Informujemy, że jeszcze w tym roku Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu planuje przystąpienie do realizacji zadania związanego z modernizacją szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu wrocławskiego.

Opracowanie będzie miało na celu ujednolicenie stosowanego na obszarze powiatu wrocławskiego układu wysokości, zagęszczenie punktów szczegółowej osnowy wysokościowej oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa.

Modernizacja obejmie:

 • inwentaryzację punktów szczegółowej osnowy wysokościowej,
 • sporządzenie projektu sieci punktów w nawiązaniu do osnowy podstawowej fundamentalnej i bazowej,
 • wykonanie stabilizacji punktów osnowy szczegółowej,
 • pomiar i wyrównanie obserwacji,
 • sporządzenie i przekazanie dokumentacji technicznej,
 • utworzenie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych.

 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych realizujących zlecenia na terenie powiatu wrocławskiego o przekazanie wszelkich informacji, opinii, sugestii mających wpływ na realizację powyższego zadania. Uwagi na piśmie prosimy kierować bezpośrednio na Sekretariat pok. 316 lub adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 15 lipca 2013 r.

 

Informujemy, że w 2007 roku na potrzeby Powiatu Wrocławskiego zostały opracowane Założenia do projektu technicznego szczegółówej osnowy wysokościowej III klasy.

Mimo zmian zarówno w zakresie przepisów prawa, technologii jak i warunków realizacji, materiał ten będzie cennym źródłem informacji do opracowania projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w ramach modernizacji.

Opracowanie jest dostępne do wglądu w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu, w Pracowni Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (pokój 119).

Dział: aktualności

Informujemy, że w serwisie Geoportal 2 została umieszczona usługa WMS wraz z metadanymi, zawierająca dane ewidencyjne dla powiatu wrocławskiego, na które składają się:

 • obręby
 • działki
 • ulice
 • budynki
 • punkty adresowe

 

Usługa WMS jest standardem pozwalającym udostępnić mapy w formie rastrowej. Każdy użytkownik może przeglądać (bez możliwości wprowadzania zmian) wszystkie udostępnione informacje lub tylko wybrane przez siebie warstwy. Do przeglądania takich danych najczęściej można wykorzystać dwa sposoby:

a) należy użyć specjalnego oprogramowania (również darmowego), najczęściej z zakresu GIS np. ArcGIS, Quantum GIS,

b) podczytać takie dane korzystając z wybranych portali mapowych w Internecie np. wroSIP, Geoportal, ArcGIS Online. Wystarczy uruchomić usługę WMS z listy, jeśli dany portal takową posiada lub po prostu wkleić link (w tym przypadku: http://serwis.wrosip.pl/services/wroSIP_EGiB_WMS/MapServer/WMSServer) do usługi w odpowiednie miejsce.

 

Metadane najczęściej opisywane są jako dane o danych. Należy przez to rozumieć, że jest to zbiór informacji opisujących te dane. Składają się na nie np. informacje o autorze danych, ich tytuł, często streszczenie i opis tego co zawierają, ich zasięg przestrzenny, zastosowane standardy. Metadane tworzy się głównie w celu:

a) ułatwienia wyszukania zasobów danych i nawiązania kontaktu z ich dysponentem,

b) określenia przydatności zbiorów danych pod względem wymagań użytkownika,

c) promowania dostępności danych przestrzennych i poszerzenia kręgu ich użytkowników poprzez zapewnienie możliwości łatwego znalezienia ich opisu w sieci Internet,

d) usprawnienia funkcjonowania systemów gromadzących dane przestrzenne, zwłaszcza systemów rozproszonych.

Dział: aktualności
: