modul ogolny

Moduł ogólny   

Moduł umożliwia prowadzenie różnego rodzaju warstw informacyjnych cechujących się ograniczonym („niewielkim ilościowo”) zakresem informacyjnym opisującym dany obiekt lub zdarzenie. Dodatkowo prezentuje opracowywany obszar w postaci poglądowej (tj. bez określonej tematyki) jako mapę ogólnogeograficzną. Dzięki wydzieleniu ortofotomap z poszczególnych lat oraz zdjęć lotniczych do osobnych serwisów istnieje możliwość ich niezależnego włączania i wyłączania przy jednoczesnym zastosowaniu technologii „kafelkowania” (cache) obrazu danych, co pozwoli zapewnić większą wydajność modułu. Taka sama logika została zastosowana w pozostałych modułach, stąd nie będzie ona ponownie dla nich opisywana.

 

 

Serwisy mapowe wchodzące w skład modułu:

 • Opis działek i klasoużytków
 • Mapa ogólna
 • Analiza własnościowa
 • Mapa podkładowa
 • Ortofotomapa z 2020 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2017 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2014 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2012 r. (rozdz. 0.1 m)
 • Ortofotomapa z 2010 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Ortofotomapa z 2009 r. (rozdz. 0.15 m)
 • Ortofotomapa z 2004 r. (rozdz. 0.5 m)
 • Skorowidze
 • Użytkowanie
 • Mapa topograficzna
 • Wysokość nad poziomem morza
 • Model terenu
 • Rzeźba terenu

   

Do obsługi serwisu zalecamy stosowanie przeglądarki Mozilla Firefox w wersji 12.0 i nowszych lub innych przeglądarek w najnowszych wydaniach.

Czytany 826855 razy
: