Dziennik ustaw3

 

 

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii odniósł się do uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych do projektu rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT – rozporządzenie to ma zastąpić nieobowiązujące już rozporządzenie w sprawie mapy zasadniczej oraz baz GESUT i BDOT500.

 

Projekt rozporządzenia oraz dokumenty towarzyszące (uwagi oraz stanowisko GUGiK-u) dostępne są tutaj >>>>>

 

Więcej o projekcie rozporządzenia można przeczytać w artykule na geoforum.pl

Dział: aktualności

Nowe druki zgłoszeń prac gedezyjnych - wkrótce!

poniedziałek, 09 czerwiec 2014 00:00

 

Dziennik ustaw3

 

Główny Geodeta Kraju przesłał do konsultacji trzy rozporządzenia związane z uchwaloną przez sejm ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dotyczą one:

  • wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych, wzoru zgłoszenia prac kartograficznych, wzoru zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz wzoru protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego >>>>
  • sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych >>>>
  • wzorów wniosków o udostępnienie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sposobu wydawania licencji oraz ich wzorów oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty >>>>

Wszystkie 3 projekty muszą wejść w życie do 12 lipca 2014 r.

Dział: aktualności
: