powiat art

 

Informuję, że od dnia 12 października 2020 r. zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów. 

Zalecaną formą obsługi wniosków i dokumentacji geodezyjnej pozostaje nadal kontakt za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość w postaci dokumentów elektronicznych poprzez Portal Obsługi Klienta (POK) oraz elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 

Wnioski (nieelektroniczne) o udostępnienie materiałów zasobu i wydawanie dokumentów oraz operaty techniczne można składać do pojemnika umieszczonego w przedsionku budynku ul. Kościuszki 131 (wejście główne) oznaczonego "Operaty i wnioski - Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu".

Formularze wniosków należy pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej.

 

W celu otrzymania urzędowego poświadczenia złożenia korespondencji należy wystąpić na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z prośbą o poświadczenie złożenia korespondencji, wskazując jednocześnie przedmiot sprawy. Zwrotnie do wnioskodawcy zostanie przesłany skan dokumentu z pieczęcią wpływu.

Odbiór dokumentów jest możliwy w przedsionku/holu budynku (wejście główne) po uprzednim umówieniu się telefonicznie bądź poprzez Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z zachowaniem niezbędnych wymogów sanitarnych - zakrycie ust i nosa (maska, chusta).

 

 

                                                                                                                  (-) Marek Stykała

                                                                                                                              Dyrektor

Zobacz informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PZK

 

Dział: aktualności

Nowa ortofotomapa dla Powiatu Wrocławskiego

środa, 30 wrzesień 2020 00:53

 powiat art

 

Informujemy, że w serwisie mapowym wroSIP udostępniono nową ortofotomapę obszaru powiatu wrocławskiego, opracowaną przez MGGP Aero Sp. z o. o. na podstawie zdjęć lotniczych pozyskanych 9 maja 2020 r. (północna i środkowa część powiatu) i 1 czerwca (południowa część powiatu).

Ortofotomapę o rozdzielczości terenowej 10 cm można przeglądać we wszystkich modułach serwisu, zestawiając ją z innymi, dowolnie wybranymi warstwami tematycznymi.Udostępniona została także nowa usługa sieciowa WMS:
https://serwis.wrosip.pl/gpservices/pzkOrto2020/MapServer/WMSServer

Przypominamy, że w serwisie dostępne są również zobrazowania lotnicze z lat: z 2004 , 2009,  2010, 2012, 2014 i 2017. Narzędzie „Pasek czasu” ułatwia porównanie zmian zachodzących w sposobie zagospodarowania terenu na przestrzeni poszczególnych lat.

Dział: aktualności

 powiat art

 

INFORMACJA

w sprawie zmian w zakresie obsługi interesantów

 

 

W nawiązaniu do Komunikatu Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. informuję, że od dnia 22 kwietnia 2020 r. w godzinach 9.00-14.30 w siedzibie Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu można osobiście składać korespondencję, w tym wnioski o udostępnienie materiałów zasobu i wydanie dokumentów z operatu ewidencyjnego oraz operaty techniczne.

 

Korespondencję (w zaklejonej kopercie) należy złożyć do pojemnika umieszczonego w przedsionku budynku ul. Kościuszki 131 (wejście główne) oznaczonego „Operaty i wnioski - Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu”.

 

W siedzibie nie udostępniamy formularzy wniosków. Są one do pobrania m.in. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

W celu otrzymania urzędowego poświadczenia złożenia korespondencji należy wystąpić na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z wnioskiem o poświadczenie złożenia korespondencji, wskazując jednocześnie rodzaj/sygnaturę sprawy. Zwrotnie do wnioskodawcy zostanie przesłany skan dokumentu z pieczęcią wpływu.

 

Informuję ponadto, że dokumentacja, o której mowa w art. 12b ust. 5 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 276 ze zm.) (dokumenty uwierzytelnione dla inwestora oraz dokumentacja z negatywnym wynikiem weryfikacji) może być wydana w formie obsługi bezpośredniej w przedsionku budynku tylko i wyłącznie po uprzednim indywidualnym ustaleniu terminu poprzez komunikator portalu systemu PZGiK (Portal Geodety) lub telefonicznie pod numerem 71 372 43 44 – pracownicy bezpośrednio odpowiedzialni za kontakt w tej sprawie: Katarzyna Sabat i Agnieszka Poślednik (Dział Weryfikacji Materiałów Zasobu). Przypominam o obowiązku zakrycia ust i nosa (maska, chusta) oraz zabezpieczenia rąk (rękawiczki). Jednocześnie informuję, że zwrot dokumentacji nieelektronicznej poprzez operatora pocztowego Poczta Polska będzie odbywał się po wcześniejszym wystąpieniu z wnioskiem o wysyłkę.

 

Przypominam, że załatwianie spraw odbywać się może w dalszym ciągu telefonicznie, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (poczta tradycyjna i elektroniczna - e-mail, komunikator Portal Geodety) oraz w postaci dokumentów elektronicznych poprzez Portal Obsługi Klienta (POK), elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP), Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF).

 

 

                                                                                                                  (-) Maciej Tobjasz

 

                                                                                                               Z-ca Dyrektora

 

Zobacz informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PZK

Dział: aktualności

e-Usługi dla Każdego

wtorek, 17 marzec 2020 09:50

 

e kazdy

 

e - usługi dla Każdego

 

Usługi przeznaczone dla każdego interesanta. Umożliwiają zamówienie materiałów zasobu oraz dokumentów wymaganych do celów prawnych w szczególności:

  • przyjęcie i obsługa wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków,
  • przyjęcie i obsługa wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków,
  • przyjęcie i obsługa wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej,

 

Istnieje możliwość dokonania płatności i pobrania materiałów w formie elektronicznej. Logowanie do e-usług możliwe jest poprzez Profil Zaufany (eGO).

 

Instrukcja korzystania z e-usług dla Każdego oraz pomocnicze filmy.

 

 

Wejdź do e - usług dla Każdego

Dział: serwisy mapowe

 powiat art

 

Informujemy, że w nawiązaniu do Zarządzenia Nr 29/20 Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 16 marca 2020 r., od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania, w siedzibie Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu nie będzie świadczona bezpośrednia obsługa interesantów.

Załatwianie spraw odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (poczta tradycyjna i elektroniczna - e-mail, komunikator Portalu Geodety) oraz w postaci dokumentów elektronicznych poprzez Portal Obsługi Klienta (POK)elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP), Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF).

 

Zobacz informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PZK

Dział: aktualności

 powiat art

 

Informujemy o zaprzestaniu uzgadniania numeracji nowych punktów granicznych w ramach prac geodezyjnych zgłoszonych do Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu.

 

Zobacz informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Dział: aktualności

Oferta pracy

wtorek, 18 luty 2020 10:30

 powiat art

 

Dyrektor Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze  REFERENT/STARSZY REFERENT/MŁODSZY GEODETA/GEODETA (w zależności od kwalifikacji) w Pracowni Ewidencji Gruntów i Budynków

 

Miejsce wykonywania pracy:    Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

Wymiar czasu pracy:   1 etat

 

zobacz informację o naborze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Dział: aktualności

Oferta pracy

piątek, 31 styczeń 2020 12:56

 powiat art

 

Dyrektor Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze  GEODETA/STARSZY GEODETA (w zależności od kwalifikacji) w Dziale Weryfikacji Materiałów Zasobu

 

Miejsce wykonywania pracy:    Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

Wymiar czasu pracy:   1 etat

 

zobacz informację o naborze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Dział: aktualności

e-Usługi dla Urzędników

czwartek, 23 styczeń 2020 09:54

 

e_urzednik

 

e - usługi dla Urzędnika

 

Usługi przeznaczone dla pracowników administracji publicznej (m.in. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, urzędy gmin, urzędy skarbowe) umożliwiające wgląd do danych przedmiotowych i podmiotowych, w tym danych osobowych ewidencji gruntów i budynków. Pozwalają na prowadzenie innych rejestrów, tj. EMUiA (Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów) czy EMK (ewidencja mienia komunalnego). Usługi są dostępne tylko dla uprawnionych podmiotów.

 

 

Wejdź do e - usług dla Urzędnika

Dział: serwisy mapowe

Portal Projektanta

środa, 22 styczeń 2020 11:11

 powiat art

 

Informujemy, że w Powiecie Wrocławskim, w Portalu Obsługi Klienta udostępnianego pod adresem https://ewid.wrosip.pl/cms/ funkcjonuje Portal Projektanta, dający projektantom możliwość składania wniosków o uzgodnienie sieci wraz  możliwością pobrania DOO i opłacenia go drogą elektroniczną.  Logowanie do portalu odbywa się poprzez Profil Zaufany.

 

Informacja o wdrożonych w Powiecie e-usługach dla projektantów dostępna jest również w krajowym geoportalu, w folderze warstw – Specjalistyczne informacje geodezyjne > Stan informatyzacji powiatów > Informatyzacja ZUD >>> zobacz

 

Usługę udostępniono w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych  pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG". 

 

 

 

Dział: aktualności
: