Aktualizacja rastrów mapy zasadniczej w serwisie wroSIP

piątek, 30 styczeń 2015 00:00

 

powiat art

 

Informujemy, że w dniu 26 stycznia w serwisie mapowym wroSIP zaktualizowana została warstwa rastrów mapy zasadniczej.

Obecnie (od 7 stycznia br.) mapa zasadnicza dla całego obszaru powiatu wrocławskiego prowadzona jest w wersji numerycznej, w formie wektorowej lub hybrydowej. W przypadku mapy hybrydowej część treści mapy stanowią obiekty wektorowe, a część obraz rastrowy uzyskany w wyniku nadania odpowiednich georeferencji zeskanowanym materiałom analogowym. Obie warstwy uzupełniają się wzajemnie, a treść rastra jest sukcesywnie zastępowana elementami wektorowymi, wkreślanymi w oparciu o pomiary geodezyjne.

W celu wglądu do pełnej treści mapy, w serwisie wroSIP w module Infrastruktura należy włączyć dwie warstwy: Mapa sytuacyjno-wysokościowa oraz Mapa rastrowa. Warstwy widoczne są od skali 1:10000.

Wgląd do mapy zasadniczej możliwy jest także poprzez Portal webEWID , przy włączonych warstwach w folderach Uzbrojenie terenu oraz Warstwy rastrowe.

           

Jednocześnie informujemy, że wydruki  mapy do celów opiniodawczych wydawane są w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 131 (pokój 329).

Opis postępowania oraz dokumenty potrzebne do uzyskania ww. mapy dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PZK  >>>>>

 

Dostęp do Modułu Infrastruktura

Dostęp do Portalu webEWID

 

Czytany 4863 razy
: