wykrzyknik 4

 

    Informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu, znajduje się "Wykaz materiałów zasobu", zawierający informacje o aktualnych materiałach zasobu i sposobach jego udostępniania.

1.Zwracamy uwagę na pozycje dotyczące udostępniania danych w formacie SWDE (format obowiązuje tylko do 30 grudnia 2016r.) oraz formatów danych, w których udostępniane są zbiory danych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 i mapy zasadniczej tj. GML lub GML + GeoTIFF oraz KCD lub KCD + GeoTIFF.

2.Istnieje możliwość udostępnienia mapy w formacie odpowiednio DGN lub DGN+GeoTIFF oraz DXF lub DXF+GeoTIFF, wyłącznie po wskazaniu przez Wykonawcę powyższych formatów w Zgłoszeniu pracy lub na Wniosku o udostępnienie. Należy mieć na uwadze, że wygenerowane pliki w formacie DGN i DXF nie zachowują pełnej zgodności z symboliką mapy zasadniczej.

3.Jednocześnie nawiązując do § 71 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. nr 263 poz. 1572) pliki wygenerowane z roboczej bazy danych i zapisane na nośniku informatycznym, wchodzącym w skład operatu technicznego, należy zapisać zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1629) lub w innym formacie uzgodnionym między Wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK.

Informacja dla Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych realizujących zlecenia na terenie powiatu wrocławskiego.

Dział: aktualności

Ogólnodostępny serwis mapowy WebEWID

wtorek, 19 sierpień 2014 07:47

 

webewid1

 

Ogólnodostępny serwis mapowy WebEWID

 

Serwis WebEWID jest prostą w obsłudze aplikacją mapową, dającą możliwość wglądu do danych przestrzennych z obszaru Powiatu Wrocławskiego każdemu użytkownikowi sieci Internet.

 

W aplikacji dostępne są następujące warstwy tematyczne:

  • Granice działek
  • Budynki
  • Klasoużytki
  • Sytuacja i rzeźba terenu (mapa zasadnicza)
  • Uzbrojenie terenu
  • Struktura władania gruntów

Dane prezentowane w WebEWID są aktualnymi danymi pochodzącymi z zasobu Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu. 

Aplikacja zapewnia podstawowe narzędzia pozwalające na pomiar odległości oraz powierzchni obiektów na mapie, umożliwia także przygotowywanie wydruków mapowych.

 

Do obsługi serwisu zalecamy stosowanie przeglądarki Mozilla Firefox w wersji 12.0 i nowszych lub innych przeglądarek w najnowszych wydaniach.

 

 

Wejdź do serwisu WebEWID

Dział: serwisy mapowe

Rzeczoznawcy - ważna informacja

piątek, 11 lipiec 2014 14:10

 

wykrzyknik 4

 

Informujemy, że ze względu na konieczność dostosowania Portalu Rzeczoznawcy do wymagań nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostanie on czasowo wyłączony. O ponownym uruchomieniu Portalu Rzeczoznawcy i możliwości zdalnego korzystania z umieszczonych w nim zasobów poinformujemy Państwa niezwłocznie po zakończeniu prac.
W związku z zaistniałą sytuacją wgląd do rejestru cen i wartości nieruchomości będzie możliwy tylko w siedzibie Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

Dział: aktualności

Ważna informacja

poniedziałek, 23 czerwiec 2014 11:12

 

wykrzyknik 4

 

Dnia 12 czerwca br. Senat RP przyjął ustawę o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Obecnie ustawa została przedłożona Prezydentowi RP do podpisu i prawdopodobnie, wraz z większością aktów wykonawczych do ustawy, wejdzie w życie 12 lipca 2014 r.

Nowelizacja została wymuszona opublikowanym dnia 11 lipca 2013 r. wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 r., który uznał za niekonstytucyjny przepis zawierający upoważnienie ustawowe do określania wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Trybunał Konstytucyjny wskazał okres jednego roku na usunięcie usterek w tej regulacji.

W przygotowywanej ustawie nie przewiduje się jednak niezbędnego okresu vacatio legis, który pozwoliłby dostosować systemy teleinformatyczne ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do zmian, które będą musiały zostać wdrożone praktycznie z dnia na dzień.

W związku z powyższym informujemy, że Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu dołoży wszelkich starań, aby dostosowanie systemu i organizacji pracy nie wpłynęło na pogorszenie standardów obsługi naszych Klientów.

Nie mniej jednak prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za ewentualne utrudnienia mogące wystąpić w okresie wdrożenia zmian systemu.

W świetle informacji od dostawcy oprogramowania, nie możemy również wykluczyć potrzeby czasowego wyłączenia wybranych treści, a także ograniczenia funkcjonalności serwisów mapowych WebEWID i wroSIP.

Tekst informacji >>>> 

Dział: aktualności

WebEWID - aktualizacja

poniedziałek, 07 kwiecień 2014 00:00

 

wykrzyknik 4

 

Informujemy, że od dnia 8 kwietnia 2014 r. nastąpiła aktualizacja platformy WebEWID (Portal Geodety, Portal Komornika, Portal Rzeczoznawcy, Portal Gminy).

W wyniku tych prac nastąpiły zmiany:

  • przestała działać Witryna Ewid, której pełna funkcjonalność została przeniesiona do Portalu Gminy na platformie WebEWID (https://www.ewid.wrosip.pl/),
  • nie będzie możliwości zalogowania się do starej wersji WebEWID, która w pełni funkcjonowała do końca 2013 roku.

Jeśli będą mieli Państwodo datkowe pytania prosimy o kontakt z Pracownią Systemów Informacji Przestrzennej pod numerem telefonu (71) 345 99 17.

 

Dział: aktualności
: