powiat art

 

Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Powiatu Wrocławskiego zaprasza do złożenia oferty której przedmiotem zamówienia jest:

1) opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej mającej na celu aktualizację operatu ewidencyjnego, zgodnie z § 46 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 542);
2) utworzenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 i 3 oraz art. 4 ust. 1b ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

dla kompleksu działek w obrębie Śliwice, jednostka ewidencyjna Długołęka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.

 

Tryb - zapytanie ofertowe, którego wartość szacunkowa nie przekracza łącznej kwoty 30 000 EURO.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, w Biurze Obsługi na parterze, nie później niż do dnia 18 sierpnia 2015 r. godz. 13:00. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 18 sierpnia 2015 r. o godz. 13:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w pok. Nr 105 I p.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie BIP Starostwa Powiatowego we Wrocławiu >>>>

Dział: aktualności

WebEWID - aktualizacja

poniedziałek, 07 kwiecień 2014 00:00

 

wykrzyknik 4

 

Informujemy, że od dnia 8 kwietnia 2014 r. nastąpiła aktualizacja platformy WebEWID (Portal Geodety, Portal Komornika, Portal Rzeczoznawcy, Portal Gminy).

W wyniku tych prac nastąpiły zmiany:

  • przestała działać Witryna Ewid, której pełna funkcjonalność została przeniesiona do Portalu Gminy na platformie WebEWID (https://www.ewid.wrosip.pl/),
  • nie będzie możliwości zalogowania się do starej wersji WebEWID, która w pełni funkcjonowała do końca 2013 roku.

Jeśli będą mieli Państwodo datkowe pytania prosimy o kontakt z Pracownią Systemów Informacji Przestrzennej pod numerem telefonu (71) 345 99 17.

 

Dział: aktualności
: