Dziennik ustaw3

    Informujemy, że w Dzienniku Ustaw pod poz. 1938 opublikowano Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT. Nowe przepisy wejdą w życie 8 grudnia br.

Dział: aktualności

Dziennik ustaw3

 

 

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii odniósł się do uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych do projektu rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT – rozporządzenie to ma zastąpić nieobowiązujące już rozporządzenie w sprawie mapy zasadniczej oraz baz GESUT i BDOT500.

 

Projekt rozporządzenia oraz dokumenty towarzyszące (uwagi oraz stanowisko GUGiK-u) dostępne są tutaj >>>>>

 

Więcej o projekcie rozporządzenia można przeczytać w artykule na geoforum.pl

Dział: aktualności

 

powiat art

 

Szanowni Państwo,

Starosta Powiatu Wrocławskiego zaprasza do złożenia oferty na utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) dla części obrębu Kiełczów, jednostka ewidencyjna Długołęka.

Treść zapytania ofertowego dostępna jest tutaj >>>>

Więcej informacji dotyczącej zamówienia dostępnych jest na stronie BIP >>>>

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 października 2014 r. do godz. 9:00.

Dział: aktualności
: