powiat art

 

Informuję, że od dnia 12 października 2020 r. zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów. 

Zalecaną formą obsługi wniosków i dokumentacji geodezyjnej pozostaje nadal kontakt za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość w postaci dokumentów elektronicznych poprzez Portal Obsługi Klienta (POK) oraz elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 

Wnioski (nieelektroniczne) o udostępnienie materiałów zasobu i wydawanie dokumentów oraz operaty techniczne można składać do pojemnika umieszczonego w przedsionku budynku ul. Kościuszki 131 (wejście główne) oznaczonego "Operaty i wnioski - Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu".

Formularze wniosków należy pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej.

 

W celu otrzymania urzędowego poświadczenia złożenia korespondencji należy wystąpić na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z prośbą o poświadczenie złożenia korespondencji, wskazując jednocześnie przedmiot sprawy. Zwrotnie do wnioskodawcy zostanie przesłany skan dokumentu z pieczęcią wpływu.

Odbiór dokumentów jest możliwy w przedsionku/holu budynku (wejście główne) po uprzednim umówieniu się telefonicznie bądź poprzez Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z zachowaniem niezbędnych wymogów sanitarnych - zakrycie ust i nosa (maska, chusta).

 

 

                                                                                                                  (-) Marek Stykała

                                                                                                                              Dyrektor

Zobacz informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PZK

 

Dział: aktualności

Nowa ortofotomapa dla Powiatu Wrocławskiego

środa, 30 wrzesień 2020 00:53

 powiat art

 

Informujemy, że w serwisie mapowym wroSIP udostępniono nową ortofotomapę obszaru powiatu wrocławskiego, opracowaną przez MGGP Aero Sp. z o. o. na podstawie zdjęć lotniczych pozyskanych 9 maja 2020 r. (północna i środkowa część powiatu) i 1 czerwca (południowa część powiatu).

Ortofotomapę o rozdzielczości terenowej 10 cm można przeglądać we wszystkich modułach serwisu, zestawiając ją z innymi, dowolnie wybranymi warstwami tematycznymi.Udostępniona została także nowa usługa sieciowa WMS:
https://serwis.wrosip.pl/gpservices/pzkOrto2020/MapServer/WMSServer

Przypominamy, że w serwisie dostępne są również zobrazowania lotnicze z lat: z 2004 , 2009,  2010, 2012, 2014 i 2017. Narzędzie „Pasek czasu” ułatwia porównanie zmian zachodzących w sposobie zagospodarowania terenu na przestrzeni poszczególnych lat.

Dział: aktualności

 powiat art

 

INFORMACJA

w sprawie zmian w zakresie obsługi interesantów

 

 

W nawiązaniu do Komunikatu Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. informuję, że od dnia 22 kwietnia 2020 r. w godzinach 9.00-14.30 w siedzibie Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu można osobiście składać korespondencję, w tym wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i wydanie dokumentów z operatu ewidencyjnego oraz operaty techniczne.

 

Korespondencję (w zaklejonej kopercie) należy złożyć do pojemnika umieszczonego w przedsionku budynku ul. Kościuszki 131 (wejście główne) oznaczonego „Operaty i wnioski - Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu”.

 

W siedzibie nie udostępniamy formularzy wniosków. Są one do pobrania m.in. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

W celu otrzymania urzędowego poświadczenia złożenia korespondencji należy wystąpić na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z wnioskiem o poświadczenie złożenia korespondencji, wskazując jednocześnie rodzaj/sygnaturę sprawy. Zwrotnie do wnioskodawcy zostanie przesłany skan dokumentu z pieczęcią wpływu.

 

Informuję ponadto, że dokumentacja, o której mowa w art. 12b ust. 5 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 276 ze zm.) (dokumenty uwierzytelnione dla inwestora oraz dokumentacja z negatywnym wynikiem weryfikacji) może być wydana w formie obsługi bezpośredniej w przedsionku budynku tylko i wyłącznie po uprzednim indywidualnym ustaleniu terminu poprzez komunikator portalu systemu PZGiK (Portal Geodety) lub telefonicznie pod numerem 71 372 43 44 – pracownicy bezpośrednio odpowiedzialni za kontakt w tej sprawie: Katarzyna Sabat i Agnieszka Poślednik (Dział Weryfikacji Materiałów Zasobu). Przypominam o obowiązku zakrycia ust i nosa (maska, chusta) oraz zabezpieczenia rąk (rękawiczki). Jednocześnie informuję, że zwrot dokumentacji nieelektronicznej poprzez operatora pocztowego Poczta Polska będzie odbywał się po wcześniejszym wystąpieniu z wnioskiem o wysyłkę.

 

Przypominam, że załatwianie spraw odbywać się może w dalszym ciągu telefonicznie, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (poczta tradycyjna i elektroniczna - e-mail, komunikator Portal Geodety) oraz w postaci dokumentów elektronicznych poprzez Portal Obsługi Klienta (POK), elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP), Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF).

 

 

                                                                                                                  (-) Maciej Tobjasz

 

                                                                                                               Z-ca Dyrektora

 

Zobacz informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PZK

Dział: aktualności

 powiat art

 

Informujemy, że w nawiązaniu do Zarządzenia Nr 29/20 Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 16 marca 2020 r., od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania, w siedzibie Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu nie będzie świadczona bezpośrednia obsługa interesantów.

Załatwianie spraw odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (poczta tradycyjna i elektroniczna - e-mail, komunikator Portalu Geodety) oraz w postaci dokumentów elektronicznych poprzez Portal Obsługi Klienta (POK)elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP), Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF).

 

Zobacz informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PZK

Dział: aktualności

 powiat art

 

Informujemy o zaprzestaniu uzgadniania numeracji nowych punktów granicznych w ramach prac geodezyjnych zgłoszonych do Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu.

 

Zobacz informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Dział: aktualności

Oferta pracy

wtorek, 18 luty 2020 10:30

 powiat art

 

Dyrektor Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze  REFERENT/STARSZY REFERENT/MŁODSZY GEODETA/GEODETA (w zależności od kwalifikacji) w Pracowni Ewidencji Gruntów i Budynków

 

Miejsce wykonywania pracy:    Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

Wymiar czasu pracy:   1 etat

 

zobacz informację o naborze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Dział: aktualności

Oferta pracy

piątek, 31 styczeń 2020 12:56

 powiat art

 

Dyrektor Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze  GEODETA/STARSZY GEODETA (w zależności od kwalifikacji) w Dziale Weryfikacji Materiałów Zasobu

 

Miejsce wykonywania pracy:    Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

Wymiar czasu pracy:   1 etat

 

zobacz informację o naborze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Dział: aktualności

Portal Projektanta

środa, 22 styczeń 2020 11:11

 powiat art

 

Informujemy, że w Powiecie Wrocławskim, w Portalu Obsługi Klienta udostępnianego pod adresem https://ewid.wrosip.pl/cms/ funkcjonuje Portal Projektanta, dający projektantom możliwość składania wniosków o uzgodnienie sieci wraz  możliwością pobrania DOO i opłacenia go drogą elektroniczną.  Logowanie do portalu odbywa się poprzez Profil Zaufany.

 

Informacja o wdrożonych w Powiecie e-usługach dla projektantów dostępna jest również w krajowym geoportalu, w folderze warstw – Specjalistyczne informacje geodezyjne > Stan informatyzacji powiatów > Informatyzacja ZUD >>> zobacz

 

Usługę udostępniono w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych  pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG". 

 

 

 

Dział: aktualności

 powiat art

 

Informujemy, że w ogólnodostępnym serwisie wroSIP, w module Infrastruktura, udostępniona została warstwa „Różnice wysokości do PL-EVRF2007-NH” prezentująca informacje o różnicach wysokości pomiędzy układami wysokościowymi stosowanymi obecnie na obszarze powiatu wrocławskiego, tj.  Kronsztadt'60, PL-KRON86-NH (Kronsztadt'86), Amsterdam m. Wrocław a układem wysokościowym PL - EVRF2007-NH.

Zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247) wdrożenie układu
PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju ma nastąpić do dnia 31 grudnia br. W powiecie wrocławskim termin zakończenia prac związanych z dostosowaniem wektorowych obiektów baz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  do układu PL-EVRF2007-NH ustalony został z wykonawcą na 31 października br.

Warstwa stanowi materiał pomocniczy dla Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.

Opublikowana została również usługa WMS:

https://serwis.wrosip.pl/gpservices/wroSIP_ObszarRoznicaWysokosci_WMS/MapServer/WMSServer

 

Informacja dla Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych realizujących zlecenia na terenie powiatu wrocławskiego >>>

 

Obszary różnic wysokości pomiędzy układami wysokości - paczka danych w formacie dgn, dxf, kcd, shp >>>

 

 

 

 

 

Dział: aktualności

Oferta pracy

poniedziałek, 01 lipiec 2019 08:57

 powiat art

 

Dyrektor Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze  REFERENT/STARSZY REFERENT/MŁODSZY GEODETA/GEODETA (w zależności od kwalifikacji) w Pracowni Ewidencji Gruntów i Budynków.

 

Miejsce wykonywania pracy:    Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

Wymiar czasu pracy:   1 etat

 

1. Wymagania kwalifikacyjne:
1) niezbędne:
a)    wykształcenie:
˗    wyższe geodezyjne I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
lub
˗    średnie geodezyjne,
b)    spełnianie wymagań dla stanowisk urzędniczych określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
c)    znajomość organizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
d)    znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku, w szczególności ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi,
e)    znajomość przepisów organizacyjnych, w tym Statutu Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu oraz Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu,
f)    umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym systemu Windows oraz pakietu biurowego Microsoft Office;
2) dodatkowe:
a)    doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z aktualizacją lub udostępnianiem informacji z ewidencji gruntów i budynków,
b)    znajomość aplikacji TurboEWID - komponentu systemu PZGiK EWID 2007,
c)    umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole.

2.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    przyjmowanie i obsługa wniosków na udostępnienie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym,
b)    przygotowanie wypisów, wyrysów, kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych,
c)   rejestracja w systemie PZGiK dokumentów stanowiących podstawę aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków,
d)    aktualizacja baz danych EGiB i RCWiN,
e)   przygotowanie projektów odpowiedzi na pisma,
f)    ewidencjonowanie i przetwarzanie (skanowanie) dokumentów uzasadniających wpisy do baz danych EGiB i RCWiN.

 

zobacz informację o naborze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Dział: aktualności
: