małe
126 NM_02 Nadolice Małe 02 Plan Nadolice Małe
127 NW_08 Nadolice Wielkie 08 Plan Nadolice Wielkie
128 NW_09 Nadolice Wielkie 09 Plan Nadolice Wielkie
129 NW_15 Nadolice Wielkie- ul. Żurawska Plan Nadolice Wielkie
130 NW_07 Nadolice Wielkie 07 Plan Nadolice Wielkie
131 NW_06 Nadolice Wielkie 06 Zmiana Planu Nadolice Wielkie
132 NW_05 Nadolice Wielkie 05 Plan Nadolice Wielkie
133 NW_04 Nadolice Wielkie 04 Plan Nadolice Wielkie
134 NW_03 Nadolice Wielkie 03 Plan Nadolice Wielkie
135 NW_13 Nadolice Wielkie część północna Zmiana Planu Nadolice Wielkie
136 NW_10 Nadolice Wielkie 10 Zmiana Planu Nadolice Wielkie
137 NW_14 Nadolice Wielkie rejon ulicy Rzecznej Plan Nadolice Wielkie
138 NW_11 Nadolice Wielkie 11 Zmiana Planu Nadolice Wielkie
139 NW_12 Nadolice Wielkie 12 Zmiana Planu Nadolice Wielkie
140 NW_02 Nadolice Wielkie 02 Zmiana Planu Nadolice Wielkie
141 NW_01 Nadolice Wielkie 01 Plan Nadolice Wielkie
142 R_01 Ratowice 01 Plan Ratowice
143 R_04 Ratowice 04 Zmiana Planu Ratowice
144 Cz_05 Ratowice cz. działki 70/6 Zmiana Planu Ratowice
145 R_03 Ratowice 03 Plan Ratowice
146 R_02 Ratowice 02 Plan Ratowice
147 R_05 Ratowice 05 Plan Ratowice
148 W_03 Wojnowice ul.Szczere Pole Zmiana Planu Wojnowice
149 W_02 Wojnowice ul.Orla Plan Wojnowice
150 W_01 Wojnowice ul.Jemiołowa Plan Wojnowice
151 W_04 Wojnowice - północna część wsi Plan Wojnowice
152 W_05 Wojnowice 05 Plan Wojnowice
153 BAK-1 Bąków Plan Bąków
154 BIE-3 Bielawa dz. 225/2 Plan Bielawa
155 BIE-1 Bielawa (ark. I) Plan Bielawa
156 BIE-2 Bielawa (ark.II) Plan Bielawa
157 BRZ-1 Bierzyce Plan Bierzyce
158 BOR-1 Borowa Plan Borowa
159 BOR-2 Borowa dz. 68/10 Zmiana Planu Borowa
160 B0R-4 Borowa - ulic Parkowej i Lipowej Zmiana Planu Borowa
161 BOR-3 Borowa dz. 317 Zmiana Planu Borowa
162 BLK-1 Brzezia Łąka II Plan Brzezia Łąka
163 BLK-2 Brzezia Łąka III Plan Brzezia Łąka
164 BLK-3 Brzezia Łąka - część północna Plan Brzezia Łąka
165 BLK-4 Brzezia Łąka dz. 189 Plan Brzezia Łąka
166 R-PAL4 Rurociąg paliwowy - arkusz nr 4 - obr. Brzezia Łąka, Oleśniczka, Bielawa i Raków Plan Brzezia Łąka
167 BUD-1 Budziwojowice Plan Budziwojowice
168 BUK-1 Bukowina Plan Bukowina
169 BYK-3 Byków I - dz. 340/8 Zmiana Planu Byków
170 BYK-1 Byków dz. 339/4, 338/4, 337/4, 336/4 Plan Byków
171 BYK-5 Byków działka 190/2 Plan Byków
172 BYK-2 Byków Plan Byków
173 BYK-4 Byków dz. 164 Zmiana Planu Byków
174 DAB-1 Dąbrowica Plan Dąbrowica
175 DLU- 4 Długołęka - droga Zmiana Planu Długołęka
176 DLU- 5 Długołęka I - dz.28, cz.27 i 492/2 Zmiana Planu Długołęka
177 DLU- 1 Długołęka dz. 260/3, 260/5, 260/6, 260/8, 260/9, 261/1 Plan Długołęka
178 DLU-12 Długołęka wieś - działka nr 220/9 Plan Długołęka
179 DLU- 6 Długołęka III - dz.132/5, 132/8, 133/4, 133/5, 133/6, 134/1, 135, 491/3, 491/4, 490/3, 490/4 Zmiana Planu Długołęka
180 DLU- 2 Długołęka Plan Długołęka
181 DLU-7 Długołęka IV - dz. 49/4 Zmiana Planu Długołęka
182 DLU- 3 Długołęka II - URZĄD Plan Długołęka
183 DLU-8 Długołęka dz. 253/32, 253/33, 253/18, 253/16, 512 Zmiana Planu Długołęka
184 DLU-9 Długołęka dz. 119/1, 119/2, 120/18 Zmiana Planu Długołęka
185 DLU-14 Długołęka- działki nr 2, 3, 4/4, 5 Plan Długołęka
186 DLU-13 Długołęka - ul. Wrocławska Zmiana Planu Długołęka
187 DLU-11 Długołęka dz. 437/3 Zmiana Planu Długołęka
188 DLU-10 Długołęka dz. 79/10 Zmiana Planu Długołęka
189 brak Studium - Kierunki rozwoju przestrzennego Studium Długołęka
190 DBR-1 Dobroszów Plan Dobroszów
191 DON-3 Domaszczyn II Plan Domaszczyn
192 DON-1 Domaszczyn Plan Domaszczyn
193 DON-2 Domaszczyn I Plan Domaszczyn
194 0,16 Godzieszowa - zachodnia część działki nr 186/2 Plan Godzieszowa
195 GOD-1 Godzieszowa Plan Godzieszowa
196 JAK-1 Jaksonowice Plan Jaksonowice
197 JAN-1 Januszkowice Plan Januszkowice
198 JAN-2 Januszkowice dz. 410/1, 416 Plan Januszkowice
199 JAN-3 Januszkowice - ulica Rzemieślnicza Zmiana Planu Januszkowice
200 KMN-1 Kamień Plan Kamień
201 KMN-2 Kamień I - działka 199/20 Plan Kamień
202 KMN-3 Kamień dz. 70 Zmiana Planu Kamień
203 KTN-1 Kątna Plan Kątna
204 KPA-1 Kępa Plan Kępa
205 KIE-9 Kiełczów wieś - działki 292/3, 292/18-292/23, 293/4-293/6, 293/20-293/22, 294/7-294/11 Zmiana Planu Kiełczów
206 KIE-10 Kiełczów działka 191/17 Plan Kiełczów
207 KIE-1 Kiełczów - część "A" Plan Kiełczów
208 KIE-2 Kiełczów - część "B" (ark.I) Plan Kiełczów
209 KIE-3 Kiełczów - część "B" (ark.II) Plan Kiełczów
210 KIE-4 Kiełczów - część "C" Plan Kiełczów
211 KIE-5 Kiełczów II - droga Zmiana Planu Kiełczów
212 KIE-6 Kiełczów II - plac Zmiana Planu Kiełczów
213 KIE-7 Kiełczów III Zmiana Planu Kiełczów
214 KIE-8 Kiełczów - szkoła dz. 246/4, 250/5, 250/6 Zmiana Planu Kiełczów
215 KIK-1 Kiełczówek (ark.I) Plan Kiełczówek
216 KIK-2 Kiełczówek (ark.II) Plan Kiełczówek
217 R-PAL2 Rurociąg paliwowy - arkusz nr 2 - obr. Kiełczówek i Śliwice Plan Kiełczówek
218 KIK-3 Kiełczówek - Rurociąg II Zmiana Planu Kiełczówek
219 KRA-1 Krakowiany Plan Krakowiany
220 LOS-2 Łosice - oczyszczalnia Zmiana Planu Łosice
221 LOS-1 Łosice dz. 28/4 Plan Łosice
222 LOZ-2 Łozina dz. 369 Zmiana Planu Łozina
223 LOZ-1 Łozina Plan Łozina
224 LOZ-3 Łozina ZN Zmiana Planu Łozina
225 MCE-1 Michałowice Plan Michałowice
226 MIR-4 Mirków dz. 284/4 Zmiana Planu Mirków
227 MIR-9 Mirków IX Plan Mirków
228 MIR-7 Mirków - działki nr 185/10 i 185/11 Plan Mirków
229 MIR-1 Mirków - część "A" Plan Mirków
230 MIR-2 Mirków dz. 500 Zmiana Planu Mirków
231 MIR-3 Mirków - MPZP Energetyka Zmiana Planu Mirków
232 MIR-8 Wieś Mirków - część północno-zachodnia Plan Mirków
233 MIR-5 Mirków dz. 793/7, 793/6, 24/11, 26/4, 27/6, 27/7 Zmiana Planu Mirków
234 MIR-6 Mirków - zachodnia część dz. 120 Plan Mirków
235 OLS-1 Oleśniczka Plan Oleśniczka
236 OLS-2 wieś Oleśniczka - świetlica Zmiana Planu Oleśniczka
237 PAS-1 Pasikurowice Plan Pasikurowice
238 PCE-1 Piecowice Plan Piecowice
239 PIT-1 Pietrzykowice Plan Pietrzykowice
240 PRU-1 Pruszowice - wsch. cz.obrębu Plan Pruszowice
241 PRU-2 Pruszowice Plan Pruszowice
242 PRU-3 Pruszowice - działka nr 128/5 Plan Pruszowice
243 R-PAL5 Rurociąg paliwowy - arkusz nr 5 - obr. Raków Plan Raków
244 RAK-1 Raków Plan Raków
245 RAM-1 Ramiszów Plan Ramiszów
246 RAM-2 Ramiszów - południe Plan Ramiszów
247 SIC-1 Siedlec Plan Siedlec
248 SKL-1 Skała Plan Skała
249 STP-1 Stępin Plan Stępin
250 STP-2 Stępin dz. 366 Zmiana Planu Stępin
251 SZC-1 Szczodre Plan Szczodre
252 SLI-1 Śliwice Plan Śliwice
253 SLI-2 Śliwice- część działki 222/14 Plan Śliwice
254 R-PAL3 Rurociąg paliwowy - arkusz nr 3 - obr. Śliwice Plan Śliwice
255 TKR-1 Tokary Plan Tokary
256 WEG-1 Węgrów Plan Węgrów
257 WIL-2 Wilczyce dz. 413 Zmiana Planu Wilczyce
258 WIL-1 Wilczyce Plan Wilczyce
259 WIL-7 Wilczyce działki 173/12, 173/10 i 173/9 Plan Wilczyce
260 R-PAL1 Rurociąg paliwowy - arkusz nr 1 - obr. Wilczyce i Kiełczówek Plan Wilczyce
261 WIL-8 Wilczyce- część działki 341/7 Plan Wilczyce
262 WIL-3 Wilczyce dz. 232/5, 232/6, 232/7,233/3 Zmiana Planu Wilczyce
263 WIL-4 Wilczyce dz. 344,345 Zmiana Planu Wilczyce
264 WIL-5 Północna część wsi Wilczyce Plan Wilczyce
265 WIL-6 MPZP WILCZYCE VI Plan Wilczyce
266 ZPR-1 Zaprężyn Plan Zaprężyn
267 ZPR-2 Zaprężyn dz. 27 Plan Zaprężyn
268 ZPR-3 Zaprężyn III Plan Zaprężyn
269 brak Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Studium Jordanów Śląski
270 JOR-1 Jordanów Śląski Plan Jordanów Śląski
271 brak Okrzeszyce Plan Gmina Kąty Wrocławskie
272 GMK Gmina Kąty Wrocławskie Plan Gmina Kąty Wrocławskie
273 BAR-5 Baranowice-Bliż cz. działki 8 Plan Baranowice-Bliż
274 BAR-7 Baranowice-Bliż - wsie Plan Baranowice-Bliż
275 BAR-6 Baranowice-Bliż - północno-wschodnia część obrębu Zmiana Planu Baranowice-Bliż
276 BAR-4 Baranowice-Bliż dz. 117, 120/9, 120/7 i cz. 118 Zmiana Planu Baranowice-Bliż
277 BAR-1 Baranowice-Bliż dz. 7 Zmiana Planu Baranowice-Bliż
278 BAR-2 Baranowice-Bliż dz. 20 Zmiana Planu Baranowice-Bliż
279 BOG-3 Bogdaszowice Zmiana Planu Bogdaszowice
280 BOG- 1 Bogdaszowice dz. 199/4, 203, 289/4, cz.517, cz.518 Zmiana Planu Bogdaszowice
281 CES- 2 Cesarzowice - dawny folwark Zmiana Planu Cesarzowice
282 CES- 3 Cesarzowice cz. północno-wschodnia wsi Zmiana Planu Cesarzowice
283 CES-5A Cesarzowice- linia elektroenergetyczna 110kV relacji Przybków - Klecina Zmiana Planu Cesarzowice
284 CES- 4 Cesarzowice cz. południowo-wschodnia wsi Zmiana Planu Cesarzowice
285 CES- 1 Cesarzowice Zmiana Planu Cesarzowice
286 CZE-3 Czerńczyce wieś Zmiana Planu Czerńczyce
287 CZE- 1 Czerńczyce ul.Lotnicza Zmiana Planu Czerńczyce
288 CES-5B Cesarzowice- linia elektroenergetyczna 110kV relacji Przybków - Klecina Zmiana Planu Cesarzowice, Zabrodzie
289 GAD-6 Gądów-Jaszkotle dz. 38/1-38/13 Plan Gądów-Jaszkotle
290 GAD- 4 Gądów-Jaszkotle południowa część wsi Gądów Zmiana Planu Gądów-Jaszkotle
291 GAD-8 Gądów-Jaszkotle - dz. 73 i 74 Plan Gądów-Jaszkotle
292 GAD-7 Gądów-Jaszkotle - dz. 43/6 Plan Gądów-Jaszkotle
293 GAD-9 Gądów-Jaszkotle - wieś Jaszkotle Plan Gądów-Jaszkotle
294 GAD- 1 Gądów-Jaszkotle dz. 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/6, 52/7 Zmiana Planu Gądów-Jaszkotle
295 GAD- 2 Gądów-Jaszkotle dz. 38 Zmiana Planu Gądów-Jaszkotle
296 GAD- 3 Gądów-Jaszkotle dz. 88, 89/1, 89/3, 89/4, 90/1 Zmiana Planu Gądów-Jaszkotle
297 GAD- 5 Gądów-Jaszkotle południowo-wschodnia część wsi Gądów Plan Gądów-Jaszkotle
298 GNI-5 Gniechowice rejon ulicy Lipowej i Porzeczkowej Plan Gniechowice
299 GNI-3 południowa część wsi Gniechowice Zmiana Planu Gniechowice
300 GNI-6 Gniechowice- rejon ul. Ogrodowej i Spokojnej Plan Gniechowice
301 GNI-1 Gniechowice - rejon drogi krajowej nr 35 Zmiana Planu Gniechowice
302 GNI Gniechowice Plan Gniechowice
303 GNI-4 Gniechowice i Górzyce - rejon linii dwutorowej 400 KV+110 KV Plan Gniechowice, Górzyce
304 GOR Górzyce Plan Górzyce
305 WSZ-5 Jurczyce - wieś Zmiana Planu Jurczyce
306 KAM Kamionna Plan Kamionna
307 KAM- 1 Kamionna - pn. strona drogi 2002D Zmiana Planu Kamionna
308 KAM-3 Kamionna - część północna Plan Kamionna
309 KWR-16 Kąty Wrocławskie ul. Platanowa i Jarzębinowa Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
310 KWR-28 Katy Wrocławskie - południowa część miasta Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
311 KWR-40 Katy Wrocławskie- ul. Popiełuszki i Zielińskiego Plan Kąty Wrocławskie
312 KWR-17 Kąty Wrocławskie sąsiedztwo stadionu sportowego Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
313 KWR-29 Kąty Wrocławskie miasto - ul. Stefana Okrzei Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
314 KWR-18 Kąty Wrocławskie ul. Mireckiego Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
315 KWR-20 Kąty Wrocławskie południowa część obrębu Plan Kąty Wrocławskie
316 KWR-21 Kąty Wrocławskie ulica leśna Plan Kąty Wrocławskie
317 KWR-22 Kąty Wrocławskie - ul. Lipowa i Mireckiego Plan Kąty Wrocławskie
318 KWR-23 Katy Wrocławskie miasto - rejon ul. 1-go maja i rzeki Strzegomianki Plan Kąty Wrocławskie
319 KWR-24 Kąty Wrocławskie Lipowa, Platanowa Plan Kąty Wrocławskie
320 KWR-25 Kąty Wrocławskie 1 Maja-Popiełuszki Plan Kąty Wrocławskie
321 KWR-26 Katy Wrocławskie - ulica Przemysłowa Plan Kąty Wrocławskie
322 KWR-27 Kąty Wrocławskie miasto - Spółdzielcza i Nowowiejska Plan Kąty Wrocławskie
323 KWR-30 Kąty Wrocławskie - rejon ul. Mireckiego i Tęczowej Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
324 KWR-19 Kąty Wrocławskie na południe od A4 Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
325 KWR-11 Kąty Wrocławskie ul. Brzozowa i Jarzębinowa Plan Kąty Wrocławskie
326 KWR-32 Kąty Wrocławskie- ulica Fabryczna Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
327 KWR-41 Kąty Wrocławskie- działki 6/1, 6/3, 6/5, 8,11 Plan Kąty Wrocławskie
328 KWR-31 Kąty Wrocławskie-ulica Cyprian Kamila Norwida Plan Kąty Wrocławskie
329 KWR-33 Kąty Wrocławskie - ul. Grunwaldzka Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
330 KWR-35 Kąty Wrocławskie - ul. ks. Jerzego Popiełuszki, Sobótki, Wrocławska Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
331 KWR-34 Kąty Wrocławskie miasto, okolice ulic Brzozowej, Mireckiego i Platanowej Plan Kąty Wrocławskie
332 KWR-36 Kąty Wrocławskie - rejon ulic Legionów i Sybiraków Plan Kąty Wrocławskie
333 brak Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zmiana Studium Kąty Wrocławskie
334 KWR-37 Kąty Wrocławskie - rejon autostrady A4 Plan Kąty Wrocławskie
335 KWR-12 Kąty Wrocławskie 12 Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
336 KWR-14 Kąty Wrocławskie ul. Dębowa i Platanowa Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
337 KWR-38 Kąty Wrocławskie - rejon ulicy 1 Maja i Makowej Plan Kąty Wrocławskie
338 KWR-15 Kąty Wrocławskie cmentarz przy ul.Mireckiego Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
339 KWR-1 Kąty Wrocławskie dz. 3/3-4, 3/10-14, 4/4-7, 4/10-15, 9/28 AM2 Plan Kąty Wrocławskie
340 KWR-2 Kąty Wrocławskie dz. 37 AM6 Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
341 KWR-3 Kąty Wrocławskie ul. Sobótki Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
342 KWR-4 Kąty Wrocławskie dz. 2, cz.4 AM2, 1-10, 11/2-17, 12, 14/1, 15/1-7 AM5, 1 AM6 Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
343 KWR-5 Kąty Wrocławskie dz. 5-7, 9/1-9/2, 10-13, 48/2-48/7, 50-55, 56/4-56/6, 57-61, 62/1-62/2 AM24 Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
344 KWR-0 Kąty Wrocławskie Plan Kąty Wrocławskie
345 KWR-6 Kąty Wrocławskie dz. 4/9-4/10, 4/13-4/14 Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
346 KWR-7 Kąty Wrocławskie ul. Wrocławska i Sobótki Zmiana Planu Kąty Wrocławskie
347 KWR- 8 Kąty Wrocławskie dz. 92/4 AM7 Plan Kąty Wrocławskie
348 KWR- 9 Kąty Wrocławskie ul. Okrzei Plan Kąty Wrocławskie
349 KWR-10 Kąty Wrocławskie dz. 333/4, 334/2, 599/2 Plan Kąty Wrocławskie
350 KWR-39 Kąty Wrocławskie miasto, działka 52 i 54 AM 25 Plan Kąty Wrocławskie
351 KEB_4 Kębłowice; dz. 3/57, 3/58 Plan Kębłowice
352 KEB- 1 Kębłowice, Krzeptów, Skałka Zmiana Planu Kębłowice
353 KEB-3 Kębłowice, Krzeptów i Samotwór Zmiana Planu Kębłowice, Krzeptów i Samotwór
354 KIL-8 Kilianów- Szymanów - część północno- zachodnia Plan Kilianów-Szymanów
355 KIL-5 Kilianów-Szymanów - teren cmentarza dla zwierząt Plan Kilianów-Szymanów
356 KIL- 4 Kilianów-Szymanów rejon dr powiatowej Zmiana Planu Kilianów-Szymanów
357 KIL-7 Kilianów-Szymanów działka 201 Plan Kilianów-Szymanów
358 KIL-6 Kilianów - złoże "Kilianów III" dz. 31/1 Plan Kilianów-Szymanów
359 KIL- 1 Kilianów-Szymanów dz. 177-183, cz.165 Zmiana Planu Kilianów-Szymanów
360 KIL- 2 Kilianów-Szymanów dz. 407/1, 407/2, cz. 1, 14, 401, 406, 408, 488 Zmiana Planu Kilianów-Szymanów
361 KIL- 3 Kilianów-Szymanów dz. 97/, 97/2, 98, 99, 100, 101, cz. 54/2 Zmiana Planu Kilianów-Szymanów
362 KOZ-1 Kozłów - dz. 43 Plan Kozłów
363 KOZ Kozłów Plan Kozłów
364 KRO-3 Obręb Krobielowice- część wschodnia Zmiana Planu Krobielowice
365 KRO- 2 Krobielowice rejon drogi wojewódzkiej i rzeki Czarna Woda Zmiana Planu Krobielowice
366 KRZ-5 Krzeptów - w rejonie dróg powiatowych Zmiana Planu Krzeptów
367 KRZ- 4 Krzeptów dz. 108, 124/67, 124/69, 124/70, 124/71, 124/72 Zmiana Planu Krzeptów
368 KRZ-6 Krzeptów - rejon ulicy Wiśniowej Plan Krzeptów
369 KRZ- 1 Krzeptów dz. 103/2, 104, 107/3, 107/4 Zmiana Planu Krzeptów
370 KRZ- 2 Krzeptów dz. 92, 97/3-97/5, 107/6-107/9 Zmiana Planu Krzeptów
371 KRZ- 3 Krzeptów dz. 107/2 Zmiana Planu Krzeptów
372 MAL- 2 Małkowice- dz. 8, cz. działki 7/2; 18 Plan Małkowice
373 MAL- 3 Małkowice ul.Polna Plan Małkowice
374 MAL- 1 Małkowice dz. 98/1-98/5 Zmiana Planu Małkowice
375 MOD- 3 Mokronos Dolny 03 Zmiana Planu Mokronos Dolny
376 MOD- 2 Mokronos Dolny 02 Plan Mokronos Dolny
377 MOD-5 Mokronos Dolny - północna część wsi Plan Mokronos Dolny
378 MOD- 1 Mokronos Dolny A8 - 347/370 Zmiana Planu Mokronos Dolny
379 ZAB-5 Mokronos Dolny i Zabrodzie Zmiana Planu Mokronos Dolny, Zabrodzie
380 MOG-8 Mokronos Górny - Aleja Fiołkowa i Aleja Róż Plan Mokronos Górny
381 MOG-3 Mokronos Górny - rejon ulicy Jarzębowej Plan Mokronos Górny
382 MOG-4 Mokronos Górny - ul. Wczasowa Zmiana Planu Mokronos Górny
383 MOG-5 Mokronos Górny - Aleja Konwaliowa Zmiana Planu Mokronos Górny
384 MOG-2 Mokronos Górny Zmiana Planu Mokronos Górny
385 MOG-7 Mokronos Górny Plan Mokronos Górny
386 MOG- 1 Mokronos Górny Zmiana Planu Mokronos Górny
387 NWK- 1 Nowa Wieś Kącka dz. 308/3 Zmiana Planu Nowa Wieś Kącka
388 NWK- 2 Nowa Wieś Kącka cz. południowo-wschodnia wsi Zmiana Planu Nowa Wieś Kącka
389 NWK-6 Nowa Wieś Kącka - ulica Zafirowa i Słoneczna Plan Nowa Wieś Kącka
390 NWK-4 Nowa Wieś Kącka część północna wsi Zmiana Planu Nowa Wieś Kącka
391 NWK-5 Nowa Wieś Kącka dz. 600, 601/1 i cz. 564 Zmiana Planu Nowa Wieś Kącka
392 NWK- 3 Nowa Wieś Kącka, Kozłów, Pełcznica Zmiana Planu Nowa Wieś Kącka, Kozłów, Pełcznica
393 SAD-7 Sadków rejon ulicy Szkolnej Plan Nowa Wieś Kącka, Kozłów, Pełcznica
394 NWW-7 Nowa Wieś Wrocławska - południe Zmiana Planu Nowa Wieś Wrocł.
395 NWW-4 Nowa Wieś Wrocławska - połdniowo-zachodnia część obrębu Plan Nowa Wieś Wrocł.
396 NWW-5 Nowa Wieś Wrocławska - południowa część obrębu Plan Nowa Wieś Wrocł.
397 NWW-8 Nowa Wieś Wrocławska - południowa część obrębu Zmiana Planu Nowa Wieś Wrocł.
398 NWW-9 Nowa Wieś Wrocławska - ulica Józefa Wymysłowskiego i Relaksowa Plan Nowa Wieś Wrocł.
399 NWW-6 Nowa Wieś Wrocławska - północ Plan Nowa Wieś Wrocł.
400 NWW- 2 Nowa Wieś Wrocławska 02 Zmiana Planu Nowa Wieś Wrocł.
401 NWW- 3 Nowa Wieś Wrocławska 03 Zmiana Planu Nowa Wieś Wrocł.
402 NWW-10 Nowa Wieś Wrocławska - obrzeża Plan Nowa Wieś Wrocł.
403 PEL- 1 Pełcznica Zmiana Planu Pełcznica
404 PEL- 2 Pełcznica - zmiana Zmiana Planu Pełcznica
405 PEL- 3 [AR Pełcznica część północno - wschodnia Zmiana Planu Pełcznica
406 PEL- 4 Pełcznica część północno - zachodnia wsi Zmiana Planu Pełcznica
407 PEL- 5 Pełcznica cz. północno - wschodnia wsi Zmiana Planu Pełcznica
408 PEL-6 Pełcznica wieś Plan Pełcznica
409 PIE- 1 Pietrzykowice-Rybnica dz. 42, cz.24 Zmiana Planu Pietrzykowice-Rybnica
410 PIE- 2 Pietrzykowice-Rybnica dz. 222/6, 222/17 Zmiana Planu Pietrzykowice-Rybnica
411 PIE- 3 Pietrzykowice-Rybnica dz. 134/14 Zmiana Planu Pietrzykowice-Rybnica
412 PIE- 4 Pietrzykowice-Rybnica dz. 132/58, 132/59, cz. 130dr Zmiana Planu Pietrzykowice-Rybnica
413 PIE- 5 Pietrzykowice-Rybnica ul. Smolecka Zmiana Planu Pietrzykowice-Rybnica
414 PIE- 6 Pietrzykowice-Rybnica dz. 125/3-125/24 Zmiana Planu Pietrzykowice-Rybnica
415 PIE-16a Pietrzykowice działka 115/1 Plan Pietrzykowice-Rybnica
416 PIE-16b Pietrzykowice rejon ulicy Diamentowej Plan Pietrzykowice-Rybnica
417 PIE- 7 Pietrzykowice-Rybnica i Nowa Wieś Wrocławska Zmiana Planu Pietrzykowice-Rybnica
418 PIE-9 Pietrzykowice Rybnica - ul. Fabryczna Plan Pietrzykowice-Rybnica
419 PIE-10 Pietrzykowice - ulice Fabryczna i Nowa Plan Pietrzykowice-Rybnica
420 PIE-11 Pietrzykowice-Rybnica - rejon ul. Wrocławskiej Plan Pietrzykowice-Rybnica
421 PIE- 8 Pietrzykowice-Rybnica - rejon ulicy Fabrycznej Plan Pietrzykowice-Rybnica
422 PIE-12 Pietrzykowice-Rybnica rejon ul. Radarowej Plan Pietrzykowice-Rybnica
423 PIE-13 Pietrzykowice-Rybnica ul. Platanowa i Leśna Plan Pietrzykowice-Rybnica
424 PIE-14 Pietrzykowice - ulica Grabowa i Leśna Plan Pietrzykowice-Rybnica
425 PIE-15 Piertykowice - Rybnicz ulica Smolecka i Radarowa Plan Pietrzykowice-Rybnica
426 ROM Romnów Plan Romnów
427 SAD- 1 Sadków dz. 1/1, cz. 1/2, 95, cz. 171, cz. 173 Zmiana Planu Sadków
428 SAD- 5 Sadków rejon drogi wojewódzkiej Plan Sadków
429 SAD- 3 Sadków rejon drogi wojewódzkiej i powiatowej Zmiana Planu Sadków
430 SAD-6 Sadków dz. 60, 61, 62/1, 57/4 Zmiana Planu Sadków
431 SAD-8 Sadków, północno-wschodnia część obrębu Zmiana Planu Sadków
432 SAD-9 Sadków, rejon ulic Morelowej i Wiśniowej Plan Sadków
433 SAD-10 Sadków droga wojewódzka Plan Sadków
434 SCE- 2 Sadowice ul.Kolejowa dz. 312/3-4, 314, 315/2, 316/2, 317, cz.319 Zmiana Planu Sadowice
435 SCE- 1 Sadowice dz. 230 i 235, cz.333 Zmiana Planu Sadowice
436 SCE- 3 Sadowice dz. 168/4, 169 Zmiana Planu Sadowice
437 SCE- 4 Sadowice dz. 114/2 Zmiana Planu Sadowice
438 SCE- 5 Sadowice dz. 195, 197/1 Zmiana Planu Sadowice
439 SCE-7 Sadowice Zmiana Planu Sadowice
440 SAM- 1 Samotwór dz. 17/3 Zmiana Planu Samotwór
441 SKA-1a Skałka wieś Plan Skałka
442 SKA-1b Skałka wieś B Plan Skałka
443 SKŁ Skałka Plan Skałka
444 SMO- 8 Smolec dz. 367/1-367/9 Zmiana Planu Smolec
445 SMO- 1 Smolec ul. Chłopska Zmiana Planu Smolec
446 SMO- 2 Smolec - teren wokół "starego Smolca" załącznik 1 Zmiana Planu Smolec
447 SMO- 3 Smolec dz. 192/3-20, 192/22-34, 192/36-45, 192/47-59, 192/61-68, 192/70-91 Zmiana Planu Smolec
448 SMO- 4 Smolec dz. 305 Zmiana Planu Smolec
449 SMO- 5 Smolec dz. 240/2, 240/3, 240/6, 240/7, 204/8 Zmiana Planu Smolec
450 SMO- 6 Smolec dz. 198/8, 198/9, 198/10 Zmiana Planu Smolec
451 SMO-23 Smolec - ul. Chabrowa i Chłopska Plan Smolec
452 SMO-18 Smolec - rejon ul. Topolowej i Azaliowej Plan Smolec
453 SMO- 2 Smolec - teren wokół "starego Smolca" załącznik 2 Zmiana Planu Smolec
454 SMO- 9 Smolec, ulica Chłopska Zmiana Planu Smolec
455 SMO-24b Smolec - ul. Chłopska i Brzozowa Plan Smolec
456 SMO-19 Smolec - linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Przybków - Klecina Zmiana Planu Smolec
457 SMO-24a Smolec - ul. Główna i Kwiatowa Plan Smolec
458 SMO-12 Smolec ul. Oliwkowa Zmiana Planu Smolec
459 SMO-14 Smolec - rejon ulicy Słonecznej Plan Smolec
460 SMO-15 Smolec - tereny w rejonie ulicy Chłopskiej i Wrocławskiej Zmiana Planu Smolec
461 SMO-10 Smolec ul. Ogrodowa Zmiana Planu Smolec
462 SMO-20 Smolec ul. Oliwkowa/Jaworowa Plan Smolec
463 SMO-21 Smolec ul. Aroniowa Plan Smolec
464 SMO-11 Smolec ul. Parkowa Plan Smolec
465 SMO-17 Smolec ul. Oliwkowa i ul. Aroniowa Plan Smolec
466 SMO- 7 Smolec Zmiana Planu Smolec
467 Smolec - ul. Topolowa Plan Smolec
468 SOK Sokolniki Plan Sokolniki
469 SOS- 2 Sośnica-Różaniec dz. 120/1 i 120/2 Zmiana Planu Sośnica-Różaniec
470 SOS- 4 Sośnica-Różaniec droga woj. nr 346 i autostrada A4 Zmiana Planu Sośnica-Różaniec
471 SOS-6 Sośnica-Różaniec - wieś Zmiana Planu Sośnica-Różaniec
472 SOS-16 Smolec ul. Starowiejska Plan Sośnica-Różaniec
473 SOS- 3 Sośnica-Różaniec dz. 23/3,23/4 Zmiana Planu Sośnica-Różaniec
474 SOS-7 Sośnica-Różaniec i Krobielowice Plan Sośnica-Różaniec, Krobielowice
475 STO- 1 Stoszyce dz. 48 Zmiana Planu Stoszyce
476 STO-2 Stoszyce - obwodnica Plan Stoszyce
477 STO-3 Stoszyce część północna Plan Stoszyce
478 STO-4 Stoszyce, Wszemiłowice-Jurczyce - złoże "Stoszyce II" Zmiana Planu Stoszyce, Wszemiłowice-Jurczyce
479 STR-5 Strzeganowice - część działki 15/3 Plan Strzeganowice
480 STR-4 Strzeganowice - wieś; działki nr 124/6,124/7,124/2 Plan Strzeganowice
481 STR- 2 Strzeganowice Zmiana Planu Strzeganowice
482 WOJ- 1 Wojtkowice cz. północna wsi Zmiana Planu Wojtkowice
483 WSZ- 2 Wszemiłowice-Jurczyce - pd. cz.obrębu Zmiana Planu Wszemiłowice
484 WSZ- 1 Wszemiłowice - droga wojewódzka Zmiana Planu Wszemiłowice
485 WSZ- 3 Wszemiłowice-Jurczyce - zach. cz.obrębu Plan Wszemiłowice
486 WSZ-6 wieś Wszemiłowice Zmiana Planu Wszemiłowice
487 WSZ- 4 Wszemiłowice-Jurczyce - wieś Jurczyce Zmiana Planu Wszemiłowice
488 ZAB- 1 Zabrodzie i Mokronos Dolny "oś inkubacji" Plan Zabrodzie
489 ZAB- 2 Zabrodzie cz. zachodnia wsi, rejon drogi powiatowej Zmiana Planu Zabrodzie
490 ZAB-3 Zabrodzie- północno-wschodnia część obrębu Zmiana Planu Zabrodzie
491 ZAB-4 Zabrodzie- część północno-zachodnia Zmiana Planu Zabrodzie
492 ZAC- 1 Zachowice dz. 440/2, 506/3 Zmiana Planu Zachowice
493 ZAC- 2 Zachowice ul. Żurawia dz. 288, 289, 290 Zmiana Planu Zachowice
494 ZAC- 3 Zachowice dz. 326 Zmiana Planu Zachowice
495 ZAC-8 Zachowice - złoże "Siedlakowice I" Zmiana Planu Zachowice
496 ZAC-7 Zachowice - działki nr 212/1, 444/9, 444/10, 444/11 Plan Zachowice
497 ZAC- 6 Zachowice cz. północno-wschodnia wsi Zmiana Planu Zachowice
498 ZAC-9 Zachowice - złoże "Zachowice" Zmiana Planu Zachowice
499 ZAC- 5 Zachowice - złoże "Siedlakowice I" Zmiana Planu Zachowice
500 brak Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zmiana Studium Gmina Kobierzyce - STUDIUM
501 A 2 Bielany Wrocławskie Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
502 A 3 Bielany Wrocławskie część północna Plan Bielany Wrocławskie
503 A76 Bielany Wrocławskie Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
504 A 4 Bielany Wrocławskie część zachodnia 04 Plan Bielany Wrocławskie
505 A108 Bielany Wrocławskie - dz. nr 284/15, 284/30-32, 284/34-35 oraz część dz. nr 284/16 Plan Bielany Wrocławskie
506 A95 Bielany Wrocławskie RSRP "Węzeł Bielański" Plan Bielany Wrocławskie
507 A97 Bielany Wrocławskie - działki 241/42 i 241/43 przy ulicy Kłodzkiej Plan Bielany Wrocławskie
508 A90 Bielany Wrocławskie - działki nr 99/2, 100/1-100/4 Plan Bielany Wrocławskie
509 A106 Bielany Wrocławskie - działki nr 286/125-129 oraz część działki nr 286/60 Plan Bielany Wrocławskie
510 A62 Bielany Wrocławskie ul. Wrocławska Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
511 A104 Bielany Wrocławskie - działki nr 24, 25/1-3, 33/1-2, 34, 35, 52, 329/1, 329/4-9 i części działek nr 23, 26, 30/2 i 284/93 Plan Bielany Wrocławskie
512 A105 Bielany Wrocławskie - działka nr 284/172 Plan Bielany Wrocławskie
513 A118 Bielany Wrocławskie - skrzyżowanie ul. Tęczowej i Logistycznej Plan Bielany Wrocławskie
514 A60 Bielany Wrocławskie środkowo - zachodnia część obrębu Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
515 A72 Bielany Wrocławskie - część działek nr: 284/71, 284/72, 284/73 i dz. nr 284/120 Plan Bielany Wrocławskie
516 A69 Bielany Wrocławskie ul.Sosnowa i Kłodzka Plan Bielany Wrocławskie
517 A111 Bielany Wr. - działki nr 259/30-32 Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
518 A21 Bielany Wrocławskie część południowo-zachodnia Plan Bielany Wrocławskie
519 A14a Bielany Wrocławskie część północno-zachodnia - obszar A Plan Bielany Wrocławskie
520 A14b Bielany Wrocławskie część północno-zachodnia - obszar B Plan Bielany Wrocławskie
521 A96 Bielany Wrocławskie część południowo-środkowa Plan Bielany Wrocławskie
522 A 8 Bielany Wrocławskie Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
523 A139 Bielany Wrocławskie- część działki nr 284/87 Plan Bielany Wrocławskie
524 A 9 Bielany Wrocławskie część północno-zachodnia, droga wojewódzka Plan Bielany Wrocławskie
525 A140 Bielany Wrocławskie- działka nr 284/171 oraz część działki nr 284/163 Plan Bielany Wrocławskie
526 A10 Bielany Wrocławskie część północno-wschodnia, droga wojewódzka Plan Bielany Wrocławskie
527 A32 Bielany Wrocławskie ul. Błękitna Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
528 A34 Bielany Wrocławskie część południowa Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
529 A35 Bielany Wrocławskie część zachodnia 35 Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
530 A110 Bielany Wrocławskie - działka nr 297/21 Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
531 A40 Bielany Wrocławskie odcinek dróg krajowych Nr 5 i 8 Plan Bielany Wrocławskie
532 A51 Bielany Wrocławskie ul. Słoneczna Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
533 A30 Bielany Wrocławskie północno-zachodnia część wsi Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
534 A44 Bielany Wrocławskie północno-zachodnia część obrębu Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
535 A82zb Północno-zachodnia część Regionalnej Strefy Rozwoju Przedsiębiorczości „Węzeł Bielański” położonej w obrębie Bielany Wrocławskie - część B. Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
536 A141 Bielany Wrocławskie- działka nr 113/12 Plan Bielany Wrocławskie
537 A142 Bielany Wrocławskie- działka nr 240/1 i 240/2 Plan Bielany Wrocławskie
538 A48 Bielany Wrocławskie północna część obrębu Zmiana Planu Bielany Wrocławskie
539 A143 Bielany Wrocławskie- działka nr 242/32 i części działki nr 242/34 Plan Bielany Wrocławskie
540 A148 Bielany Wrocławskie- działka nr 280/38 Plan Bielany Wrocławskie
541 A146 Bielany Wrocławskie- części działki nr 284/122 i działki nr 284/123 Plan Bielany Wrocławskie
542 A74 Bielany Wrocławskie ul. Niebieska, Atramentowa Plan Bielany Wrocławskie
543 A134 Bielany Wrocławskie - działki 241/31 i 241/36 Plan Bielany Wrocławskie
544 A147 Bielany Wrocławskie - działka 160/38 Plan Bielany Wrocławskie
545 A152 Bielany Wrocławskie - działka 286/123 Plan Bielany Wrocławskie
546 A117 Bielany Wrocławskie - działki 346/1, 296/40 Plan Bielany Wrocławskie
547 A122 Bielany Wrocławskie obszar prz ul. Tęczowej Plan Bielany Wrocławskie
548 A123 Bielany Wrocławskie Plan Bielany Wrocławskie
549 A129 Bielany Wrocławskie Plan Bielany Wrocławskie
550 A128 Bielany Wrocławskkie część środkowo-wschodnia Plan Bielany Wrocławskie
551 A82 Bielany Wrocławskie RSRP "Węzeł Bielański "część północno-zachodnia Plan Bielany Wrocławskie
552 A75 Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa i Ryżowa Plan Bielany Wrocławskie
553 A78 Bielany Wrocławskie, Domasław - rejon bażanciarni Plan Bielany Wrocławskie
554 A130 Bielany Wrocławskie część środkowo-zachodnia Plan Bielany Wrocławskie
555 A131 Bielany Wrocławskie - dz. 177/29, 177/46, 177/47, 353 oraz część dz. 177/32 Plan Bielany Wrocławskie
556 A98 Bielany Wrocławskie środkowa część wsi Plan Bielany Wrocławskie
557 A99 Bielany Wrocławskie - dz. 350 i 356 Plan Bielany Wrocławskie
558 A83 Bielany Wrocławskie - ul. Wrocławska i Kolejowa Plan Bielany Wrocławskie
559 A125 Bielany Wrocławskie - część środkowo-zachodnia Plan Bielany Wrocławskie
560 A133 Bielany Wrocławskie - dz. 241/33 Plan Bielany Wrocławskie
561 A136 Bielany Wrocławskie rejon ulicy Logistycznej Plan Bielany Wrocławskie
562 A22 Bielany Wrocławskie i Ślęza część północno-środkowa Plan Bielany Wrocławskie, Ślęza
563 A23 Bielany Wrocławskie i Ślęza część południowo-wschodnia Plan Bielany Wrocławskie, Ślęza
564 A107 zachodnia strona rzeki Ślęzy w środkowej części obrębów Bielany Wrocławskie i Ślęza. Plan Bielany Wrocławskie, Ślęza
565 A15 Bielany Wrocławskie i Wysoka część północna Plan Bielany Wrocławskie, Wysoka
566 B36 Biskupice Podgórne południowo-wschodnia część wsi Plan Biskupice Podgórne
567 B 2 Biskupice Podgórne część północna Plan Biskupice Podgórne
568 B16 Biskupice Podgórne z wyłączeniem wsi Plan Biskupice Podgórne
569 B22 Biskupice Podgórne Specjalna Strefa Ekonomiczna "EURO-PARK WISŁOSAN" Zmiana Planu Biskupice Podgórne
570 B23 Biskupice Podgórne część środkowo-zachodnia Zmiana Planu Biskupice Podgórne
571 B51 Biskupice Podgórne - działki nr 6/3 i 6/4 Zmiana Planu Biskupice Podgórne
572 B18 Biskupice Podgórne północno-wschodnia część obrębu Zmiana Planu Biskupice Podgórne
573 B33 Biskupice Podgórne - działki 7/7 i 9 (w części) Zmiana Planu Biskupice Podgórne
574 B79 Biskupice Podgórne- działka nr 2/98 Plan Biskupice Podgórne
575 B43 Biskupice Podgórne wieś Plan Biskupice Podgórne
576 B67 Biskupice Podgórne - część północno-wschodnia - ul. Tyniecka Plan Biskupice Podgórne
577 B60 Biskupice Podgórne -część północno-środkowa - ul. Tyniecka Plan Biskupice Podgórne
578 H 9 Budziszów część północna wsi [stracił ważność wyrokiem WSA] Plan Budziszów
579 H 8 Budziszów obręb Plan Budziszów
580 H 7 Budziszów Plan Budziszów
581 E30 Chrzanów wieś Plan Chrzanów
582 E19 Chrzanów północno - środkowa część obrębu Zmiana Planu Chrzanów
583 E18 Chrzanów ul.Kobierzycka Zmiana Planu Chrzanów
584 E23 Chrzanów środkowo-zachodnia część obrębu Plan Chrzanów
585 E 3 Chrzanów wieś Plan Chrzanów
586 E39n Chrzanów - działki 71/5 i 71/6 Plan Chrzanów
587 E 7 Chrzanów obręb Plan Chrzanów
588 E53 Chrzanów- działki nr 129/1-2, 130, 189, 158 i 159 Plan Chrzanów
589 E57 Bielany Wrocławskie - działki 196/12 i 196/13 Plan Chrzanów
590 E46 Chrzanów - dz. 80/2 i 80/8-10 Plan Chrzanów
591 E22 Chrzanów ul.Lipowa Zmiana Planu Chrzanów
592 G22 Cieszyce wieś Zmiana Planu Cieszyce
593 G28 Cieszyce wschodnia część wsi Plan Cieszyce
594 G23 Cieszyce Plan Cieszyce
595 G35 Cieszyce - środkowo-zachodnia część wsi Zmiana Planu Cieszyce
596 G20 Cieszyce ul.Kasztanowa Zmiana Planu Cieszyce
597 G 5 Cieszyce wieś Plan Cieszyce
598 G 7 Cieszyce część północna Plan Cieszyce
599 G11 Cieszyce obręb Plan Cieszyce
600 G41 Cieszyce część południowo-wschodnia - ul. Polna Plan Cieszyce
601 G44 Cieszyce - dz. 44 Plan Cieszyce
602 I19 Damianowice wieś Plan Damianowice
603 I 3 Damianowice wieś Plan Damianowice
604 I10 Damianowice obręb Plan Damianowice
605 I17 Dobkowice wieś Plan Dobkowice
606 I 9 Dobkowice obręb Plan Dobkowice
607 I28 Dobkowice wieś - działka 59/3 Plan Dobkowice
608 I29 Dobkowice część wschodnia - ul. Kasztanowa i Akacjowa Plan Dobkowice
609 C23 Domasław część południowo-zachodnia Plan Domasław
610 C37 Domasław - dz. nr 365/1 Plan Domasław
611 C17 Domasław ul.Czereśniowa, Brzozowa i Tyniecka Zmiana Planu Domasław
612 C28 Część wsi Domasław przy ulicy Akacjowej Plan Domasław
613 C27 Domasław - działki nr 360/2-4 Zmiana Planu Domasław
614 C44 Domasław wieś Plan Domasław
615 C19 Domasław ul.Wrocławska, Tyniecka, Akacjowa, Wierzbowa Plan Domasław
616 C29 Domasław - 59/4 Zmiana Planu Domasław
617 C38 Domasław - część działki nr 41 Plan Domasław
618 C39 Domasław- część działki nr 291/4 Plan Domasław
619 C 6 Domasław część wschodnia Plan Domasław
620 C 7 Domasław część zachodnia Plan Domasław
621 C 4 Domasław część południowa 04 Zmiana Planu Domasław
622 C14 Domasław północno-zachodnia część wsi Zmiana Planu Domasław
623 C 3 Domasław wieś Plan Domasław
624 C10 Domasław część południowa 10 Zmiana Planu Domasław
625 C20 Domasław ul. Tyniecka Plan Domasław
626 C12 Domasław część południowo-zachodnia Zmiana Planu Domasław
627 C13 Domasław ul.Chrzanowska i Żernicka Zmiana Planu Domasław
628 C30 Domasław; działki 112/4 i 112/8 Plan Domasław
629 C21 Domasław i Księginice Plan Domasław
630 C31 Domasław część środkowo-wschodnia - ul. Lipowa Plan Domasław
631 C34 Domasław - dz. nr 325/7 Plan Domasław
632 C32 Domasław - dz. nr 62 Plan Domasław
633 C36 Domasław - dz. 132/4 Plan Domasław
634 C18 Domasław ul.Wrocławska, Tyniecka, Akacjowa, Wierzbowa_ Zmiana Planu Domasław
635 C11 Domasław i Chrzanów części obrębów Zmiana Planu Domasław, Chrzanów
636 I18 Jaszowice wieś Plan Jaszowice
637 I24 Jaszowice - działki nr 108, 109 i 156 Zmiana Planu Jaszowice
638 I25 środkowo-zachodnia część obrębu Jaszowice Zmiana Planu Jaszowice
639 I 5 Jaszowice wieś Plan Jaszowice
640 I 7 Jaszowice obręb Plan Jaszowice
641 I27 Jaszowice wieś - działki 57/3 i 63/7 oraz 58, 59/2, 60/2 i 63/1 Plan Jaszowice
642 I18b Jaszowice część wsi Plan Jaszowice
643 I31 Jaszowice - dz. nr 23, 142 i część dz. nr 139 Plan Jaszowice
644 D37 Kobierzyce część środkowa wsi Plan Kobierzyce
645 D43 Kobierzyce działki nr 206/4, 417/4 oraz fragment 417/6 Plan Kobierzyce
646 D40 Kobierzyce okolice ul. Jesionowej Plan Kobierzyce
647 D16 Kobierzyce Plan Kobierzyce
648 D46 Kobierzyce - przy ul. Parkowej Plan Kobierzyce
649 D23 Kobierzyce, Królikowice i Magnice Zmiana Planu Kobierzyce
650 D47 Część wsi Kobierzyce - przy ulicy Krótkiej Plan Kobierzyce
651 D57 Kobierzyce- działki 441/1, 467/1, 467/2, 469 oraz części działek nr 400/1, 468/2 i 518 Plan Kobierzyce
652 D56 Kobierzyce - działka nr 68/42 i część działki nr 68/36 Plan Kobierzyce
653 D55 Kobierzyce - działka nr 44/26 oraz część działki 44/27 Plan Kobierzyce
654 D42 Kobierzyce- działki 11/105-11/109 Plan Kobierzyce
655 D45 Kobierzyce - rejon ul. Kasztanowej, Spółdzielczej i Słonecznej Zmiana Planu Kobierzyce
656 D49 Kobierzyce - ul. Dębowa, Sportowa, Krótka i Ludowa Zmiana Planu Kobierzyce
657 D1 Zachodnia części wsi Kobierzyce - przy ulicy Kolejowej Zmiana Planu Kobierzyce
658 D2 Część wsi Kobierzyce - przy ulicy Kolejowej Zmiana Planu Kobierzyce
659 D29z Kobierzyce - działki nr 582/6 i 587 Zmiana Planu Kobierzyce
660 D50 Kobierzyce - ul. Bukowa Zmiana Planu Kobierzyce
661 D26 Kobierzyce ul. Bolońska Zmiana Planu Kobierzyce
662 D18 Kobierzyce południowo-wschodnia część obrębu Plan Kobierzyce
663 D20 Kobierzyce teren przy cmentarzu Zmiana Planu Kobierzyce
664 D62 Kobierzyce- działka nr 387/2 Plan Kobierzyce
665 D 1 Kobierzyce wieś Zmiana Planu Kobierzyce
666 D59 Kobierzyce - dz. nr 11/34 i 11/35 Plan Kobierzyce
667 D29 Kobierzyce północna część wsi Plan Kobierzyce
668 D52 Kobierzyce - działka 193/7 Plan Kobierzyce
669 D53 Kobierzyce wieś część środkowa- działki 201/5 i 201/6 oraz 156/6 Plan Kobierzyce
670 D39 Kobierzyce - działka 83/4 Plan Kobierzyce
671 D48 Kobierzyce część środkowa Plan Kobierzyce
672 D36 Kobierzyce wieś - dz. 112/1, 112/2, 112/3, 113 oraz części działki nr 114/1 Plan Kobierzyce
673 D41 Kobierzyce - część środkowo-wschodnia - ul. Czysta Plan Kobierzyce
674 D30 Północno-środkowa część wsi Kobierzyce Plan Kobierzyce
675 D33 Kobierzyce - ul. Wincentego Witosa Plan Kobierzyce
676 D 9 Kobierzyce - północno-środkowa część wsi Plan Kobierzyce
677 F 6 Królikowice obręb Plan Królikowice
678 F17 Królikowice - wieś Plan Królikowice
679 F19 Królikowice część północno-zachodnia - ul. Pasterska Plan Królikowice
680 F23 Królikowice - część dz. 100/19 Plan Królikowice
681 F24 Królikowice - część północno-wschodnia - ul. Kobierzycka i ul. Długa Plan Królikowice
682 D38 Kobierzyce wieś oraz Królikowice wieś Zmiana Planu Kobierzyce i Królikowice
683 E34 Krzyżowice - wieś Plan Krzyżowice-Wierzbica
684 E52 Krzyżowice- działka nr 160/2 Plan Krzyżowice-Wierzbica
685 E31 Krzyżowice - działki nr 160/13 i 160/18 Zmiana Planu Krzyżowice-Wierzbica
686 E 8 Krzyżowice-Wierzbica obręb Plan Krzyżowice-Wierzbica
687 E12 Krzyżowice-Wierzbica część południowa obrębu Zmiana Planu Krzyżowice-Wierzbica
688 E13 Krzyżowice-Wierzbica linia energetyczna Zmiana Planu Krzyżowice-Wierzbica
689 E15 Krzyżowice wieś Zmiana Planu Krzyżowice-Wierzbica
690 E42 Krzyżowice-Wierzbica część środkowo-zachodnia Plan Krzyżowice-Wierzbica
691 E45 Krzyżowice - dz. nr 13/3 Plan Krzyżowice-Wierzbica
692 E49 Krzyżowice - dz. 153/4 Plan Krzyżowice-Wierzbica
693 E11 Krzyżowice, Małuszów, Żerniki Małe Zmiana Planu Krzyżowice-Wierzbica, Małuszów, Żerniki Małe
694 C22 Księginice wschodnia część wsi Plan Księginice
695 C24 Księginice - działka nr 103/5 Plan Księginice
696 C15 Księginice południowo-zachodnia część wsi Zmiana Planu Księginice
697 C26 Księginice - ulica Słoneczna Plan Księginice
698 C40 Księginice - ul. Oławska, ul. Kwiatowa, ul. Rumiankowa, ul. Piaskowa Plan Księginice
699 C16 Księginice wschodnia część wsi Zmiana Planu Księginice
700 C 5 Księginice wieś Plan Księginice
701 C 8 Księginice obręb Plan Księginice
702 C 9 Księginice część zachodnia Plan Księginice
703 C35 Księginice - część północno-wschodnia - ul. Borówkowa Plan Księginice
704 C33 Księginice - dz. nr 175/16-17 i 175/26 Plan Księginice
705 C25 Księginice - dz. 98/3-4, 98/14, 99/7, 99/9 i 110 Plan Księginice
706 D58 Kuklice- działki nr 101/11, 101/42, 101/43 oraz części działek nr 101/9 i 101/18 Plan Kuklice
707 D19 Kuklice obręb Plan Kuklice
708 D34 Kuklice wieś Plan Kuklice
709 D31 Magnice wieś Plan Magnice
710 D60 Magnice Plan Magnice
711 D28 Magnice południowa część parku Plan Magnice
712 D25 Magnice północno-wschodnia część obrębu Zmiana Planu Magnice
713 D 3 Magnice wieś Plan Magnice
714 D 6 Magnice boisko Plan Magnice
715 D10 Magnice część wschodnia wsi Plan Magnice
716 D12 Magnice część południowa obrębu Plan Magnice
717 D13 Magnice część północno-zachodnia obrębu Plan Magnice
718 D14 Magnice część północna obrębu Plan Magnice
719 D67 Magnice - ul. Europejska i Inwestycyjna Plan Magnice
720 D44 Magnice część środkowo-zachodniej oraz części obrębów Domasław i Chrzanów. Plan Magnice, Domasław, Chrzanów
721 B75 Małuszów- działka nr 43/28 i 43/29 Plan Małuszów
722 B17 Małuszów obręb Plan Małuszów
723 B24 Małuszów droga wojewódzka Zmiana Planu Małuszów
724 B45 Małuszów wieś Plan Małuszów
725 B55 Małuszów część środkowo-zachodnia Plan Małuszów
726 B69 Małuszów - dz. 119/2 Plan Małuszów
727 B46a Małuszów, Biskupice Podgórne i Tyniec Mały Plan Małuszów, Tyniec Mały, Biskupice Podgórne
728 E 9 Nowiny obręb Plan Nowiny
729 E25 Nowiny wieś Plan Nowiny
730 F15 Owsianka wieś Plan Owsianka-Bąki
731 F26 Owsianka Plan Owsianka-Bąki
732 F20 Owsianka - działki nr 26/1i2 Zmiana Planu Owsianka-Bąki
733 F21 Owsianka wieś, przy ulicy Polnej Plan Owsianka-Bąki
734 F25 Wieś Bąki Plan Owsianka-Bąki
735 F 7 Owsianka-Bąki obręb Plan Owsianka-Bąki
736 F12 Bąki wieś Plan Owsianka-Bąki
737 D54 Pełczyce- działka nr 57/8 Plan Pełczyce
738 D17 Pełczyce obręb Plan Pełczyce
739 D35 Pełczyce wieś Plan Pełczyce
740 D32 Pełczyce - ul. Długa Plan Pełczyce
741 D51 Pełczyce - dz. nr 56/1, 56/3-4, 57/7 i część dz. nr 57/1 Plan Pełczyce
742 I34 Pustków Wilczkowski- część działki nr 293/2, 240 i 241 Plan Pustków Wilczkowski
743 I 6 Pustków Wilczkowski wieś Plan Pustków Wilczkowski
744 I 8 Pustków Wilczkowski obręb Plan Pustków Wilczkowski
745 I26 południowo-środkowa część wsi Pustków Wilczkowski wieś - ulice Wrocławska i Sportowa Plan Pustków Wilczkowski
746 I22 Pustków Wilczkowski - dz. 156/11 Plan Pustków Wilczkowski
747 G 9 Pustków Żurawski, Wierzbice Plan Pustków Żurawski, Wierzbice
748 G18 Pustków Żurawski, Solna, Żurawice Zmiana Planu Pustków Żurawski, Solna, Żurawice
749 G45a Pustków Żurawski oraz osiedla Żurawice Plan Pustków Żurawski, Żurawice
750 G51 Osiedle Żurawice w obrębach Pustków Żurawski i Żurawice Plan Pustków Żurawski, Żurawice
751 E54 Racławice Wielkie- cześć zachodnia Plan Racławice Wielkie
752 E14 Racławice Wielkie wieś Plan Racławice Wielkie
753 E26 Racławice Wielkie wschodnia część wsi. Plan Racławice Wielkie
754 E27 Racławice Wielkie północna część obrębu Plan Racławice Wielkie
755 E10 Racławice Wielkie obręb Plan Racławice Wielkie
756 I23 Rolantowice - północna część działki nr 132 Plan Rolantowice
757 I32 Rolantowice - dz. nr 108 i część dz. nr 117/2 Plan Rolantowice
758 I12 Rolantowice obręb Plan Rolantowice
759 I21 Rolantowice wieś Plan Rolantowice
760 I30a Rolantowice północno - wschodnia część obrębu Plan Rolantowice
761 G31 Solna wieś Plan Solna
762 G37 Solna, działka ewidencyjna nr 27/6 Plan Solna
763 G38 Solna wieś Zmiana Planu Solna
764 G48 Solna- część działki nr 126/3 i działki nr 1/33 i 1/34 Plan Solna
765 G19 Solna wieś Zmiana Planu Solna
766 G25 Solna północno-środkowa część wsi. Plan Solna
767 G12 Solna obręb Plan Solna
768 G39 Solna część północno-środkowa - ul. Słoneczna Plan Solna
769 H12 Szczepankowice wieś Plan Szczepankowice
770 H 6 Szczepankowice północno-wschodnia część wsi. Zmiana Planu Szczepankowice
771 H 2 Szczepankowice wieś Plan Szczepankowice
772 H 4 Szczepankowice obręb Plan Szczepankowice
773 H13 Szczepankowice - dz. 256/9 Plan Szczepankowice
774 H11 Szczepankowice Plan Szczepankowice
775 H10 Szczepankowice - ul. Łąkowa, Szkolna Plan Szczepankowice
776 H15 Szczepankowice - dz. nr 1-4, 5/1-2, 6-17, 18/1, 20 i 141/1 Plan Szczepankowice
777 A88 Ślęza część środkowo-zachodnia Plan Ślęza
778 A92b Ślęza - przy ul. Pszennej w północnej części wsi Ślęza Plan Ślęza
779 A116 Ślęza - dz. 134/1 Plan Ślęza
780 A135 Ślęza - dz. nr 153 -156, 189-192 ora część dz. nr 186 i 187 Plan Ślęza
781 A54 Ślęza środkowo-południowa część obrębu Zmiana Planu Ślęza
782 A94a Ślęza część "A" Plan Ślęza
783 A119 Wieś Ślęza - ulica Kwiatowa Plan Ślęza
784 A42 Ślęza północno-zachodnia część obrębu Zmiana Planu Ślęza
785 A126 Ślęza południowo-wschodniej części wsi, ul. Parkowa Plan Ślęza
786 A77 Ślęza dz. nr 138/4 i 138/5 Plan Ślęza
787 A 7 Ślęza wieś Plan Ślęza
788 A17 Ślęza część północna Plan Ślęza
789 A24 Ślęza część północno-środkowa Plan Ślęza
790 A25a Ślęza część środkowo-zachodnia obszar"A" Plan Ślęza
791 A26 Ślęza część południowo-wschodnia Plan Ślęza
792 A33 Ślęza stacja kolejowa Zmiana Planu Ślęza
793 A92 Ślęza - północna część wsi Plan Ślęza
794 A93 Ślęza skrzyżowanie ul. Przystankowej i Rekreacyjnej Plan Ślęza
795 A127 Ślęza część północno-środkowa Plan Ślęza
796 A49 Ślęza ul. Przystankowa Plan Ślęza
797 A87 Ślęza - ul. Rekreacyjna Plan Ślęza
798 A84 Ślęza - ul. Przystankowa Plan Ślęza
799 A86 Ślęza - ul. Przystankowa, Dworcowa Plan Ślęza
800 A27 Ślęza i Wysoka część północno-wschodnia Plan Ślęza, Wysoka
801 B40 Tyniec Mały środkowo-zachodnia część wsi Plan Tyniec Mały
802 B42 Tyniec Mały ul. Tyniecka, ul. Koreańska, ul. Innowacyjna Plan Tyniec Mały
803 B73 Tyniec Mały - dz. nr 158/59 Plan Tyniec Mały
804 B48 Północno-środkowej część wsi Tyniec Mały przy ulicy Wrocławskiej Plan Tyniec Mały
805 B74 Tyniec Mały- ul. Piaskowa, Sosnowa i Domasławska Plan Tyniec Mały
806 B80 Tyniec Mały wieś Plan Tyniec Mały
807 B71 Tyniec Mały- działka nr 369/4 Plan Tyniec Mały
808 B49 Tyniec Mały - działki nr 340/6 i 340/14 Zmiana Planu Tyniec Mały
809 B52 Tyniec Mały - działka nr 357/7 Zmiana Planu Tyniec Mały
810 B78 Tyniec Mały- działka nr 360/10 Plan Tyniec Mały
811 B19 Bielany Wrocławskie i Tyniec Mały północna część obrębów Zmiana Planu Tyniec Mały
812 B 8 Tyniec Mały część południowa obrębu Plan Tyniec Mały
813 B 9 Tyniec Mały część północno-wschodnia obrębu Plan Tyniec Mały
814 B47 Tyniec Mały - działki nr 344/1, 344/3-9, 345/1-2 oraz nr 343, 355, 371/2 Plan Tyniec Mały
815 B53 Tyniec Mały wieś działki nr 425/66-68, 425/71-73 Plan Tyniec Mały
816 B57 Tyniec Mały część środkowo-wschodnia- ul. Szczęśliwa Plan Tyniec Mały
817 B58 Tyniec Mały część środkowo-wschodnia - ul. Jaśminowa Plan Tyniec Mały
818 B59 Tyniec Mały część środkowo-południowa- ul. Tarnopolska Plan Tyniec Mały
819 B61 Tyniec Mały - ul. Domasławska Plan Tyniec Mały
820 B62 Tyniec Mały - ul. Sosnowa Plan Tyniec Mały
821 B44 Tyniec Mały - wieś Plan Tyniec Mały
822 B56 Tyniec Mały część środkowo-wschodnia - ul. Domasławska Plan Tyniec Mały
823 B41 Tyniec Mały - cz. południowa Plan Tyniec Mały
824 B64 Tyniec Mały - dz. 15 Plan Tyniec Mały
825 B63 Tyniec Mały - działka nr 72/5 Plan Tyniec Mały
826 B65 Tyniec Mały - dz. 176, 177, 248/3 i 433 Plan Tyniec Mały
827 B68 Tyniec Mały - dz. 453/5 Plan Tyniec Mały
828 B70 Tyniec Mały - dz. 348/10 i 348/13 Plan Tyniec Mały
829 B66 Tyniec Mały - rejon ulicy Ryszarda Chomicza Plan Tyniec Mały
830 B30 Tyniec Mały - północno-środkowa część obrębu Zmiana Planu Tyniec Mały
831 B72 Tyniec Mały - dz. nr 127/4, 127/10 i 127/18 Plan Tyniec Mały
832 B20 Tyniec Mały, Domasław, Księginice - linia energetyczna Zmiana Planu Tyniec Mały, Domasław, Księginice
833 B21 Tyniec Mały, Racławice Wielkie Zmiana Planu Tyniec Mały, Racławice Wielkie
834 J10 Tyniec nad Ślęzą - dz. nr 237/1 Plan Tyniec nad Ślęzą
835 I16 Pustków Wilczkowski wieś Plan Tyniec nad Ślęzą
836 J11 Tyniec nad Ślęzą Plan Tyniec nad Ślęzą
837 J 6 Tyniec nad Ślężą - działka nr 46 Zmiana Planu Tyniec nad Ślęzą
838 J7 Tyniec nad Ślęzą - działka 626/2 Plan Tyniec nad Ślęzą
839 J4 Tyniec nad Ślęzą - obręb Plan Tyniec nad Ślęzą
840 J8 Tyniec nad Ślęzą część północno-wschodnia - ul. Szkolna Plan Tyniec nad Ślęzą
841 J9 Tyniec nad Ślęzą - dz. 289 Plan Tyniec nad Ślęzą
842 J 5 Tyniec nad Ślęzą - działki nr 45/1, 404, 487/2, 613 oraz część działek nr 113 i 614/15 Plan Tyniec nad Ślęzą
843 J 3 Tyniec nad Ślężą Plan Tyniec nad Ślęzą
844 G29b Wierzbice - ul. Lipowa i Tarnopolska Plan Wierzbice
845 G34 Wierzbice wieś część środkowa Plan Wierzbice
846 G16 Wierzbice część południowo-wschodnia obrębu Plan Wierzbice
847 G32 Wierzbice - ul. Lipowa i Oławska Plan Wierzbice
848 G21 Wierzbice część wschodnia i zachodnia siedliska Zmiana Planu Wierzbice
849 G33 Wierzbice, z wyłączeniem działek nr 32/7 i 32/15 Zmiana Planu Wierzbice
850 G15 Wierzbice część północno-wschodnia obrębu Plan Wierzbice
851 G46 Wierzbice- część działki 464 Plan Wierzbice
852 G13 Wierzbice środkowo-północna część obrębu Plan Wierzbice
853 G14 Wierzbice środkowo-południowa część obrębu Plan Wierzbice
854 G47 Wierzbice- działki nr 26/1, 26/2, 26/3 Plan Wierzbice
855 G26 Wierzbice część południowo-zachodnia Plan Wierzbice
856 G 6 Wierzbice wieś Plan Wierzbice
857 G 1 Wierzbice część wschodnia wsi Plan Wierzbice
858 G10 Wierzbice część środkowa obrębu Plan Wierzbice
859 G30 Wierzbice - ul. Lipowa, Ślężańska Plan Wierzbice
860 G42 Wierzbice - dz. nr 99 Plan Wierzbice
861 G43 Wierzbice - dz. nr 69/7 Plan Wierzbice
862 G29 Wierzbice - ul. Lipowa i Tarnopolska Plan Wierzbice
863 G17 Wierzbice i Szczepankowice część obrębów Plan Wierzbice i Szczepankowice
864 A 1 Wysoka - zachodnia część wsi Plan Wysoka
865 A11 Wysoka - środkowo-wschodniej część wsi Plan Wysoka
866 A102 Wysoka - działki nr 28, 29 45/226 i 45/227 Plan Wysoka
867 A101 Wysoka - działki nr 43/12, 43/69, 43/71 oraz części działek nr 33/172, 36/3, 43/10 i 43/70 Plan Wysoka
868 A61 Wysoka ul. Jasna Zmiana Planu Wysoka
869 A81a Wysoka - dz. 46/74-78, 46/84-85 Plan Wysoka
870 A68 Wysoka ul. Chabrowa, Radosna Plan Wysoka
871 A113 Wysoka - działka nr 45/201 Zmiana Planu Wysoka
872 A67 Wysoka południowo-zachodniej część wsi Plan Wysoka
873 A70 Wysoka ul. Radosna, Nastrojowa, Bratnia, Motylkowa i Jasna Plan Wysoka
874 A18b Wysoka wschodnia część wsi - obszar B Zmiana Planu Wysoka
875 A100 Wysoka poludniowo-wschodnia część wsi, ul. Lipowa Plan Wysoka
876 A145 Wysoka- części działek 45/72, 45/86-87, 45/113, 45/114-116 oraz 45/124-158 Plan Wysoka
877 A71 Wysoka ul. Radosna, Nastrojowa i Bratnia oraz projektowana droga we wsi Wysoka. Plan Wysoka
878 A120 Wysoka część środkowo-zachodnia wsi - działka 27/1 Plan Wysoka
879 A12 Wysoka część środkowa obrębu - droga wojewódzka Plan Wysoka
880 A13 Wysoka część wschodnia obrębu - droga wojewódzka Plan Wysoka
881 A18a Wysoka część wschodnia wsi - obszar A Plan Wysoka
882 A19a Wysoka część środkowo-zachodnia wsi - obszar A Plan Wysoka
883 A41 Wysoka ul.Motylkowa Zmiana Planu Wysoka
884 A103a Wysoka część środkowo-południowa Plan Wysoka
885 A43 Wysoka ul.Radosna-Sezamkowa Plan Wysoka
886 A124 Wysoka część północno-wschodnia - ul. Leszczynowa Plan Wysoka
887 A79 Wysoka - ul. Lipowa i Malinowa Plan Wysoka
888 A137 Wysoka - dz. 43/32-34, 43/67 i 43/68 oraz część dz. 40 i 48/1 Plan Wysoka
889 A138 Wysoka - dz. nr 45/202 Plan Wysoka
890 E51 Żerniki Małe - część dz. nr 139/4 Plan Żerniki Małe
891 E21 Żerniki Małe ul. Racławicka Zmiana Planu Żerniki Małe
892 E55 Żerniki Małe Plan Żerniki Małe
893 E17 Żerniki Małe ul.Stanisławowska Zmiana Planu Żerniki Małe
894 E40 Żerniki Małe - część działki 141/5 Zmiana Planu Żerniki Małe
895 E 6 Żerniki Małe obręb Plan Żerniki Małe
896 F18 Żurawice - wieś Plan Żurawice
897 F14 Żurawice ul. Klonowa Zmiana Planu Żurawice
898 F27 Żurawice -działka 33/1 Plan Żurawice
899 F 5 Żurawice wieś Plan Żurawice
900 F 8 Żurawice obręb Plan Żurawice
901 F11 Żurawice linia energetyczna Zmiana Planu Żurawice
902 F22 Żurawice - dz. 64/8-45 oraz część dz. 64/4 Plan Żurawice
903 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków Studium Gmina Mietków - STUDIUM
904 BGW-7 Borzygniew - ul. Letniskowa Zmiana Planu Borzygniew
905 BGW-6 Borzygniew dz. 81 i 22/3 Zmiana Planu Borzygniew
906 Borzygniew 1:2000 Plan Borzygniew
907 Borzygniew 1:5000 Plan Borzygniew
908 Mnichowice - siedlisko Plan Borzygniew i Domanice
909 BGW-A Borzygniew, ośrodek sportowo - rekreacyjny Plan Borzygniew i Domanice
910 CHW-7 Chwałów- działka nr 13/17 Zmiana Planu Chwałów
911 CHW-6 Chwałów 1:1000 Zmiana Planu Chwałów
912 Chwałów 1:2000 Plan Chwałów
913 Chwałów 1:5000 Plan Chwałów
914 DOM-6 Środkowa część obrębu Domanice, Chwałów i Maniów Wielki Plan Domanice
915 DOM-7a Domanice - działki 445/10, 445/8, 469/3 Zmiana Planu Domanice
916 DOM-7b Domanice - działka 165/4 Zmiana Planu Domanice
917 DOM-3 Domanice - złoża granitu "Gołaszyce" Plan Domanice
918 DOM-1 Zbiornik Mietków Plan Domanice
919 Domanice 1:2000 Plan Domanice
920 Domanice 1:5000 Plan Domanice
921 Dzikowa 1:2000 Plan Dzikowa
922 Dzikowa 1:5000 Plan Dzikowa
923 MMM-1 Obręb Maniów Maniów-Mały (Riwiera) Zmiana Planu Maniów - Maniów Mały
924 Maniów - Maniów Mały 1:2000 Plan Maniów - Maniów Mały
925 Maniów - Maniów Mały 1:5000 Plan Maniów - Maniów Mały
926 Maniów - Proszkowice Eksploatacja kruszywa - zał. 1 Zmiana Planu Maniów - Maniów Mały
927 Maniów - Proszkowice Eksploatacja kruszywa - zał. 2 Zmiana Planu Maniów - Maniów Mały
928 Maniów Wielki 1:2000 Plan Maniów Wielki
929 Maniów Wielki 1:5000 Plan Maniów Wielki
930 MIE-1 Wieś Mietków - dz. nr 71/7, 71/8, 71/9, 74/7, 75/3, 76/3, 77 dr, 78/3 w, 79/9, 78/3, 96, 98/5, 100/4, 102/1, 104/1 i 104/2 Zmiana Planu Mietków
931 MIE-1 Mietków - zaklad przeróbczy WKSM Zmiana Planu Mietków
932 Mietków 1:2000 Plan Mietków
933 Mietków 1:5000 Plan Mietków
934 Milin 1:2000 Plan Milin
935 Milin 1:5000 Plan Milin
936 Piława 1:2000 Plan Piława
937 Piława 1:5000 Plan Piława
938 PRO-7 Proszkowice działki: 325/20, 325/18, 325/29. Zmiana Planu Proszkowice
939 Proszkowice 1:2000 Plan Proszkowice
940 Proszkowice 1:5000 Plan Proszkowice
941 Maniów - Proszkowice Eksploatacja kruszywa - zał. 3 Zmiana Planu Proszkowice
942 Stróża Górna 1:2000 [ARCHIWALNY] Zmiana Planu Stróża
943 STA-6 Stróża 1:2000 Plan Stróża
944 Stróża Górna II Plan Stróża
945 Stróża 1:2000 Plan Stróża
946 Stróża 1:5000 Plan Stróża
947 Ujów 1:2000 Plan Ujów
948 Ujów 1:5000 Plan Ujów
949 WAW-3 Wawrzeńczyce 1:3000 Zmiana Planu Wawrzeńczyce
950 Wawrzeńczyce 1:2000 Plan Wawrzeńczyce
951 Wawrzeńczyce 1:5000 Plan Wawrzeńczyce
952 BST-1 Biestrzyków- działka 52/7 Plan Biestrzyków
953 BST Biestrzyków Plan Biestrzyków
954 Blizanowice-Trestno 1:2000 Plan Blizanowice-Trestno
955 Blizanowice-Trestno 1:5000 Plan Blizanowice-Trestno
956 BOGU-1 Bogusławice wieś Plan Bogusławice
957 GRB-3 Groblice ul. Opolska Plan Groblice
958 GRB-A Groblice obszar "A" Plan Groblice
959 GRB-7 Groblice- ul. Kasztanowa i Zacisze Plan Groblice
960 Groblice 1:5000 Plan Groblice
961 Groblice 1:2000 Plan Groblice
962 GRB-6 Groblice dz 35/2 Plan Groblice
963 GRO-1 Grodziszów - część 1 Plan Grodziszów
964 GRO-2 Grodziszów - część 2 Plan Grodziszów
965 IWI-A1 Iwiny A1- część północna Plan Iwiny
966 IWI-A Iwiny A - część zachodnia Plan Iwiny
967 IWI-B2a Iwiny - część północno-wschodnia Zmiana Planu Iwiny
968 IWI-A2 Iwiny- część północna Plan Iwiny
969 KOT-W Kotowice - wał Zmiana Planu Kotowice
970 KOT-2 Kotowice 1:2000 Plan Kotowice
971 KOT-5 Kotowice 1:5000 Plan Kotowice
972 LUK-5 Łukaszowice 1:5000 Plan Łukaszowice
973 LUK-2 Łukaszowice 1:2000 Plan Łukaszowice
974 Mokry Dwór 1:2000 Plan Mokry Dwór
975 Mokry Dwór 1:5000 Plan Mokry Dwór
976 OZO-5 Ozorzyce 1:5000 Plan Ozorzyce
977 OZO-2 Ozorzyce 1:2000 Plan Ozorzyce
978 Sie-Pr1 Prawocin - Etap I Plan Prawocin
979 RAE-A1 Radomierzyce - północna część obrębu Plan Radomierzyce
980 RAE-6 Radomierzyce teren „C” Plan Radomierzyce
981 RAE-1 Radomierzyce cały Plan Radomierzyce
982 RAE-3 Radomierzyce działki 49/2, 51/1 Plan Radomierzyce
983 RAE-4 Radomierzyce działki 50/4-50/10 Plan Radomierzyce
984 RAE-5 Radomierzyce działki 49/5 i 49/6 Plan Radomierzyce
985 RAD-Ak Radwanice Aktywność Gospodarcza Zmiana Planu Radwanice
986 RAD-Ak1 Radwanice Aktywność Gospodarcza nowa Zmiana Planu Radwanice
987 RAD-Ca Radwanice cały obręb Plan Radwanice
988 RAD-Os Radwanice Osiedle Plan Radwanice
989 Radwanice - zespół zabudowy mieszkaniowej Plan Radwanice
990 Radwanice - tereny aktywności gospodarczej Zmiana Planu Radwanice
991 SIE-Bz Siechnice Bzowa Plan Siechnice i Prawocin
992 SIE-NW Siechnice pn-zach Plan Siechnice
993 SIE-OCO Siechnice Opolska Plan Siechnice
994 SIE-Za Siechnice cz. zachodnia Plan Siechnice
995 SIE-Cen Siechnice - centrum Zmiana Planu Siechnice
996 SIE-1 Obszar ulicy Zacisze i ks. Stanisława Danieckiego. Plan Siechnice
997 SIE-Ce Siechnice-Centrum Plan Siechnice
998 SIE-Pd Siechnice-Zębice Plan Siechnice
999 SIE-Gk Siechnice-Kotowice-Groblice Plan Siechnice
1000 SIE-Ak Siechnice GSAG Zmiana Planu Siechnice
1001 SMD-A Smardzów dz. nr 24/2, 24/4 Plan Smardzów
1002 SMD-5 Smardzów 1:5000 Plan Smardzów
1003 SMD-2 Smardzów 1:2000 Plan Smardzów
1004 SUE-2 Obręb Sulęcin- Szostakowice, działki 166/31, 166/32, 166/33, 166/34, 166/35 Plan Sulęcin-Szostakowice
1005 SUE-3 Sulęcin wieś Plan Sulęcin-Szostakowice
1006 SUE-1rys1 Sulęcin - część 1 Plan Sulęcin-Szostakowice
1007 SUE-1rys2 Sulęcin - część 2 Plan Sulęcin-Szostakowice
1008 SUE-1rys3 Sulęcin - część 3 Plan Sulęcin-Szostakowice
1009 SUE-SZ Szostakowice Plan Sulęcin-Szostakowice
1010 Szostakowice 1:2000 Plan Sulęcin-Szostakowice
1011 SUL-1 Sulimów obręb Plan Sulimów
1012 SUL-2 Sulimów wieś Plan Sulimów
1013 SWK-Ł Święta Katarzyna - ulica Łąkowa Plan Święta Katarzyna
1014 SWK-Z Święta Katarzyna ul. Żernicka i Zacharzycka Zmiana Planu Święta Katarzyna
1015 SWK-ŁII Święta Katarzyna- część działki 1082 Plan Święta Katarzyna
1016 SWK-Ct Święta Katarzyna centrum Zmiana Planu Święta Katarzyna
1017 SWK-D Święta Katarzyna droga wojewódzka Zmiana Planu Święta Katarzyna
1018 SWK-G Święta Katarzyna - rejon ulicy Głównej i Żeromskiego Zmiana Planu Święta Katarzyna
1019 SWK-P Święta Katarzyna część południowa Zmiana Planu Święta Katarzyna
1020 SWK-C1 Święta Katarzyna Plan Święta Katarzyna
1021 ZCH-A Zacharzyce obszar 'A' Plan Zacharzyce
1022 ZCH-2 Zacharzyce 1:2000 Plan Zacharzyce
1023 ZEB-5 Zębice 1:5000 Plan Zębice
1024 ZEB-2 Zębice 1:2000 Plan Zębice
1025 ZEW-A Żerniki Wrocławskie - teren A Plan Żerniki Wrocławskie
1026 ZEW-C Żerniki C Zmiana Planu Żerniki Wrocławskie
1027 ZEW-C1 Żerniki obszar C1 Plan Żerniki Wrocławskie
1028 ZEW-PW Żerniki Pn-Wsch Plan Żerniki Wrocławskie
1029 ZEW-Sz Żerniki szkoła Zmiana Planu Żerniki Wrocławskie
1030 ZEW-B1 Żerniki B1 Plan Żerniki Wrocławskie
1031 ZEW-B Żerniki B Plan Żerniki Wrocławskie
1032 ZEW-PZ Żerniki Wrocławskie - część północno-zachodnia obrębu Plan Żerniki Wrocławskie
1033 ZEW-B2 Żerniki Wrocławskie B2 Zmiana Planu Żerniki Wrocławskie
1034 ZEW-D Żerniki Wrocławskie - teren "D" Zmiana Planu Żerniki Wrocławskie
1035 brak Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka Studium Sobótka
1036 linia_el linia elektroenergetyczna biegnąca na terenie obrębów: Garncarsko, Wojnarowice, Rogów Sobócki, Mirosławice, Kryształowice, Olbrachtowice Plan Sobótka
1037 BED_2 Będkowice - obręb, działka numer 22/2 Plan Będkowice
1038 BED Będkowice - obręb Plan Będkowice
1039 GAR Garncarsko - obręb Plan Garncarsko
1040 KRY-1 Kryształowice - dz. 17/1-17/3, 18, 101/2, 102 Zmiana Planu Kryształowice
1041 KRY Kryształowice - obręb Plan Kryształowice
1042 KSI_3 Księgienice Małe działka 225/2, 225/4 Zmiana Planu Księginice Małe
1043 KSI_2 Księginice Małe - obręb Plan Księginice Małe
1044 KSI Księginice Małe - obręb Plan Księginice Małe
1045 KUN Kunów - obręb Plan Kunów
1046 MIC Michałowice - obręb Plan Michałowice
1047 MRS Mirosławice - obręb Plan Mirosławice
1048 NAS_0 Nasławice - część działek nr 349/8, 339, 340/1, 340/2, 343, 344, 345, 350/2, 337/4, 468/5, 351dr, 267dr Zmiana Planu Nasławice
1049 NAS Nasławice - obręb Plan Nasławice
1050 OKU Okulice - obręb Plan Okulice
1051 OLB Olbrachtowice - obręb Plan Olbrachtowice
1052 PRZ Przezdrowice - obręb Plan Przezdrowice
1053 REK_2 Ręków - obręb działki numer 285, 286, 287, 290 Plan Ręków
1054 REK_3 Ręków - obręb, działka 6/9 Plan Ręków
1055 REK Ręków - obręb Plan Ręków
1056 ROG-11 Rogów Sobócki- rejon ul. Szkolnej Zmiana Planu Rogów Sobócki
1057 ROG_7 Rogów Sobócki - działki nr 530 oraz część działek nr 476 oraz 529 Zmiana Planu Rogów Sobócki
1058 ROG_8 Rogów Sobócki - obręb, okolice ulicy Młynarskiej Plan Rogów Sobócki
1059 Rogów Sobócki - ul. Szkolna Zmiana Planu Rogów Sobócki
1060 ROG_0 Rogów Sobócki - pomiędzy ulicami Pogodną, Wrocławską i Słoneczną Plan Rogów Sobócki
1061 ROG Rogów Sobócki - obręb Plan Rogów Sobócki
1062 brak Rogów Sobócki - cz. północno-wschodnia wsi Plan Rogów Sobócki
1063 SID_2 Siedlakowice - obręb działki 21/1,21/2 Plan Siedlakowice
1064 SID Siedlakowice - obręb Plan Siedlakowice
1065 STB-7 Sobótka Miasto, Strzeblów Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1066 SOB_13-9 Miasto Sobótka - działki 9/1, 9/2, 10, 11 AM22 Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1067 SOB_13-8 Miasto Sobótka - działka 1/12 AM26 Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1068 SOB_13-7 Miasto Sobótka - ulica Świdnicka Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1069 SOB_13-6 Miasto Sobótka - ulica Turystyczna i Metalowców Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1070 SOB_13-5 Miasto Sobótka - ulica Słoneczna Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1071 SOB_13-4 Miasto Sobótka Aleja Świetej Anny Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1072 SOB_13-3 Miasto Sobótka - ulica Warszawska i Adama Mickiewicza Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1073 SOB_13-2 Miasto Sobótka - ulica Juliana Tuwima i Władysława Broniewskiego Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1074 SOB_13-10 Miasto Sobótka - działka 82/5 AM16 Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1075 SOB_13-11 Miasto Sobótka - ulica Dworcowa i Tartaczna Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1076 SOB_13-12 Miasto Sobótka ulica Ciasna Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1077 SOB_13-13 Miasto Sobótka - ulica Zielona i Leszczynowa Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1078 SOB_13-14 Miasto Sobótka - ulica Gazowa Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1079 SOB_13-15 Miasto Sobótka, obręb Górka - ulica Basztowa Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1080 SOB_13-16 Miasto Sobótka, obręb Górka - ulica Heleny i Włodzimierza Hołubowiczów Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1081 SOB_13-17 Obszar położony w rejonie ulicy Modrzewiowej, Świerkowej i Słowiańskiej Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1082 SOB_13-18 Miasto Sobótka, obręb Górka - ulica Leśna Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1083 SOB_13-19 Miasto Sobótka, obręb Górka - ulica Liliowa Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1084 SOB_13-20 Miasto Sobótka, obręb Strzeblów - ulica Romana Zmorskiego Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1085 SOB_13-21 Miasto Sobótka obręb Strzeblów - działka 4/11 AM3 Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1086 SOB_12 Miasto Sobótka - ulica Cmentarna Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1087 SOB_13-1 Miasto Sobótka - ulica Tadeusza Kościuszki i Garncarska Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1088 SOB_7 Sobótka - działki 11/1, 11/2, 11/3 Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1089 SOB_8 Sobótka Miasto, Plac Wolności Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1090 STB_1 Strzeblów - "Pagórki Wschodnie" Plan Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1091 STB_2 Strzeblów - działki nr 2/1, 2/2 AM 19 Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1092 SOB_10 Sobotka Miasto, część działki nr 2 AM 23 Plan Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1093 STB_3 Strzeblów - "Pagórki Zachodnie" Plan Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1094 SOB_11a obrębie Sobótka rejon ulic Wrocławskiej i Tartacznej Plan Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1095 STB_4 Strzeblów - "Strzeblów A" Plan Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1096 SOB_11b obręb Sobótka, rejonie ulicy Szmaragdowej Plan Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1097 STB_5 Strzeblów - działka 15 AM 11 Zmiana Planu Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1098 SOB_9 miasto Sobótka działka nr 79 AM 14 położona przy ul. Garncarskiej Plan Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1099 STB_6 Sobótka przy ulicy Kwiatowej Plan Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1100 brak Sobótka - Miasto, Górka, Strzeblów Plan Sobótka - obr. Miasto, Górka, Strzeblów
1101 brak Sobótka - szczyt Ślęży Plan Sobótka - obr. Ślęża
1102 brak Sobótka - rejon ulicy Leśnej w Sulistrowiczkach Plan Sobótka - obr. Ślęża
1103 brak Sobótka - obszar przełęczy Tąpadła Plan Sobótka - obr. Ślęża
1104 STZ Stary Zamek - obręb Plan Stary Zamek
1105 STR Strachów - obręb Plan Strachów
1106 STY_6 Strzegomiany działka 1 Zmiana Planu Strzegomiany
1107 STY Strzegomiany - obręb Plan Strzegomiany
1108 STY_2 Strzegomiany wieś Zmiana Planu Strzegomiany
1109 STY_3 Strzegomiany - działka nr 204/1 Zmiana Planu Strzegomiany
1110 STY_4 Strzegomiany - działki nr 383, 384 Zmiana Planu Strzegomiany
1111 STY_5 Strzegomiany - działki nr 400 i 401 Zmiana Planu Strzegomiany
1112 SUE_18 Sulistrowice - działki nr 301/3, 301/4, 363/1, 369, 370, 371, 372, 373/1 wraz z przyległymi drogami i rowami Plan Sulistrowice
1113 SUE_19 Sulistrowice - połnocno-środkowa część obrębu Plan Sulistrowice
1114 SUE_25 Sulistrowice - obręb, działki 275/5 i 275/6 Plan Sulistrowice
1115 SUE_6 Sulistrowice tereny rekreacyjne Plan Sulistrowice
1116 SUE_20 Sulistrowice - działki nr 262/4, 262/5, 283, 281 oraz część działek drogowych nr 510/2 oraz 515 Plan Sulistrowice
1117 SUE_23 Sulistrowice - działki nr 416/8, 416/3, 416/4, 416/5, 416/6 Plan Sulistrowice
1118 SUE Sulistrowice - obręb Plan Sulistrowice
1119 SUE_7 Sulistrowice - działki nr 439 i 434/2 Zmiana Planu Sulistrowice
1120 SUE_8 Sulistrowice - część działki nr 397, działki: 428/1, 428/2, 428/3, 428/4, 428/6, 428/7, 428/8, 428/9, 428/10 Zmiana Planu Sulistrowice
1121 SUE_9 Sulistrowice - działka nr 434/3 Zmiana Planu Sulistrowice
1122 SUE_10 Sulistrowice - działki nr 407/6 oraz 437/1 Zmiana Planu Sulistrowice
1123 SUE_11 Sulistrowice - działki nr 301/2, 307/1, 364, 365 Zmiana Planu Sulistrowice
1124 SUE_12 Sulistrowice - część działki nr 193/1 Zmiana Planu Sulistrowice
1125 SUE_13 Sulistrowice - działki nr 428/12, 428/13, 428/14, 428/15, 428/16, 428/17, 428/18, 428/19, 428/20, 428/21 Zmiana Planu Sulistrowice
1126 SUE_14 Sulistrowice - działki nr 376, 400/1-400/12 Zmiana Planu Sulistrowice
1127 SUE_15 Sulistrowice - południe Zmiana Planu Sulistrowice
1128 SUE_16 Sulistrowice - działki nr 268/1-6, 268/9-18, 897 Zmiana Planu Sulistrowice
1129 SUE_17 Sulistrowice - działki nr 182, 535, 188/1 oraz 188/6 Plan Sulistrowice
1130 SUI_0 Sulistrowiczki - południowo-zachodnia część obrębu Zmiana Planu Sulistrowiczki
1131 SUI_1 Sulistrowiczki - ul. Brzozowa, ul. Letnia Zmiana Planu Sulistrowiczki
1132 SUI Sulistrowiczki - obręb Plan Sulistrowiczki
1133 SWI Świątniki - obręb Plan Świątniki
1134 WJN Wojnarowice - obręb Plan Wojnarowice
1135 ZER Żerzuszyce - obręb Plan Żerzuszyce
1136 brak Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Studium Gmina Żórawina
1137 Zagródki dz. 145 Plan Bratowice
1138 Zagródki Plan Bratowice
1139 GAL-2 Galowice -Jagodowa Plan Galowice
1140 Galowice dz. 3/1, 9/1 i cz. 144 Plan Galowice
1141 GAL-4 Galowice- działki nr 91/40, 91/43 Plan Galowice
1142 GAL-3 Galowice - obszar działek nr 91/36 i 91/37 Plan Galowice
1143 Galowice - obszar "A" Plan Galowice
1144 JKS-1 Jaksonów wieś Plan Jaksonów
1145 Jaksonów dz. 46/37, 140/1, 146/34, 146/36, 146/39, 146/40 Plan Jaksonów
1146 Jaksonów - dz. 138 Plan Jaksonów
1147 KAR-1 Karwiany-Komorowice I Plan Karwiany-Komorowice
1148 KAR-2 Karwiany-Komorowice II Plan Karwiany-Komorowice
1149 Linia energetyczna - Karwiany - Komorowice, Szukalice, Rzeplin, Suchy Dwór, Mędłów i Turów Plan Karwiany-Komorowice
1150 KAR-A Karwiany obszar A Plan Karwiany-Komorowice
1151 KAR-3 Karwiany-Komorowice - działka nr 242/2 Zmiana Planu Karwiany-Komorowice
1152 KRJ-2 Krajków - działki nr: 44/1,45/2, 44/4 oraz części działek nr: 49/2, 42 Plan Krajków
1153 Krajków - "węzeł Krajków" Plan Krajków
1154 KRJ-3 Krajków wieś Plan Krajków
1155 MDL-e Mędłów Zmiana Planu Mędłów
1156 MDL-d Mędłów Osiedlowa Zmiana Planu Mędłów
1157 MDL-a Mędłów - na północ od drogi gminnej Mędłów-Turów Plan Mędłów
1158 MDL-b Mędłów - dz. 50/1-50/6, 87/1 Plan Mędłów
1159 MDL-c Mędłów - południowa część wsi Plan Mędłów
1160 Milejowice - dz. 3 Plan Milejowice
1161 Milejowice wieś Plan Milejowice
1162 Wojkowice - obszar "A" Plan Mnichowice
1163 Wojkowice Plan Mnichowice
1164 ZOR-KV4 Gmina Żórawina - linia elektroenergetyczna 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław - arkusz 4 Plan Nowy Śleszów
1165 G24 Pustków Żórawski część zachodnia oraz północna część wsi Solna Plan Okrzeszyce
1166 POL-1 Polakowice część środkowa Plan Polakowice
1167 PRC-1 Przecławice 249/11 i 249/12 Plan Przecławice
1168 PRC-2 Przecławice - północno-zachodnia część obrębu Plan Przecławice
1169 RZP-A Rzeplin- działki 33/1, 33/2, 37, 38, 39, 40, 41 i część drogi nr 207 Plan Rzeplin
1170 RZP-B Rzeplin- dz. 36/1 Zmiana Planu Rzeplin
1171 RZP-1 Środkowa część obrębu Rzeplin Plan Rzeplin
1172 Rzeplin - dz. 178/3, 190/2, 195/9, 195/11 Plan Rzeplin
1173 ZOR-KV3 Gmina Żórawina - linia elektroenergetyczna 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław - arkusz 3 Plan Stary Śleszów
1174 STS-2 Stary Śleszów część środkowa Plan Stary Śleszów
1175 STS-3 Stary Śleszów- dz. 33/1 Zmiana Planu Stary Śleszów
1176 SCD-c Suchy Dwór Zmiana Planu Suchy Dwór
1177 SUD_2 Suchy Dwór cz.wsi - okolice ulicy Głównej, Leśnej i Kobierzyckiej Plan Suchy Dwór
1178 brak Suchy Dwór działka nr 71/8 Plan Suchy Dwór
1179 SCD-92 Suchy Dwór- działka 92 Plan Suchy Dwór
1180 Suchy Dwór - dz. 91 Plan Suchy Dwór
1181 Suchy Dwór część wsi Plan Suchy Dwór
1182 Suchy Dwór - dz. 77, 78, 79, 80 Plan Suchy Dwór
1183 brak Suchy Dwór wschodnia część wsi Plan Suchy Dwór
1184 SZE_2 Szukalice cz. pn. obrębu Plan Szukalice
1185 SZE_3 Szukalice cz. południowa Plan Szukalice
1186 SZE_4 Szukalice - część północno-wschodnia Plan Szukalice
1187 SZE_5 Szukalice - część centralna Plan Szukalice
1188 SZE_1 Szukalice Plan Szukalice
1189 ZOR-KV1 Gmina Żórawina - linia elektroenergetyczna 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław - arkusz 1 Plan Turów
1190 TUR-1 Turów działki 228/1 i 228/2 Zmiana Planu Turów
1191 ZOR-o Turów- dz. 137 i 138 Zmiana Planu Turów
1192 Turów Plan Turów
1193 WGY-1 Węgry Zmiana Planu Węgry
1194 WLK-1 Wilczków część środkowa-zachodnia Plan Wilczków
1195 WLC-1 Wilkowice Plan Wilkowice
1196 WJK-2 Wojkowcie- działka nr 27/2 Plan Wojkowice
1197 WJK-B Wojkowice - obszar "B" Plan Wojkowice
1198 WJK-C Wojkowice- działki nr 112/1, 112/2 i 113 Plan Wojkowice
1199 WJK-Pn Wojkowice - północ Zmiana Planu Wojkowice
1200 Stary Śleszów dz. 120/1 Plan Wojkowice
1201 WJK-3 Wojkowice działki - 28/5, 28/7, 28/8 Plan Wojkowice
1202 WJK-1 Wojkowice - zachodnia część obrębu Plan Wojkowice
1203 Żórawina - kościół Plan Żórawina
1204 ZOR-KV2 Gmina Żórawina - linia elektroenergetyczna 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław - arkusz 2 Plan Żórawina
1205 ZOR-Z Żórawina al. Niepodległości i rz.Żórawka Plan Żórawina
1206 ZOR-W Żórawina ul. Wrocławska, Sportowa i rz.Żalina Plan Żórawina
1207 ZOR-m Żórawina- komunalna oczyszczalnia ścieków i droga dojazdowa Zmiana Planu Żórawina
1208 ZOR-n Żórawina- ulice Wrocławska-Sportowa-Urzędnicza Plan Żórawina
1209 ZOR-b Żórawina dz. 132/3 Zmiana Planu Żórawina
1210 ZOR-l Żórawina Plan Żórawina
1211 ZOR-c Żórawina dz. 196/2 Zmiana Planu Żórawina
1212 ZOR-d Żorawina dz. 644/3, 644/15 i 644/16 Plan Żórawina
1213 ZOR-e Żórawina tereny produkcyjno-usługowe Plan Żórawina
1214 ZOR-PN1 Żórawina - pn.-wsch. część wsi - nowy Zmiana Planu Żórawina
1215 ZOR-f Żórawina - al. Niepodległości / rz. Żórawka Plan Żórawina
1216 ZOR-g Żórawina - wschód Plan Żórawina
1217 Żórawina - dz. 447/8-447/12 (sklep) Plan Żórawina
1218 Żórawina - dz. 297/1 Plan Żórawina
1219 Żórawina - północna część wsi Plan Żórawina
1220 Żórawina - północno-wschodnia część wsi Plan Żórawina
1221 E37 Żurawice, Krzyżowice-Wierzbica i Małuszów - linia 400+110kV Plan Żurawice, Krzyżowice-Wierzbica i Małuszów
1222 GAD-10 Gądów - Jaszkotle północno - wschodnia część wsi Plan Gądów - Jaszkotle, Mokronos Górny, Cesarzowice
1223 BRE-1 Brzeście- część zachodnia Plan Brzeście
1224 NOW-1 Nowojowice wieś Plan Nowojowice
1225 JAR-1 Jarosławice wieś Plan Jarosławice
   Pokaż nr 
 
: