zgloszenia publiczne3

Zgłoszenia publiczne

Moduł umożliwia zarejestrowanym użytkownikom zgłaszanie występowania określonych zdarzeń poprzez wskazanie ich lokalizacji, opis i dodanie zdjęć lub innych załączników. Obecnie możliwe jest dodanie dwóch kategorii zgłoszeń, tj. lokalizacji nielegalnego wysypiska i błędu na mapie. Dodatkowa kategoria "inne" obejmuje pozostałe zgłoszenia, które w trakcie użytkowania modułu zostaną wydzielone do odrębnych kategorii na podstawie częstości występowania. Dodanie zgłoszenia skutkuje pojawieniem się na mapie ikony symbolizującej zgłoszenie oraz automatycznym przesłaniem komunikatu o nowym obiekcie do administratora serwisu.

 

 

 

 

Serwisy mapowe wchodzące w skład modułu:

 • Zgłoszenia publiczne
 • Mapa ogólna
 • Mapa podkładowa
 • Ortofotomapa z 2020 r. (rozdzielczość 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2017 r. (rozdzielczość 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2014 r. (rozdzielczość 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2012 r. (rozdzielczość 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2010 r. (rozdzielczość 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 2009 r. (rozdzielczość 0.15 m)
 • Ortofotomapa z 2004 r. (rozdzielczość 0.5 m)
 • Użytkowanie

 

Funkcjonalność dedykowana:

 • zgłaszanie zdarzeń - informacje po weryfikacji przez administratorów serwisu przekazywane są do odpowiednich komórek w poszczególnych urzędach gmin
 • wyszukiwanie i przeglądanie zgłoszonych zdarzeń

 

Do obsługi serwisu zalecamy stosowanie przeglądarki Mozilla Firefox w wersji 12.0 i nowszych lub innych przeglądarek w najnowszych wydaniach.

Czytany 24556 razy
: