Rzeczoznawcy - ważna informacja

piątek, 11 lipiec 2014 14:10

 

wykrzyknik 4

 

Informujemy, że ze względu na konieczność dostosowania Portalu Rzeczoznawcy do wymagań nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostanie on czasowo wyłączony. O ponownym uruchomieniu Portalu Rzeczoznawcy i możliwości zdalnego korzystania z umieszczonych w nim zasobów poinformujemy Państwa niezwłocznie po zakończeniu prac.
W związku z zaistniałą sytuacją wgląd do rejestru cen i wartości nieruchomości będzie możliwy tylko w siedzibie Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

Dział: aktualności

Ważna informacja

poniedziałek, 23 czerwiec 2014 11:12

 

wykrzyknik 4

 

Dnia 12 czerwca br. Senat RP przyjął ustawę o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Obecnie ustawa została przedłożona Prezydentowi RP do podpisu i prawdopodobnie, wraz z większością aktów wykonawczych do ustawy, wejdzie w życie 12 lipca 2014 r.

Nowelizacja została wymuszona opublikowanym dnia 11 lipca 2013 r. wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 r., który uznał za niekonstytucyjny przepis zawierający upoważnienie ustawowe do określania wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Trybunał Konstytucyjny wskazał okres jednego roku na usunięcie usterek w tej regulacji.

W przygotowywanej ustawie nie przewiduje się jednak niezbędnego okresu vacatio legis, który pozwoliłby dostosować systemy teleinformatyczne ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do zmian, które będą musiały zostać wdrożone praktycznie z dnia na dzień.

W związku z powyższym informujemy, że Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu dołoży wszelkich starań, aby dostosowanie systemu i organizacji pracy nie wpłynęło na pogorszenie standardów obsługi naszych Klientów.

Nie mniej jednak prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za ewentualne utrudnienia mogące wystąpić w okresie wdrożenia zmian systemu.

W świetle informacji od dostawcy oprogramowania, nie możemy również wykluczyć potrzeby czasowego wyłączenia wybranych treści, a także ograniczenia funkcjonalności serwisów mapowych WebEWID i wroSIP.

Tekst informacji >>>> 

Dział: aktualności
: