e-Usługi

 

Dedykowane usługi Portalu Obsługi Klienta >>>  wdrożone w ramach projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne, umożliwiają zainteresowanym osobom wgląd do materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru powiatu wrocławskiego, a także dają możliwość zamówienia i pobrania dokumentów - po złożeniu odpowiedniego wniosku i zrealizowaniu opłaty, m.in. poprzez płatności elektroniczne.

 

Katalog e- usług obejmuje:

e-usługi przeglądania map [Portal Mapowy] >>>

e-usługi przeznaczone do przeglądania mapy ewidencyjnej i zasadniczej, nie wymaga logowania (ogólnodostępna).

 

e-usługi dla Każdego [Portal Interesanta] >>>>

e-usługi przeznaczone dla każdego interesanta, umożliwiają zamówienie i pobranie kopii materiałów zasobu oraz dokumentów wymaganych do celów prawnych (wypis, wyrys z EGiB). Istnieje możliwość dokonania płatności i pobrania materiałów w formie elektronicznej. Logowanie do e-usług możliwe jest poprzez Profil Zaufany (eGO).

 

e-usługi dla Urzędników [Portal IntraEWID] >>>

e-usługi przeznaczone dla pracowników innych urzędów (m.in. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, urzędy gmin , urzędy skarbowe) umożliwiające wgląd do danych przedmiotowych i podmiotowych, w tym danych osobowych EGiB, a także prowadzenie innych rejestrów, tj. EMUiA (Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów) i EMK (ewidencja mienia komunalnego) w powiązaniu z ewidencją gruntów i budynków. Dostępne tylko dla uprawnionych podmiotów.

 

e-usługi dla Podmiotów Publicznych [Portal PRZP] >>>

e-usługi przeznaczone dla podmiotów publicznych umożliwiające złożenie wniosku o udostępnienie w postaci elektronicznej zbiorów danych zgodnie z art. 40a ust. 2 pkt 4 a i b Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

 

e-usługi dla Geodetów [Portal Geodety] >>>

e-Usługi przeznaczone dla wykonawców realizujących prace geodezyjne na terenie powiatu, umożliwiają zgłoszenie pracy, złożenie zamówienia na materiały zasobu, pobranie dokumentu obliczenia opłaty, dokonanie płatności elektronicznych, pobranie przygotowanych materiałów oraz przekazanie zawiadomienia i operatu (eOperatu). E-usługa umożliwia wykonawcom bieżące monitorowanie postępu obsługi zgłoszeń w portalu.

 

e-usługi dla Projektantów [Portal Projektanta] >>>

e-usługi umożliwiające projektantom składanie wniosków o uzgodnienie projektu sieci uzbrojenia terenu, pobranie DOO i opłacenie go drogą elektroniczną.

 

e-usługi dla Rzeczoznawców [Portal Rzeczoznawcy] >>>

e-usługi umożliwiające rzeczoznawcom majątkowym przeglądanie aktów notarialnych (po wcześniejszym wykupieniu wglądu do danej jednostki ewidencyjnej) oraz zamawiania danych dotyczących wskazanych transakcji z rejestru cen i wartości nieruchomości.

 

e-usługi dla Komorników [Portal Komornika] >>>

e-usługi umożliwiające komornikom sądowym weryfikację czy dłużnik figuruje w bazie EGiB (posiada lub nie posiada nieruchomości na terenie powiatu wrocławskiego) oraz złożenie wniosku o udostępnienie informacji z rejestru gruntów, budynków i lokali.

 

e-usługi do Narady Koordynacyjnej [Portal Narad Koordynacyjnych] >>>

e-usługi przeznaczone dla pracowników branż umożliwiające uczestnictwo w naradzie koordynacyjnej przez Internet.

 

Czytany 3128 razy
: