powiat art

 

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wrocławiu opublikowano Zarządzenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 8/14 z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Zarządzenie określa nowe zasady funkcjonowania ZUDP (traci moc Zarządzenie nr 10/01 z dnia 16 listopada 2001r.).

 

Istotnym elementem zmiany Regulaminu Pracy ZUDP jest wprowadzenie zapisu o obligatoryjnym przekazywaniu wraz z wnioskiem wyciągu z projektu zapisanego na komputerowym nośniku informacji. Wyciąg ten może być dostarczony na nośniku danych cyfrowych lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jako:
1) projekt zawierający osie projektowanych przewodów oraz projektowaną armaturę i urządzenia, bez opisu rzędnych, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, w formacie plików danych: gml, dwg, dwf, dxf, dgn lub kcd;
2) wykaz współrzędnych wpięć i załamań osi projektowanych sieci uzbrojenia terenu zapisany w standardzie Unicode UTF-8 jako pliki danych typu .txt, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 wraz ze szkicem umożliwiającym identyfikację przebiegu projektowanych sieci na mapie.

Pełny tekst Zarządzenia i Regulaminu >>>>

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wrocławiu opublikowano Zarządzenie nr 8/14 Starosty Powiatu Wrocławskiego w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Zarządzenie określa nowe zasady funkcjonowania ZUDP (traci moc zarządzenie nr 10/01 z dnia 16 listopada 2001r.)

Dział: aktualności

 

powiat art 

 

Informujemy, że projekty sieci uzbrojenia terenu z trzyletnim terminem ważności uzgodnienia ZUDP są wprowadzone do bazy danych systemu EWID2007 i dostępne w portalach internetowych WebEWID oraz wroSIP, a także jako usługa WMS (http://serwis.wrosip.pl/services/wroSIP_ZUDP/MapServer/WMSServer), poza trzema projektami kanalizacji sanitarnej wskazanymi poniżej:

 

lp.

obręb

nr projektu

data ważności uzgodnienia

powód, dla którego nie wprowadzono projektu do bazy danych

1.

Domaszczyn

586/2011

12.04.2014 r.

- zła jakość mapy z projektem,

- zbliżająca się data zakończenia ważności uzgodnienia

- problem z kalibracja dużych arkuszy

2.

Szczodre

587/2011

15.04.2014 r.

3.

Małuszów,

Krzyżowice-Wierzbica

1513/2011

23.08.2014 r.

 

W kolejnej tabeli przedstawiono wykaz obrębów, dla których zweryfikowano poprawność przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu w bazie danych systemu EWID2007:

 

gmina

obręb

Czernica

wszystkie obręby

Długołęka

Bąków

Borowa

Budziwojowice

Bukowina

Byków

Dąbrowica

Długołęka

Jaksonowice

Mirków

Szczodre

Jordanów Śląski

wszystkie obręby

 

 

Kąty Wrocławskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kąty Wrocławskie

 

 

 

 

 

 

 

Cesarzowice

Czerńczyce

Górzyce

Kamionna

Kąty Wrocławskie

Kębłowice

Kilianów-Szymanów

Kozłów

Krobielowice

Nowa Wieś Kącka

Nowa Wieś Wrocławska

Romnów

Samotwór

Skałka

Smolec

Sośnica-Różaniec

Sokolniki

Stoszyce

Strzeganowice

Wojtkowice

Kobierzyce

Bielany Wrocławskie

Biskupice Podgórne

Budziszów

Cieszyce

Chrzanów

Damianowice

Dobkowice

Jaszowice

Kuklice

Nowiny

Pustków Wilczkowski

Pustków Żurawski

Rolantowice

Solna

Ślęza

Wysoka

Żurawice

Mietków

wszystkie obręby

Siechnice

Biestrzyków

Prawocin

Radomierzyce

Siechnice

Smardzów

Święta Katarzyna

Żerniki Wrocławskie

Sobótka

wszystkie obręby

Żórawina

wszystkie obręby

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że weryfikacja została podjęta w związku z przetworzeniem dotychczasowego zasobu map analogowych na postać cyfrową. Jej celem jest wyeliminowanie grubych błędów w zakresie topologii i przebiegu wprowadzonych do bazy danych obiektów projektowanych sieci uzbrojenia terenu w odniesieniu do pełnej treści mapy zasadniczej. Przebiegi sieci uzgadniane dotychczas w ZUDP były wprowadzane do bazy na podstawie rastrów projektów wpasowywanych jedynie w oparciu o wektorowe granice działek. Stanowi to często źródło błędów we wzajemnym położeniu obiektów.

 

Dział: aktualności
: