Dziennik ustaw3

    Informujemy, że w Dzienniku Ustaw pod poz. 1938 opublikowano Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT. Nowe przepisy wejdą w życie 8 grudnia br.

Dział: aktualności

Nowe druki zgłoszeń prac gedezyjnych - wkrótce!

poniedziałek, 09 czerwiec 2014 00:00

 

Dziennik ustaw3

 

Główny Geodeta Kraju przesłał do konsultacji trzy rozporządzenia związane z uchwaloną przez sejm ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dotyczą one:

  • wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych, wzoru zgłoszenia prac kartograficznych, wzoru zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz wzoru protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego >>>>
  • sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych >>>>
  • wzorów wniosków o udostępnienie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sposobu wydawania licencji oraz ich wzorów oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty >>>>

Wszystkie 3 projekty muszą wejść w życie do 12 lipca 2014 r.

Dział: aktualności

 

Dziennik ustaw3

 

Informujemy, że w Sejmie odłożono głosowanie nad nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, które odbędzie się na następnym posiedzeniu Sejmu w dniach 28-30 maja.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dostępny jest tutaj >>>>

Podgląd do przebiegu całego procesu legislacyjnego dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji >>>>

Nowe przepisy powinny wejść w życie do 12 lipca 2014 r.

Dział: aktualności

 

Dziennik ustaw3

 

Informujemy, że trwają prace związane z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, której projekt został pozytywnie zaopiniowny przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 26 marca oraz Komitet Rady Ministrów.

Ponadto Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało projekty sześciu rozporządzeń wykonawczych do przygotowywanej nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w sprawach:

  • wzoru wniosku zgłoszenia prac geodezyjnych, zgłoszenia prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego >>>>
  • sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sadowych lub czynności cywilno-prawnych >>>>
  • powiatowych baz GESUT i krajowej bazy GESUT >>>>
  • bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej >>>>
  • wzoru wniosków o udostepnienie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sposobu wydawania licencji oraz ich wzorów oraz wzoru Dokumentu Obliczaenia Opłaty >>>>
  • rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz wpółdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony  Narodowej >>>>

Podgląd do przebiegu całego procesu legislacyjnego dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji >>>>.

Nowe przepisy powinny wejść w życie do 12 lipca 2014 r.

Dział: aktualności
: